EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0516

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 516/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 600/2005 în ceea ce privește utilizarea preparatului de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 în furajele care conțin acid formic Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 138, 26.5.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 220 - 221

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/516/oj

26.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/43


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 516/2011 AL COMISIEI

din 25 mai 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 600/2005 în ceea ce privește utilizarea preparatului de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 în furajele care conțin acid formic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede posibilitatea de modificare a autorizației unui aditiv ca urmare a unei cereri din partea titularului autorizației și a unui aviz al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”).

(2)

Preparatul de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750, aparținând grupului „microorganisme”, a fost autorizat pe durată nelimitată și în conformitate cu Directiva 70/524/CEE a Consiliului (2) ca aditiv furajer utilizat pentru hrana scroafelor prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei (3), pentru hrana curcanilor pentru îngrășare și a vițeilor cu o vârstă maximă de trei luni prin Regulamentul (CE) nr. 600/2005 al Comisiei (4), precum și pentru hrana porcilor pentru îngrășare și a purceilor prin Regulamentul (CE) nr. 2148/2004 al Comisiei (5).

(3)

Comisia a primit o cerere privind modificarea condițiilor de autorizare a preparatului de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 pentru a permite utilizarea acestuia în hrana curcanilor pentru îngrășare care conține acid formic. Cererea respectivă a fost însoțită de date pertinente care o susțin. Comisia a transmis cererea respectivă Autorității.

(4)

În avizul său din 7 decembrie 2010, Autoritatea a concluzionat că a fost stabilită compatibilitatea preparatului de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 cu acidul formic utilizat pentru curcanii pentru îngrășare, astfel cum se specifică în anexă (6).

(5)

Condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sunt îndeplinite.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 600/2005 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 600/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 269, 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 99, 19.4.2005, p. 5.

(5)  JO L 370, 17.12.2004, p. 24.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(1):1953.


ANEXĂ

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 600/2005, rubrica purtând numărul E 1700 privind aditivul Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 se înlocuiește cu următorul text:

Nr. CE

Aditiv

Formulă chimică, descriere

Specii sau categorii de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet

Microorganisme

„E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(în proporție de 1/1)

Amestec de Bacillus licheniformis DSM 5749 și Bacillus subtilis DSM 5750 conținând un minimum de 3,2 × 109 UFC/g de aditiv (1,6 × 109 din fiecare bacterie)

Curcani pentru îngrășare

1,28 × 109

1,28 × 109

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Poate fi utilizat în furaje combinate conținând unul dintre următoarele coccidiostatice: diclazuril, halofuginonă, monensin sodic, robenidină, maduramicin, amoniu lasalocid sodic și conservantul acid formic.

Fără limită de timp

Viței

3 luni

1,28 × 109

1,28 × 109

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Fără limită de timp”


Top