EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0572

Regulamentul (UE) nr. 572/2011 al Consiliului din 16 iunie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

OJ L 159, 17.6.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 61 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrogare implicită prin 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/572/oj

17.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/2


REGULAMENTUL (UE) NR. 572/2011 AL CONSILIULUI

din 16 iunie 2011

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2011/137/PESC, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2011/332/PESC a Consiliului (2), prevede o derogare specifică privind înghețarea activelor anumitor entități (porturi).

(2)

Este oportun să se asigure continuarea operațiilor umanitare și a furnizării de materiale și de bunuri pentru necesitățile esențiale ale civililor, precum și continuarea operațiilor necesare pentru evacuările din Libia.

(3)

Măsurile respective intră în domeniul de aplicare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a acestora, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici din toate statele membre.

(4)

Având în vedere gravitatea situației din Libia și în conformitate cu Decizia 2011/137/PESC, ar trebui incluse entitatăți suplimentare în lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului (3).

(5)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 204/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8a

Prin derogare de la articolul 5, autoritățile competente ale statelor membre, menționate în anexa IV, pot autoriza eliberarea de fonduri sau resurse economice înghețate care aparțin persoanelor, entităților sau organismelor menționate în anexa III sau punerea la dispoziția persoanelor, entităților sau organismelor menționate în anexa III a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care aceste autorități le consideră adecvate, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru scopuri umanitare, cum ar fi acordarea și facilitarea acordării de ajutor umanitar, livrarea de materiale și bunuri necesare pentru nevoile esențiale ale civililor, inclusiv alimente și materiale agricole pentru producerea acestora, medicamente, și furnizarea de energie electrică, sau pentru evacuările din Libia. Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia cu privire la autorizările date în temeiul prezentului articol în termen de două săptămâni de la autorizare.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 10a

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2), autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile cuprinse în anexa IV, pot autoriza punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice către autoritățile portuare menționate în anexa III în legătură cu executarea, până la 15 iulie 2011, a contractelor încheiate înainte de 7 iunie 2011, cu excepția contractelor legate de petrol, gaze și produse petroliere rafinate. Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia cu privire la autorizările date în temeiul prezentului articol în termen de două săptămâni de la autorizare.”

Articolul 2

Entitățile menționate în anexa la prezentul regulament se introduc pe lista cuprinsă în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 53.

(2)  JO L 149, 8.6.2011, p. 10.

(3)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.


ANEXĂ

Entitățile menționate la articolul 2

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

 

Autoritatea portuară din Tripoli

Autoritatea portuară:

Socialist Ports Company (în legătură cu exploatarea portului Tripoli)

Tel.: +218 21 43946

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Al Khoms

Autoritatea portuară:

Socialist Ports Company (în legătură cu exploatarea portului Al Khoms)

Tel.: +218 21 43946

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Brega

 

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Ras Lanuf

Autoritatea portuară:

Veba Oil Operations BV

Adresă: PO Box 690

Tripoli, Libia

Tel.: +218 21 333 0081

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Zawia

 

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011

 

Autoritatea portuară din Zuwara

Autoritatea portuară:

Port Authority of Zuwara

Adresă: PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libia

Tel.: +218 25 25305

Sub controlul regimului Qadhafi

7.6.2011


Top