EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0347

2011/347/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 iunie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii în vederea realizării unei anchete epidemiologice și a punerii în aplicare a unor măsuri de supraveghere a febrei catarale ovine în contextul măsurilor de urgență adoptate de Țările de Jos în 2006 și 2007 pentru a combate această boală [notificată cu numărul C(2011) 4146]

OJ L 159, 17.6.2011, p. 105–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/347/oj

17.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/105


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 16 iunie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii în vederea realizării unei anchete epidemiologice și a punerii în aplicare a unor măsuri de supraveghere a febrei catarale ovine în contextul măsurilor de urgență adoptate de Țările de Jos în 2006 și 2007 pentru a combate această boală

[notificată cu numărul C(2011) 4146]

(Numai textul în limba olandeză este autentic)

(2011/347/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatele (4) și (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din Regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din Normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor din bugetul Uniunii este precedat de o decizie financiară care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea febrei catarale ovine în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) prima liniuță din respectiva decizie stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli ale animalelor în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul în cauză stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2007/20/CE a Comisiei (3) privind contribuția financiară comunitară în vederea eradicării febrei catarale ovine în Țările de Jos în 2006 și 2007 a acordat Țărilor de Jos o contribuție financiară din partea Uniunii pentru acoperirea costurilor generate de realizarea unei anchete epidemiologice și de punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere a febrei catarale ovine. În conformitate cu respectiva decizie, s-a plătit o primă tranșă de 4 675 EUR.

(5)

La data de 29 aprilie 2008, Țările de Jos au depus o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005. Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Țărilor de Jos printr-un e-mail în data de 19 octombrie 2010.

(6)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Autoritățile olandeze și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se stabilească, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile efectuate, legate de eradicarea febrei catarale ovine în Țările de Jos în 2006 și 2007.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea febrei catarale ovine în Olanda în 2006 și 2007 este stabilită la 207 931,25 EUR. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din Regulamentul financiar.

Articolul 2

Soldul contribuției financiare se stabilește la 203 256,25 EUR.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 16 iunie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 7, 12.1.2007, p. 41.


Top