EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0205

Regulamentul delegat (UE) nr. 205/2012 al Comisiei din 6 ianuarie 2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sursa datelor și parametrii pentru care statele membre trebuie să raporteze date Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 72, 10.3.2012, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 030 P. 78 - 82

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrogare implicită prin 32019R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/205/oj

10.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/2


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 205/2012 AL COMISIEI

din 6 ianuarie 2012

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sursa datelor și parametrii pentru care statele membre trebuie să raporteze date

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolele 18 și 26 din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (2), producătorul trebuie să asigure faptul că fiecare vehicul utilitar ușor nou comercializat în Uniune este însoțit de un certificat de conformitate valabil, iar statul membru poate înmatricula un astfel de vehicul numai dacă este însoțit de certificatul respectiv. În conformitate cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, datele colectate de un stat membru pentru supravegherea respectării de către producător a articolelor 4 și 11 din regulamentul respectiv trebuie să fie coerente cu certificatul de conformitate și să se bazeze numai pe acest document.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (3) solicită statelor membre să utilizeze certificatul de conformitate ca sursă a datelor, dar permite și utilizarea altor documente care asigură o acuratețe echivalentă pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme. Pentru a asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor și acuratețea monitorizării și raportării emisiilor de CO2 pentru vehiculele utilitare ușoare, este oportun, pe termen scurt, să se permită statelor membre să utilizeze pentru monitorizarea și raportarea în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 aceeași procedură și aceleași surse de date ca și pentru raportarea în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009. Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 trebuie să permită, în cazuri justificate corespunzător, și utilizarea altor surse de date care asigură o acuratețe echivalentă în ceea ce privește monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2. Statele membre trebuie să instituie măsurile necesare pentru a asigura o acuratețe adecvată în cadrul procedurii de monitorizare.

(3)

Pe baza experienței dobândite în cadrul monitorizării emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, pentru a îmbunătăți mijloacele de verificare a acurateței datelor, este oportun să se adauge numărul de omologare de tip ca parametru pentru care statele membre trebuie să raporteze date detaliate. A devenit, de asemenea, evident faptul că parametrul „denumire comercială” nu este necesar și, prin urmare, acesta trebuie retras dintre datele de monitorizare detaliate.

(4)

Pentru a asigura claritatea și precizia monitorizării și raportării de către statele membre, este necesar, de asemenea, să se asigure coerența dintre diferitele cerințe specificate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011. Cerințele referitoare la datele detaliate sunt specificate în formatele de raportare prevăzute în partea C din anexa II. Prin urmare, părțile A și B din anexa respectivă trebuie ajustate pentru a reflecta cu precizie aceste cerințe.

(5)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 145, 31.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 140, 5.6.2009, p. 1.


ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Partea A se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Datele menționate la punctul 1 se preiau din certificatul de conformitate sau sunt coerente cu certificatul de conformitate emis de producătorul vehiculului utilitar ușor respectiv. În cazul în care nu se utilizează certificatul de conformitate, statele membre instituie măsurile necesare pentru a asigura acuratețea adecvată în cadrul procedurii de monitorizare.”;

(b)

punctul 3 se modifică după cum urmează:

(i)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

numărul de vehicule utilitare ușoare noi pentru care se specifică valoarea fiecăruia din următorii parametri:

(i)

emisiile de CO2;

(ii)

masa;

(iii)

ampatamentul;

(iv)

ecartamentul axei directoare;

(v)

ecartamentul celeilalte axe.”;

(ii)

litera (c) se elimină;

(iii)

la litera (d), punctele (iv) și (v) se înlocuiesc cu următorul text:

„(iv)

masa maximă tehnic admisibilă;

(v)

ampatamentul;

(vi)

ecartamentul axei directoare;

(vii)

ecartamentul celeilalte axe.”

2.

În partea B, punctele 2, 3, 5 și 6 se elimină.

3.

În partea C, secțiunea 2 privind datele de monitorizare detaliate se înlocuiește cu următorul text:

Secțiunea 2 –   Date de monitorizare detaliate

Numele producătorului – Denumirea UE standard

Numele producătorului – Denumirea producătorului

Numele producătorului – Denumirea din registrul național

Numărul de omologare de tip și extensia (extensiile) sale

Tip

Variantă

Versiune

Marcă

Categorie de vehicul omologat

Categorie de vehicul înmatriculat

Număr total de înmatriculări noi

Emisii specifice de CO2 (g/km)

Masă (kg)

Masa maximă tehnic admisibilă (kg)

Ampatament (mm)

Ecartamentul axei directoare (mm)

Ecartamentul celeilalte axe (mm)

Tip de carburant

Modul de combinare a combustibililor

Capacitate (cm3)

Consum de energie electrică (Wh/km)

Cod tehnologie inovatoare sau grup de tehnologii inovatoare

Reduceri de emisii datorate tehnologiilor inovatoare

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 1

Versiunea 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 1

Versiunea 2

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 2

Versiunea 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 2

Versiunea 2

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 2

Tipul 2

Varianta 1

Versiunea 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 2

Tipul 2

Varianta 1

Versiunea 2

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 2

Tipul 2

Varianta 2

Versiunea 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Producătorul 1

Numărul 2

Tipul 2

Varianta 2

Versiunea 2

Producătorul2

Producătorul2

Producătorul2

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 1

Versiunea 1

Producătorul2

Producătorul2

Producătorul2

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 1

Versiunea 2

Producătorul2

Producătorul2

Producătorul2

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 2

Versiunea 1

Producătorul2

Producătorul2

Producătorul2

Numărul 1

Tipul 1

Varianta 2

Versiunea 2

…”


Top