EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0114

Regulamentul (UE) nr. 114/2012 al Consiliului din 10 februarie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

OJ L 38, 11.2.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 58 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/114/oj

11.2.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 114/2012 AL CONSILIULUI

din 10 februarie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2012/36/PESC a Consiliului din 23 ianuarie 2012 (1) de modificare a Deciziei 2010/639/PESC a Consiliului (2) privind măsuri restrictive împotriva Belarus,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului (3) prevede înghețarea activelor președintelui Lukașenko și ale anumitor funcționari din Belarus.

(2)

Prin Decizia 2012/36/PESC, Consiliul a decis că aplicarea restricțiilor referitoare la înghețarea fondurilor și resurselor economice ar trebui să fie extinsă la persoanele răspunzătoare de grave încălcări ale drepturilor omului sau de represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, incluzând în special persoanele care dețin o funcție de conducere, cât și persoanelor și entităților care beneficiază de pe urma regimului Lukașenko sau îl susțin, incluzând în special persoanele și entitățile care furnizează sprijin financiar sau material regimului.

(3)

Această măsură intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o acțiune la nivelul Uniunii astfel încât aceasta să producă efecte, în special în vederea asigurării aplicării uniforme a acesteia de către operatorii economici din toate statele membre.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Pentru a se asigura că măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt eficace, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul articol:

„Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexele I, IA și IB.

(2)   Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate în anexele I, IA sau IB, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3)   Se interzice participarea cu bună știință și deliberată la activități care au drept scop ori efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

(4)   Anexa I cuprinde o listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților și organismelor care, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2010/639/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (4), au fost identificate de Consiliu ca fiind răspunzătoare de încălcarea standardelor electorale internaționale cu ocazia alegerilor prezidențiale organizate în Belarus la 19 martie 2006, precum și de represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, sau ca fiind asociate cu persoanele răspunzătoare.

(5)   Anexa IA cuprinde o listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților și organismelor care, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/639/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind răspunzătoare de încălcarea standardelor electorale internaționale cu ocazia alegerilor prezidențiale organizate în Belarus la 19 decembrie 2010, precum și de represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice sau ca fiind asociate cu persoanele răspunzătoare.

(6)   Anexa IB cuprinde o listă a persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor care, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) literele (c) și (d) din Decizia 2010/639/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind fie (i) răspunzătoare de grave încălcări ale drepturilor omului sau de represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus, fie (ii) persoane sau entități care beneficiază de pe urma regimului Lukașenko sau îl susțin.

2.

La alineatele (1) și (2) din articolul 2b, la articolul 3 alineatul (1) litera (a), la articolul 4a și la alineatele (1) și (4) din articolul 8a, trimiterile la „anexele I și IA” se înlocuiesc cu trimiteri la „anexele I, IA și IB”.

Articolul 2

Anexa la prezentul regulament se introduce ca anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 februarie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ANTORINI


(1)  JO L 19, 24.1.2012, p. 31.

(2)  Decizia din 25 octombrie 2010 (JO L 280, 26.10.2010, p. 18).

(3)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.

(4)  JO L 280, 26.10.2010, p. 18.”


ANEXĂ

„ANEXA IB

Nu există mențiuni în prezenta anexă.”


Top