EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0283

Regulamentul (UE) nr. 283/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 633/2007 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii menționate la articolul 7 Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 77, 23.3.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 202 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/283/oj

23.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 283/2011 AL COMISIEI

din 22 martie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 633/2007 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii menționate la articolul 7

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (2), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Scopul implementării unui protocol de transfer al mesajelor de zbor este utilizarea sa pentru schimbul datelor de zbor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian (3).

(2)

Pentru a respecta cerințele de la punctul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 633/2007 al Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian (4), unele state membre sau furnizori de servicii de navigație aeriană trebuie să își actualizeze nu numai rețeaua IP (protocol de Internet), ci și o parte însemnată a sistemelor lor de date de zbor și a infrastructurii de rețea. Actualizarea acestora înainte de 20 aprilie 2011 ar putea avea un impact financiar important pentru statele membre ori furnizorii de servicii de navigație aeriană vizați și, din acest motiv, sunt necesare dispoziții tranzitorii adecvate care să contribuie la reducerea la minimum a costurilor.

(3)

Pe durata valabilității dispozițiilor tranzitorii, statele membre ori furnizorii de servicii de navigație aeriană vizați trebuie să aplice măsurile necesare pentru asigurarea interoperabilității în cadrul rețelei europene de management al traficului aerian (denumită în continuare EATMN).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 633/2007 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 633/2007, se numerotează primele două paragrafe și se adaugă alineatele (3), (4) și (5) după cum urmează:

„(3)   Atunci când un stat membru sau un furnizor de servicii de navigație aeriană dezvoltă un protocol de transfer al mesajelor de zbor între sistemele sale, pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1032/2006, sistemele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) trebuie să devină conforme cu cerințele din anexa I până la 31 decembrie 2012.

(4)   Atunci când un stat membru sau un furnizor de servicii de navigație aeriană face o comandă sau semnează un contract în acest scop sau dezvoltă un protocol de transfer al mesajelor de zbor pentru sistemele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, conformitatea cu cerințele de la punctul 6 din anexa I neputând fi garantată, furnizorul de servicii de navigație aeriană sau unitatea militară de control poate utiliza alte versiuni ale protocolului de Internet pentru comunicații peer-to-peer intersistem până la 31 decembrie 2014.

Statele membre și furnizorii de servicii de navigație aeriană respectivi trebuie să se asigure că toate comunicațiile peer-to-peer dinspre sistemele lor către cele ale altor state membre sau furnizori de servicii de navigație aeriană respectă cerințele prevăzute în anexa I, dacă până la 20 aprilie 2011 nu se încheie un acord bilateral care să permită utilizarea altor versiuni ale protocolului de Internet pentru o perioadă de tranziție care să se încheie cel târziu la 31 decembrie 2014.

(5)   Statele membre menționate la alineatele (3) și (4) trebuie să comunice Comisiei, înainte de 20 aprilie 2011, informații detaliate cu privire la măsurile aplicate de furnizorul de servicii de navigație aeriană sau de unitățile militare de control pentru asigurarea interoperabilității sistemelor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) din cadrul EATMN.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 186, 7.7.2006, p. 27.

(4)  JO L 146, 8.6.2007, p. 7.


Top