EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0248

2012/248/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 mai 2012 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE în ceea ce privește gripa aviară [notificată cu numărul C(2012) 2947] Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 123, 9.5.2012, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 338 - 339

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/248/oj

9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/42


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 7 mai 2012

de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE în ceea ce privește gripa aviară

[notificată cu numărul C(2012) 2947]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/248/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (2), în special articolul 18 alineatul (7),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (3), în special articolul 22 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (4), în special articolul 18,

întrucât:

(1)

Comisia a adoptat mai multe măsuri de protecție cu privire la gripa aviară ca urmare a izbucnirii unor focare epidemice de respectiva boală în sud-estul Asiei, începând cu jumătatea anului 2003, cauzate de virusul gripei aviare înalt patogene de subtip H5N1.

(2)

Respectivele măsuri sunt prevăzute, în special, în Decizia 2005/692/CE a Comisiei din 6 octombrie 2005 privind anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare în mai multe țări terțe (5), în Decizia 2005/734/CE a Comisiei din 19 octombrie 2005 de stabilire a unor măsuri de biosecuritate în vederea limitării riscului de transmitere la păsările de curte și la alte păsări ținute în captivitate, de la păsările sălbatice vii, a gripei aviare cauzate de subtipul H5N1 al virusului gripei A și de stabilire a unui sistem de depistare timpurie în zonele cu grad ridicat de risc (6), în Decizia 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate (7) și în Decizia 2009/494/CE a Comisiei din 25 iunie 2009 privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 din Croația și Elveția (8).

(3)

Măsurile stabilite în deciziile respective sunt aplicabile până la 30 iunie 2012. Cu toate acestea, focare epidemice de gripă aviară cauzate de virusul gripal înalt patogen de subtip H5N1 la păsările sălbatice și la păsările domestice apar în continuare în țări terțe, constituind, prin urmare, un risc pentru sănătatea animală și umană în cadrul Uniunii.

(4)

Având în vedere situația epidemiologică privind gripa aviară, este adecvat să se continue limitarea riscurilor pe care le presupun importurile de păsări domestice, produse provenite de la acestea, păsări de companie și alte produse vizate de deciziile respective, precum și să se mențină măsurile de biosecuritate, sistemele de detectare timpurie și anumite măsuri de protecție privind gripa aviară cauzată de virusul gripal înalt patogen de subtip H5N1.

(5)

Prin urmare, perioada de aplicare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE ar trebui extinsă până la 31 decembrie 2013.

(6)

În 2004, au fost semnalate focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă în Thailanda. Prin urmare, Comisia a adoptat măsurile de protecție privind importurile de anumite produse provenind de la păsări domestice și păsări sălbatice din Thailanda.

(7)

În consecință, articolul 1 din Decizia 2005/692/CE prevede că statele membre suspendă importurile din Thailanda de anumite produse, inclusiv carne de pasăre, de ratite de crescătorie și de vânat cu pene sălbatic, precum și ouă.

(8)

Thailanda a pus în aplicare o politică riguroasă de sacrificare a animalelor infectate, suspecte sau expuse, în vederea eradicării gripei aviare înalt patogene de pe teritoriul său. Ultimul focar epidemic cauzat de această boală a fost raportat în noiembrie 2008, iar Thailanda s-a declarat indemnă de gripă aviară înalt patogenă începând cu data de 11 februarie 2009.

(9)

Experți ai Comisiei au efectuat mai multe misiuni de inspecție în Thailanda pentru a evalua situația în materie de sănătate animală și sistemele de control al bolilor existente în respectiva țară terță. Concluzia la care s-a ajuns în urma ultimei misiuni efectuate în Thailanda este că sistemul în ansamblul său oferă suficiente garanții ale faptului că respectivele produse sunt conforme cu cerințele relevante ale Uniunii.

(10)

Având în vedere situația favorabilă în materie de sănătate animală, în special în ceea ce privește controlul gripei aviare înalt patogene la păsările de curte, precum și garanțiile furnizate de Thailanda, suspendarea importurilor prevăzută la articolul 1 din Decizia 2005/692/CE nu ar trebui să se mai aplice.

(11)

Prin urmare, Deciziile 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE ar trebui modificate în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2005/692/CE se modifică după cum urmează:

1.

articolul 1 se elimină;

2.

la articolul 7, data de „30 iunie 2012” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2013”.

Articolul 2

La articolul 4 din Decizia 2005/734/CE, data de „30 iunie 2012” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2013”.

Articolul 3

La articolul 6 din Decizia 2007/25/CE, data de „30 iunie 2012” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2013”.

Articolul 4

La articolul 3 din Decizia 2009/494/CE, data de „30 iunie 2012” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2013”.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 mai 2012.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(5)  JO L 263, 8.10.2005, p. 20.

(6)  JO L 274, 20.10.2005, p. 105.

(7)  JO L 8, 13.1.2007, p. 29.

(8)  JO L 166, 27.6.2009, p. 74.


Top