EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0497

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 497/2011 al Comisiei din 18 mai 2011 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

JO L 134, 21.5.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/497/oj

21.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 134/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 497/2011 AL COMISIEI

din 18 mai 2011

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Comitetul Codului vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

1.

Lichid siropos aromatizat cu următoarea compoziție (procent din greutate):

Apă

65,13

Zahăr din trestie de zahăr

28,47

Suc de lămâie verde

3,18

Acid citric

1,49

Suc de lămâie

1,18

Aromă

0,46

Coloranți

0,0003

Excipienți

 

După diluarea în apă sau alcool, preparatul este gata de consum ca cocktail.

2106 90 59

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 2106, 2106 90 și 2106 90 59.

Deoarece produsul nu poate fi băut ca atare, clasificarea ca băutură în capitolul 22 este exclusă.

Dată fiind compoziția sa, produsul cu adaos de aromă și coloranți trebuie clasificat ca sirop de zahăr aromatizat la codul NC 2106 90 59.

A se vedea și notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 2106 punctul (12).

2.

Lichid siropos aromatizat cu următoarea compoziție (procent din greutate):

Apă

51,27

Zahăr din trestie de zahăr

28,40

Suc de zmeură

10,60

Piure de zmeură

8,20

Aromă

0,18

Coloranți

0,02

Excipienți

 

După diluarea în apă sau alcool, preparatul este gata de consum ca cocktail.

2106 90 98

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și pe baza textului codurilor NC 2106, 2106 90 și 2106 90 98.

Deoarece produsul nu poate fi băut ca atare, clasificarea ca băutură în capitolul 22 este exclusă.

Dată fiind compoziția sa, produsul cu conținut ridicat de suc de fructe și de piure de fructe este mai complex decât siropurile de zahăr aromatizate de la Codul NC 2106 90 59.

Produsul trebuie clasificat așadar ca preparat pentru fabricarea băuturilor la codul NC 2106 90 98. A se vedea și notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziția 2106 punctul (12).


Top