EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0127

2011/127/UE: Decizia Comisiei din 24 februarie 2011 de modificare a Deciziei 2007/697/CE de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2011) 1032]

OJ L 51, 25.2.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/127(1)/oj

25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/19


DECIZIA COMISIEI

din 24 februarie 2011

de modificare a Deciziei 2007/697/CE de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

[notificată cu numărul C(2011) 1032]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2011/127/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (1), în special anexa III punctul 2 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În cazul în care cantitatea de gunoi de grajd pe care un stat membru intenționează să o aplice anual la hectar este diferită de cele prevăzute la punctul 2 al doilea paragraf prima teză din anexa III la Directiva 91/676/CEE și la litera (a) de la același paragraf, această cantitate trebuie stabilită astfel încât să nu aducă atingere îndeplinirii obiectivelor specificate la articolul 1 din directiva menționată și trebuie justificată pe baza unor criterii obiective, precum perioadele lungi de vegetație și culturile cu o puternică absorbție de azot.

(2)

La 22 octombrie 2007, Comisia a adoptat Decizia 2007/697/CE de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (2), autorizând Irlanda să aplice anual la hectar în exploatațiile agricole, al căror teren este format în proporție de cel puțin 80 % din pășuni, o cantitate de 250 kg de azot provenit din gunoiul de grajd.

(3)

Derogarea acordată prin Decizia 2007/697/CE se aplică unui număr de aproximativ 5 000 de exploatații agricole din Irlanda, reprezentând aproximativ 2,7 % din numărul total de exploatații care dețin bovine sau ovine, 10 % din efectivul total de animale ierbivore și 4,2 % din suprafața agricolă netă totală. Decizia 2007/697/CE expiră la 17 iulie 2010.

(4)

La 12 mai 2010, Irlanda a prezentat Comisiei o cerere de prelungire a derogării. Cererea includea o justificare pe baza criteriilor obiective specificate la punctul 2 al treilea paragraf din anexa III la Directiva 91/676/CEE.

(5)

Irlanda a adoptat un nou program de acțiune pentru perioada iulie 2010-decembrie 2013, care menține, în principal, măsurile programului de acțiune pentru perioada încheiată la 30 iunie 2010 și se aplică pe întregul teritoriu al Irlandei.

(6)

Al patrulea raport privind implementarea Directivei 91/676/CEE în Irlanda pentru perioada 2004-2007 arată că, în general, calitatea apei s-a menținut stabilă sau s-a îmbunătățit. În ceea ce privește apele subterane, 2 % din punctele de monitorizare au indicat valori medii ale nitraților peste 50 mg/l, iar 74 % din punctele de monitorizare au indicat valori sub 25 mg/l. În ceea ce privește apele râurilor de suprafață, 97 % din punctele de monitorizare au arătat valori medii ale nitraților sub 25 mg/l și niciun punct nu a arătat valori medii peste 50mg/l. 93 % din lacuri au fost clasificate ca oligotrofice sau mezotrofice, iar 7 % din lacuri au fost clasificate ca eutrofice sau hipertrofice.

(7)

Efectivele de animale au scăzut în continuare în cursul perioadei 2004-2007 cu aproximativ 4 % la bovine, 19 % la ovine, 4 % la porcine și 7 % la păsări (3). Utilizarea anuală a azotului organic provenit din gunoiul de grajd și a azotului mineral au scăzut cu 5 % și, respectiv, cu 17 %. Suprafața agricolă utilizată totală a scăzut cu 3 %, ajungând la 4,28 milioane de hectare, iar pășunile reprezintă în continuare 90 % din suprafața agricolă.

(8)

Având în vedere informațiile științifice menționate în cererea de prelungire a derogării și măsurile pe care Irlanda s-a angajat să le aplice în cadrul programului de acțiune pentru perioada iulie 2010-decembrie 2013, se poate concluziona că sunt îndeplinite în continuare condițiile specificate de Directiva 91/676/CEE pentru obținerea derogării, precum perioadele lungi de vegetație și culturile cu o puternică absorbție de azot, și că derogarea nu aduce atingere îndeplinirii obiectivelor directivei respective.

(9)

Pentru a asigura exploatațiilor în cauză, deținătoare de pășuni, posibilitatea de a beneficia în continuare de o derogare, este necesar să se prelungească perioada de aplicare a Deciziei 2007/697/CE până la 31 decembrie 2013.

(10)

Termenele stabilite de Decizia 2007/697/CE pentru transmiterea informațiilor către Comisie trebuie însă adaptate pentru a simplifica sarcina administrativă, oferind Irlandei posibilitatea de a stabili un singur termen pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nitrați instituit în temeiul articolului 9 din Directiva 91/676/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/697/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Se acordă derogarea solicitată de Irlanda prin scrisoarea din 18 octombrie 2006, precum și prelungirea solicitată prin scrisoarea din 12 mai 2010, cu scopul de a autoriza aplicarea unei cantități de gunoi de grajd mai mari decât cele prevăzute la punctul 2 al doilea paragraf prima teză din anexa III la Directiva 91/676/CEE și la litera (a) de la același paragraf, în condițiile prevăzute de prezenta decizie.”

2.

La articolul 8 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste hărți sunt prezentate Comisiei în fiecare an, până în luna iunie.”

3.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Aplicare

Prezenta decizie se aplică în contextul programului de acțiune din Irlanda, implementat prin European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010).

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2013.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Irlandei.

Adoptată la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 284, 30.10.2007, p. 27.

(3)  Perioada de referință pentru păsări: 2003-2005.


Top