EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0393

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 393/2012 al Comisiei din 7 mai 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica corespunzătoare Thailandei din listele conținând țări terțe sau părți ale acestora din care pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea păsările de curte și produsele de pasăre Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 123, 9.5.2012, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 335 - 337

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogare implicită prin 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/393/oj

9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 393/2012 AL COMISIEI

din 7 mai 2012

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica corespunzătoare Thailandei din listele conținând țări terțe sau părți ale acestora din care pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea păsările de curte și produsele de pasăre

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special teza introductivă de la articolul 8, articolul 8 punctul 1 primul paragraf și articolul 8 punctul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (2) prevede că produsele vizate de acesta se pot importa și pot tranzita Uniunea numai dacă provin din țări terțe, teritorii, zone sau compartimente enumerate în partea 1 a anexei I la acesta.

(2)

Thailanda figurează, la momentul actual, în tabelul din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în calitate de țară din care sunt autorizate importurile în Uniune de ouă necontaminate cu microorganisme patogene specificate și de produse din ouă. Ca urmare a apariției unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă, în 2004, importurile în Uniune de carne de păsări de curte, de ratite și de vânat sălbatic cu pene și de ouă au fost interzise, astfel cum este indicat la rubricile din coloanele 6 și 6a ale tabelului care figurează în partea 1 a anexei I la respectivul regulament.

(3)

În plus, Decizia 2005/692/CE a Comisiei din 6 octombrie 2005 privind anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare în mai multe țări terțe (3) prevede că statele membre trebuie să suspende importurile din Thailanda de anumite produse, inclusiv carne de păsări de curte, ratite de crescătorie și vânat sălbatic cu pene, precum și ouă.

(4)

Situația în materie de sănătate animală din Thailanda s-a îmbunătățit, în special în ceea ce privește controlul gripei aviare înalt patogene la păsările de curte. Experți ai Comisiei au efectuat numeroase misiuni de inspecție în Thailanda pentru a evalua situația în materie de sănătate animală și a sistemelor de control al bolilor în vigoare în țara terță respectivă. Concluzia la care s-a ajuns în urma ultimei misiuni efectuate în Thailanda este că sistemul în ansamblul său oferă suficiente garanții ale faptului că respectivele produse sunt conforme cu cerințele relevante ale Uniunii.

(5)

În lumina celor de mai sus, Decizia 2005/692/CE a Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2012/248/UE a Comisiei din 7 mai 2012 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE și 2009/494/CE în ceea ce privește gripa aviară (4) nu mai suspendă importurile în Uniune din Thailanda de produse reglementate prin Decizia 2005/692/CE, inclusiv carne de păsări de curte, de ratite de crescătorie și de vânat cu pene sălbatic, precum și ouă.

(6)

Prin urmare, rubrica pentru Thailanda din partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui modificată pentru a reflecta faptul că importurile din Thailanda în Uniune și care pot tranzita Uniunea de carne de păsări de curte, de ratite de crescătorie și de vânat cu pene sălbatic, precum și de ouă, nu mai sunt interzise.

(7)

Cu toate acestea, importurile de ouă din Thailanda ar trebui să facă obiectul prezentării de către țara terță respectivă unui program de control privind Salmonella.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 226, 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 263, 8.10.2005, p. 20.

(4)  A se vedea pagina 42 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

În partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, rubrica referitoare la Thailanda se înlocuiește cu următorul text:

„TH – Thailanda

TH-0

Întreaga țară

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4”


Top