EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1126

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1126/2011 al Comisiei din 7 noiembrie 2011 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 în ceea ce privește cuantumurile pentru finanțarea ajutorului specific prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului

OJ L 289, 8.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 297 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogat prin 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1126/oj

8.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1126/2011 AL COMISIEI

din 7 noiembrie 2011

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 în ceea ce privește cuantumurile pentru finanțarea ajutorului specific prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (1), în special articolul 69 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (2), statele membre pot solicita, până la data de 1 august a oricărui an calendaristic începând cu anul 2010, o revizuire a cuantumurilor menționate la articolul 69 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în cazul în care cuantumul rezultat din aplicarea calculului prevăzut la articolul 69 alineatul (7) primul paragraf din regulamentul respectiv pentru exercițiul financiar în cauză diferă cu mai mult de 20 % față de cuantumul stabilit în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009.

(2)

Danemarca, Finlanda și Slovenia au adresat Comisiei o cerere de revizuire, cu efect din 2012, a cuantumurilor menționate la articolul 69 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(3)

Ca urmare a cererilor prezentate de Danemarca, de Finlanda și de Slovenia, Comisia a efectuat calculele necesare pentru a verifica dacă în exercițiul financiar 2010 s-a atins pragul de 20 % menționat la articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009. În scopul aplicării articolului 69 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, la determinarea plafoanelor nete stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Comisia a utilizat rata medie de modulare estimată pentru Danemarca, pentru Finlanda și, respectiv, pentru Slovenia.

(4)

Conform acestui calcul, în cazul Danemarcei, al Finlandei și al Sloveniei, cuantumul rezultat din aplicarea calculului prevăzut la articolul 69 alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru exercițiul financiar 2010 diferă cu 47 %, 29 % și, respectiv, 47 % față de cuantumul stabilit în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009.

(5)

Cuantumurile stabilite pentru Danemarca, pentru Finlanda și pentru Slovenia în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 trebuie, prin urmare, revizuite. Cuantumurile astfel revizuite trebuie să se poată aplica începând cu anul calendaristic 2012, în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 se modifică după cum urmează:

(a)

mențiunea referitoare la Danemarca se înlocuiește cu următorul text:

„Danemarca

23,25”

(b)

mențiunea referitoare la Finlanda se înlocuiește cu următorul text:

„Finlanda

6,19”

(c)

mențiunea referitoare la Slovenia se înlocuiește cu următorul text:

„Slovenia

3,52”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 130, 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316, 2.12.2009, p. 1.


Top