EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Decizia Băncii Centrale Europene din 31 octombrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/15 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro și de modificare a Deciziei BCE/2010/31 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăților în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/35


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 31 octombrie 2011

de modificare a Deciziei BCE/2010/15 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro și de modificare a Deciziei BCE/2010/31 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăților în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro

(BCE/2011/16)

(2011/728/UE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 17 și 21,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2010/15 din 21 septembrie 2010 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (1) cuprinde dispoziții privind deschiderea unui cont de numerar la Banca Centrală Europeană (BCE) în numele European Financial Stability Facility (EFSF) în vederea punerii în aplicare a convențiilor de împrumut (denumite în continuare „convenții de împrumut”) în temeiul acordului-cadru privind EFSF, care a intrat în vigoare la 4 august 2010 (denumit în continuare „acordul-cadru privind EFSF”).

(2)

Decizia BCE/2010/31 din 20 decembrie 2010 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăților în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (2) cuprinde dispoziții privind deschiderea la BCE de conturi de numerar în numele băncii centrale naționale a statului membru împrumutat relevant în vederea punerii în aplicare a convențiilor de împrumut în temeiul acordului-cadru privind EFSF.

(3)

Acordul-cadru privind EFSF a fost modificat prin Acordul suplimentar de modificare, care a intrat în vigoare la 18 octombrie 2011. Acordul-cadru modificat privind EFSF a creat instrumente suplimentare pe care EFSF le poate utiliza pentru a acorda asistență financiară. În conformitate cu considerentul (2) al preambulului și cu articolul 2 alineatul (1) din Acordul-cadru modificat privind EFSF, EFSF poate acorda plăți în cadrul împrumuturilor, facilități preventive, facilități pentru finanțarea recapitalizării instituțiilor financiare dintr-un stat membru al zonei euro (prin intermediul împrumuturilor acordate guvernelor acestor state membre, inclusiv țări din afara programului), facilități pentru achiziționarea de obligațiuni pe piețele secundare sau facilități pentru achiziționarea de obligațiuni pe piața primară (toate aceste instrumente reprezentând „asistență financiară”), care urmează a fi furnizate prin intermediul convențiilor de asistență financiară (denumite în continuare „convenții de asistență financiară”). Convențiile de împrumut pot rămâne în vigoare după intrarea în vigoare a acordului-cadru modificat privind EFSF.

(4)

Prin urmare, Deciziile BCE/2010/15 și BCE/2010/31 trebuie modificate în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia BCE/2010/15 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Acceptarea plăților efectuate pe contul de numerar

BCE acceptă doar plățile efectuate din sau în contul de numerar deschis în numele EFSF, dacă aceste plăți au legătură cu convențiile de împrumut sau cu convențiile de asistență financiară.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Soldul contului de numerar

Nicio sumă de bani nu rămâne înscrisă în creditul contului de numerar deschis în numele EFSF după efectuarea plăților în legătură cu orice convenție de împrumut sau convenție de asistență financiară și nici nu sunt transferate sume de bani către acest cont de numerar înainte de data la care trebuie efectuate plățile în legătură cu orice convenție de împrumut sau convenție de asistență financiară. Niciodată nicio sumă de bani nu rămâne înscrisă în debitul contului de numerar deschis în numele EFSF. Prin urmare, din contul de numerar deschis în numele EFSF nu sunt efectuate plăți care să depășească sumele înscrise în creditul contului respectiv.”.

Articolul 2

Decizia BCE/2010/31 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Deschiderea conturilor de numerar

La cererea unei BCN a statului membru împrumutat, BCE poate deschide conturi de numerar în numele BCN respective pentru procesarea plăților în legătură cu o convenție de împrumut sau convenție de asistență financiară (denumit în continuare «contul de numerar al BCN»).”

2.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Acceptarea plăților efectuate în conturile de numerar

Un cont de numerar al BCN este utilizat numai pentru procesarea plăților în legătură cu o convenție de împrumut sau convenție de asistență financiară.”.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 2 noiembrie 2011.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 31 octombrie 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  1 JO L 253, 28.9.2010, p. 58.

(2)  2 JO L 10, 14.1.2011, p. 7.


Top