EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0875

Regulamentul (UE) nr. 875/2012 al Comisiei din 25 septembrie 2012 de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin importul de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, și de supunere a acestor importuri înregistrării

OJ L 258, 26.9.2012, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 298 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/875/oj

26.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 875/2012 AL COMISIEI

din 25 septembrie 2012

de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin importul de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, și de supunere a acestor importuri înregistrării

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

după consultarea Comitetului consultativ în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, o cerere de anchetă cu privire la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză și de a supune înregistrării importurile de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia.

(2)

Cererea a fost depusă la data de 14 august 2012 de Asociația Europeană a Producătorilor de Biciclete (denumită în continuare „EBMA”), în numele societăților In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. și MAXCOM Ltd, trei producători de biciclete din Uniune.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de o eventuală eludare constă în biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri, cu excepția monociclurilor), fără motor, încadrate în prezent la codurile NC 8712 00 30 și ex 8712 00 70 (cod TARIC 8712007090), originare din Republica Populară Chineză (denumit în continuare „produsul în cauză”).

(4)

Produsul care face obiectul anchetei este același cu cel descris în considerentul anterior, însă expediat din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarat sau nu ca fiind originar din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, încadrat în prezent la aceleași coduri NC ca produsul în cauză (denumit în continuare „produsul care face obiectul anchetei”).

C.   MĂSURI EXISTENTE

(5)

Măsurile aflate în prezent în vigoare și despre care se presupune că fac obiectul unei eludări sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului (2) de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului, a măsurilor instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1524/2000 al Consiliului (3) și modificate prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 al Consiliului (4).

D.   MOTIVELE

(6)

Cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care arată că măsurile antidumping asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză sunt eludate prin transbordarea via Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia și prin operațiuni de asamblare a anumitor componente pentru biciclete din Republica Populară Chineză în Indonezia, Sri Lanka și Tunisia, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(7)

Elementele de probă prima facie prezentate sunt următoarele:

(8)

Cererea menționează că, după mărirea taxei antidumping instituite asupra produsului în cauză prin Regulamentul (CE) 1095/2005 al Consiliului, a avut loc o modificare semnificativă a configurației schimburilor comerciale implicând exporturi din Republica Populară Chineză, Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia în Uniune, fără nicio motivare sau justificare suficientă a acestei modificări, alta decât instituirea taxei.

(9)

Această modificare pare să fie generată de transbordarea de biciclete originare din Republica Populară Chineză prin Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia către Uniune și din operațiunile de asamblare din Indonezia, Sri Lanka și Tunisia.

(10)

Mai mult, cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că efectele corective ale măsurilor antidumping aplicate în prezent produsului în cauză sunt compromise, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și prețul. Se pare că importurile produsului în cauză au fost înlocuite de volume semnificative de importuri ale produsului care face obiectul anchetei. În plus, există suficiente elemente de probă care atestă faptul că importurile produsului care face obiectul anchetei se efectuează la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în cadrul anchetei care a condus la măsurile existente.

(11)

În fine, cererea conține suficiente elemente de probă prima facie care indică faptul că prețurile produsului care face obiectul anchetei sunt supuse unor practici de dumping în comparație cu valoarea normală stabilită anterior pentru produsul în cauză.

(12)

În cazul în care, în cursul anchetei, se vor constata practici de eludare via Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia reglementate de articolul 13 din regulamentul de bază, altele decât transbordarea și operațiunile de asamblare, acestea ar putea, de asemenea, să fie supuse anchetei.

E.   PROCEDURA

(13)

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia a concluzionat că există elemente de probă suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază și pentru a supune importurile produsului care face obiectul anchetei, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, unei proceduri de înregistrare, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)   Chestionare

(14)

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea anchetei, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor de producători-exportatori cunoscute din Republica Populară Chineză, importatorilor cunoscuți și asociațiilor de importatori cunoscute din Uniune, precum și autorităților din Republica Populară Chineză, Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei din Uniune.

(15)

În orice caz, toate părțile interesate ar trebui să contacteze de îndată Comisia, nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 3 din prezentul regulament, pentru a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(16)

Autoritățile din Republica Populară Chineză, Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia vor fi informate cu privire la deschiderea anchetei.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(17)

Toate părțile interesate sunt invitate să-și prezinte în scris punctele de vedere și să aducă elemente de probă pentru susținerea acestora. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor de la înregistrare sau de la măsuri

(18)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei pot fi scutite de la înregistrare sau de la măsuri în cazul în care importul respectiv nu constituie o eludare.

(19)

Dat fiind că eventuala eludare a măsurilor intervine în afara Uniunii, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, se pot acorda scutiri producătorilor de biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri, cu excepția monociclurilor), fără motor, din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, care pot dovedi că nu sunt afiliați (5) niciunui producător care face obiectul măsurilor (6) și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practicile de eludare definite la articolul 13 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o scutire trebuie să depună o cerere în acest sens, susținută în mod corespunzător de elemente de probă, în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(20)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile produsului care face obiectul anchetei trebuie supuse înregistrării, pentru a se asigura că, în cazul în care ancheta ar stabili existența unei eludări, va fi posibil să se perceapă taxe antidumping de o valoare corespunzătoare, cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de importuri expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia.

G.   TERMENE

(21)

În vederea unei bune administrări, ar trebui să fie stabilit un termen pentru ca:

părțile interesate să se facă cunoscute Comisiei, să își prezinte în scris punctele lor de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care trebuie să fie luate în considerare în cursul anchetei;

producătorii din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia să solicite o scutire a importurilor de la înregistrare sau de la măsuri;

părțile interesate să poată să solicite în scris audierea lor de către Comisie.

(22)

Trebuie remarcat faptul că părțile interesate nu își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale enunțate în regulamentul de bază decât în cazul în care s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   LIPSA COOPERĂRII

(23)

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informații sau nu furnizează informațiile necesare în termenul prevăzut sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, concluziile, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(24)

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat o informație falsă sau înșelătoare, această informație nu se ia în considerare și se poate face uz de datele disponibile.

(25)

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite pe baza probelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

I.   CALENDARUL ANCHETEI

(26)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de nouă luni de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

J.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(27)

Se menționează faptul că toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (7).

K.   CONSILIERUL-AUDITOR

(28)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o parte interesată individuală și poate media pentru a garanta faptul că drepturile la apărare ale părților interesate sunt exercitate pe deplin.

(29)

Orice cerere de audiere de către consilierul-auditor trebuie efectuată în scris și motivată. Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea de audiere a părților implicate, pentru a permite confruntarea diferitelor puncte de vedere și prezentarea unor contraargumente.

(30)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile internet dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide o anchetă în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 pentru a se stabili dacă importurile în Uniune de biciclete și similare (tricicluri cu cutie de transport mărfuri, cu excepția monociclurilor), fără motor, expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, declarate sau nu ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, încadrate în prezent la codurile NC ex 8712 00 30 și ex 8712 00 70 (cod TARIC 8712003010 și 8712007091) eludează măsurile impuse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului.

Articolul 2

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, autoritățile vamale iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune menționate la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră la nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia poate, printr-un regulament, să solicite autorităților vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Uniune de produse fabricate de producătorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și despre care s-a constatat că îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei scutiri.

Articolul 3

1.   Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.   Pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare pe parcursul anchetei, acestea trebuie să se facă cunoscute, luând legătura cu Comisia, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionare sau orice alte informații în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

3.   Producătorii din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia care solicită o scutire a importurilor de la înregistrare sau de la măsuri trebuie să prezinte o cerere susținută în mod corespunzător de elemente de probă în același termen de 37 de zile.

4.   De asemenea, părțile interesate pot să solicite audierea de către Comisie în același termen de 37 de zile.

5.   Părțile interesate trebuie să transmită toate informațiile și cererile în format electronic (informațiile neconfidențiale prin e-mail, cele confidențiale pe CD-R/DVD) și să își indice numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax. Cu toate acestea, orice împuterniciri, certificate semnate și orice actualizări ale acestora care însoțesc răspunsurile la chestionar trebuie să fie transmise pe suport de hârtie, și anume prin poștă sau prin înmânare directă, la adresa de mai jos. În cazul în care o parte interesată nu poate să transmită informațiile și cererile sale în format electronic, ea trebuie să informeze imediat Comisia, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază. Pentru informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, părțile interesate pot consulta pagina de internet corespunzătoare de pe site - ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Toate observațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate în prezentul regulament, răspunsurile la chestionar și corespondența oferite de părțile interesate cu titlu confidențial trebuie să poarte mențiunea „Limited (8) (acces limitat) și să fie însoțite, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, de o versiune neconfidențială care trebuie să poarte mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate).

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 septembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 261, 6.10.2011, p. 2.

(3)  JO L 175, 14.7.2000, p. 39.

(4)  JO L 183, 14.7.2005, p. 1.

(5)  În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului Vamal Comunitar, persoanele sunt considerate a fi afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau Consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte și invers; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5% sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o a treia persoană; (g) împreună controlează, direct sau indirect, o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele se consideră ca aparținând aceleiași familii numai dacă sunt legate prin oricare dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră, (vii) cumnați și cumnate. (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(6)  Totuși, chiar dacă producătorii sunt afiliați în sensul de mai sus cu societăți supuse măsurilor în vigoare asupra importurilor originare din Republica Populară Chineză (măsurile antidumping inițiale), o scutire ar putea fi acordată în cazul în care nu există elemente de probă potrivit cărora relația cu societățile supuse măsurilor inițiale s-a stabilit sau s-a folosit pentru eludarea măsurilor inițiale.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  Un document cu mențiunea „Limited” (Acces limitat) este un document considerat confidențial, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Acesta constituie, de asemenea, un document protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


Top