EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0353

2011/353/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 iunie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Germania în 2007 [notificată cu numărul C(2011) 4161]

JO L 160, 18.6.2011, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/353/oj

18.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/88


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 17 iunie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Germania în 2007

[notificată cu numărul C(2011) 4161]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(2011/353/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 4 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor din bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea gripei aviare în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 4 alineatul (3) prima și a doua liniuță din decizia respectivă stabilește normele referitoare la procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli ale animalelor în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul menționat stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2008/441/CE a Comisiei din 4 iunie 2008 privind o contribuție financiară a Comunității la măsurile de urgență adoptate pentru combaterea gripei aviare în Germania în 2007 (3) a acordat Germaniei o contribuție financiară din partea Uniunii pentru cheltuielile suportate în vederea eradicării gripei aviare. În conformitate cu respectiva decizie, s-a plătit o primă tranșă de 320 000,00 EUR.

(5)

La 13 mai 2008 și 25 iulie 2008, Germania a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005. La 9 februarie 2009 a fost lansat un audit ex ante. Concluziile finale ale Comisiei au fost comunicate Germaniei printr-o scrisoare din data de 20 septembrie 2010 și confirmate printr-o scrisoare din 21 februarie 2011.

(6)

Plata contribuției financiare a Comunității trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Autoritățile germane și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui stabilită, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile suportate în vederea eradicării gripei aviare în Germania în 2007.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea gripei aviare în Germania în 2007 este stabilită la 1 141 550,98 EUR. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din Regulamentul financiar.

Articolul 2

Soldul contribuției financiare se stabilește la 821 550,98 EUR.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 17 iunie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 156, 14.6.2008, p. 14.


Top