EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1186

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1186/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța foxim Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 338, 12.12.2012, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 270 - 272

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1186/oj

12.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1186/2012 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2012

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța foxim

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009, ar trebui stabilită limita maximă de reziduuri (denumită în continuare „LMR”) pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniune în medicamente de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin alimente sau în produse biocide folosite la creșterea animalelor.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în funcție de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (2).

(3)

Foximul este inclus în prezent în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ca substanță permisă pentru mușchii, țesutul adipos și rinichii ovinelor, pentru mușchii, pielea și țesutul adipos, ficatul și rinichii porcinelor, pentru mușchii, pielea și țesutul adipos, ficatul, rinichii și ouăle puilor de pasăre, cu excepția animalelor care produc lapte destinat consumului uman.

(4)

A fost înaintată Agenției Europene pentru Medicamente o cerere de extindere a rubricii actuale în ceea ce privește foximul, pentru a include bovinele.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009, Agenția Europeană pentru Medicamente trebuie să ia în considerare posibilitatea de a utiliza limitele maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă într-un anumit produs alimentar pentru alte alimente derivate din aceeași specie sau limitele maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă într-una sau mai multe specii, pentru alte specii. Comitetul pentru medicamente de uz veterinar a recomandat să se stabilească o limită maximă de reziduuri de foxim pentru mușchii, țesutul adipos, ficatul și rinichii bovinelor, cu excepția animalelor care produc lapte destinat consumului uman, și ca limitele maxime de reziduuri de foxim stabilite pentru ovine, bovine, porcine și pui de pasăre, cu excepția animalelor care produc lapte destinat consumului uman, să fie extrapolate la toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștilor, în ceea ce privește mușchii, țesutul adipos, ficatul, rinichii și ouăle.

(6)

Prin urmare, rubrica pentru foxim din tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificată pentru a include toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui.

(7)

Este oportun să se stabilească un termen rezonabil care să permită părților interesate în cauză să adopte eventuale măsuri necesare pentru a se conforma limitelor maxime de reziduuri nou stabilite.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 13 februarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

Rubrica rezervată substanței foxim în tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se înlocuiește cu următorul text:

Substanța farmacologic activă

Reziduu marker

Specie animală

LMR

Țesuturi-țintă

Alte dispoziții [conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Foxim

Foxim

Toate speciile de la care se obțin alimente, cu excepția peștelui

25 μg/kg

Mușchi

La porcine și păsări de curte, LMR pentru țesut adipos se referă la «piele și țesut adipos în proporții naturale».

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

Agenți antiparazitari/Agenți cu acțiune împotriva ectoparaziților”

550 μg/kg

Țesut adipos

50 μg/kg

Ficat

30 μg/kg

Rinichi

60 μg/kg

Ouă


Top