EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0668

2012/668/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 octombrie 2012 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea febrei aftoase în Bulgaria în 2011 [notificată cu numărul C(2012) 7454]

OJ L 299, 27.10.2012, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/668/oj

27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/49


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 25 octombrie 2012

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea febrei aftoase în Bulgaria în 2011

[notificată cu numărul C(2012) 7454]

(Numai textul în limba bulgară este autentic)

(2012/668/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 14,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajarea cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedată de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea febrei aftoase în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 14 alineatul (4) din respectiva decizie stabilește norme privind procentajul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2) stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2011/730/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2011 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a febrei aftoase în Bulgaria în 2011 (3) a acordat o contribuție financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea febrei aftoase din Bulgaria în 2011. La 9 decembrie 2011 și la 24 ianuarie 2012, Bulgaria a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(5)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(6)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Decizia 2009/470/CE, Bulgaria a informat fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile aplicate în conformitate cu legislația Uniunii privind notificarea și eradicarea, precum și cu privire la rezultatele acestora. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005, cererea de rambursare a fost însoțită de un raport financiar, de documente justificative, de un raport epidemiologic pentru fiecare exploatație în care au fost sacrificate sau distruse animale, precum și de rezultatele auditurilor respective.

(7)

Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Bulgariei la data de 19 iunie 2012. Bulgaria și-a exprimat acordul printr-un e-mail la data de 20 iunie 2012.

(8)

În consecință, se poate stabili, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării febrei aftoase în Bulgaria în 2011.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea febrei aftoase în Bulgaria în 2011 este stabilită la 463 583,37 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Republicii Bulgaria.

Adoptată la Bruxelles, 25 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepreședinte


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 293, 11.11.2011, p. 36.


Top