EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0177

Regulamentul (UE) nr. 177/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2010/2011

OJ L 51, 25.2.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/177/oj

25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 177/2011 AL COMISIEI

din 24 februarie 2011

privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2010/2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 187, coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

De la începutul anului de comercializare 2010/2011, prețurile cerealelor la nivel mondial au crescut extrem de rapid, mai mult decât în timpul majorării anterioare a prețurilor în anul 2007/2008. Astfel, prețurile mondiale ale grâului comun au crescut cu 65 % din iulie 2010. De atunci, evoluția prețurilor cerealelor pe piața Uniunii a urmat aceeași tendință. Prețul grâului comun pe piața UE a crescut cu peste 90 %, stabilizându-se la aproximativ 280 de euro/t. Prețul celorlalte cereale pe piața Uniunii a urmat aceeași tendință, orzul „livrat la Rouen” și porumbul „livrat la Bordeaux” situându-se la peste 215 euro/t. Evoluția prețurilor pe piața mondială a cerealelor se datorează în mare măsură capacității tot mai reduse a producției de a acoperi cererea.

(2)

Perspectivele de evoluție a pieței mondiale a cerealelor pentru sfârșitul anului de comercializare 2010/2011 dau de înțeles că aceste prețuri ridicate vor persista, stocurile mondiale fiind estimate la 342 de milioane de tone la sfârșitul anului 2010/2011, ceea ce reprezintă o scădere cu 62 de milioane de tone față de sfârșitul anului de comercializare 2009/2010.

(3)

Contingentul de import cu taxă redusă pentru grâul comun de calitate inferioară și medie deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei (2) și contingentul de import cu taxă redusă pentru orzul furajer deschis prin Regulamentul (CE) nr. 2305/2003 al Comisiei (3) au fost foarte puțin utilizate în 2010, și anume în procent de 13 %, respectiv 5 %. Această subutilizare va continua, conform estimărilor, și în 2011, cu atât mai mult cu cât furnizorii tradiționali ai Uniunii, Rusia și Ucraina, au instituit măsuri de restricționare a exporturilor.

(4)

Persistența unor prețuri mondiale ridicate până la sfârșitul anului de comercializare 2010/2011 și subutilizarea așteptată a contingentelor de import cu taxă redusă în 2011 riscă să perturbe aprovizionarea pieței Uniunii în ultimele luni ale anului 2010/2011. În acest context, pentru a facilita menținerea unor fluxuri ale importurilor care să sprijine echilibrul pieței Uniunii, este așadar oportun să se procedeze la suspendarea temporară a taxelor vamale pentru contingentele tarifare de import pentru grâul comun de calitate inferioară și medie și pentru orzul furajer deschise prin Regulamentele (CE) nr. 1067/2008, respectiv (CE) nr. 2305/2003, până la data de 30 iunie 2011, care marchează sfârșitul anului de comercializare 2010/2011.

(5)

Totodată, nu trebuie ca operatorii să fie penalizați în cazul în care expedierea cerealelor în vederea importării acestora în Uniune este deja în derulare. Prin urmare, este necesar să se țină seama de termenele de transport și să se permită operatorilor să efectueze punerea în liberă circulație a cerealelor în temeiul regimului de suspendare a taxelor vamale prevăzut de prezentul regulament pentru toate produsele al căror transport cu destinație directă în Uniune a început cel mai târziu la 30 iunie 2011. De asemenea, este necesar să se stabilească dovada care trebuie prezentată pentru a demonstra transportul cu destinație directă în Uniune și data la care a început transportul respectiv.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Aplicarea taxelor vamale de import pentru produsele de la codul NC 1001 90 99, de altă calitate decât cea superioară, așa cum este definită în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei (4), și NC 1003 00 se suspendă pentru anul de comercializare 2010/2011 pentru toate importurile efectuate în cadrul contingentelor tarifare cu taxă redusă deschise prin Regulamentele (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 2305/2003.

(2)   În cazul în care transportul cerealelor menționate la alineatul (1) al prezentului articol se efectuează cu destinație directă în Uniune și a început cel mai târziu la data de 30 iunie 2011, suspendarea taxelor vamale în temeiul prezentului regulament continuă să se aplice pentru punerea în liberă circulație a produselor în cauză.

Dovada transportului cu destinație directă în Uniune și a datei începerii acestuia se prezintă, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, pe baza documentului de transport original.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică până la 30 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 290, 31.10.2008, p. 3.

(3)  JO L 342, 30.12.2003, p. 7.

(4)  JO L 187, 21.7.2010, p. 5.


Top