EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0068

Regulamentul (UE) nr. 68/2011 al Comisiei din 28 ianuarie 2011 de stabilire a valorii ajutorului în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

OJ L 26, 29.1.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2011; abrogat prin 32011R0197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/68/oj

29.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/2


REGULAMENTUL (UE) NR. 68/2011 AL COMISIEI

din 28 ianuarie 2011

de stabilire a valorii ajutorului în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 literele (a) și (d), coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, dacă prețul mediu de pe piața comunitară pentru carcasele de porc, stabilit pornind de la prețurile din fiecare stat membru pe piețele reprezentative ale Comunității și ponderat cu ajutorul coeficienților care exprimă importanța relativă a șeptelului porcin al fiecărui stat membru, se situează sub 103 % din prețul de referință și este susceptibil să rămână la acest nivel, Comisia poate decide să acorde ajutoare pentru depozitare privată.

(2)

Prețurile de piață au scăzut sub nivelul menționat și, având în vedere evoluțiile sezoniere și ciclice, această situație ar putea continua. În acest sens, este așadar oportun să se acorde ajutoare pentru depozitare privată.

(3)

În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru carnea de porc se poate acorda un ajutor pentru depozitare privată și acest ajutor trebuie fixat de către Comisie în prealabil sau printr-o procedură de licitație publică.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole (2) a stabilit norme comune pentru implementarea sistemului de ajutoare pentru depozitare privată.

(5)

În temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, un ajutor stabilit în prealabil trebuie să se acorde în conformitate cu normele și condițiile prevăzute în capitolul III din același regulament.

(6)

Pentru a facilita gestionarea măsurii, produsele din carne de porc se clasifică în categorii de produse pentru care costurile de depozitare sunt similare.

(7)

Termenul limită de depunere a cererilor ar trebui să depindă de situația pieței și ar trebui stabilit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(8)

Pentru a facilita activitatea administrativă și de control legată de încheierea contractelor, trebuie să se stabilească o cantitate minimă de produse pentru fiecare cerere.

(9)

Pentru a garanta că agenții economici își îndeplinesc obligațiile contractuale și că măsura produce efectul dorit asupra pieței, ar trebui să se stabilească o garanție.

(10)

Exportul de produse din carne de porc contribuie la restabilirea echilibrului pieței. Prin urmare, ar trebui să se aplice dispozițiile articolului 28 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, în cazul în care perioada de depozitare se reduce, atunci când produsele retrase din depozit sunt destinate exportului. Ar trebui stabilite cuantumuri zilnice care se aplică pentru reducerea valorii ajutorului prevăzută la articolul respectiv.

(11)

În scopul aplicării articolului 28 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 și din motive de consecvență și claritate pentru agenții economici, este necesar ca perioada de două luni menționată la respectivul paragraf să se exprime în zile.

(12)

Articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 prevede informațiile pe care statele membre trebuie să le notifice Comisiei. Este oportun să se precizeze, în cadrul prezentului regulament, normele privind notificarea acestor informații.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

1.   Prezentul regulament prevede acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc menționat la articolul 31 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

2.   Lista categoriilor de produse eligibile pentru ajutor și sumele corespunzătoare sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Norme aplicabile

Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 826/2008, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel.

Articolul 3

Depunerea cererilor

1.   Cererile de ajutor pentru depozitarea privată a categoriilor de produse din carne de porc eligibile pentru ajutor în conformitate cu articolul 1 din prezentul regulament se pot depune începând cu 01.02.2011.

2.   Cererile se raportează la o perioadă de depozitare de 90, 120 sau 150 de zile.

3.   O cerere se referă numai la una dintre categoriile de produse enumerate în anexa la prezentul regulament și menționează codul NC relevant în cadrul categoriei respective.

4.   Termenul limită de depunere a cererilor se stabilește în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

5.   Fiecare cerere se referă la o cantitate minimă de cel puțin 10 tone pentru produsele dezosate și de 15 tone pentru alte produse.

Articolul 4

Garanții

Valoarea garanției care trebuie depusă în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 este de 20 % din cuantumul ajutorului stabilit în coloanele 3-5 din anexa la prezentul regulament.

Articolul 5

Retragerea din depozit a produselor destinate exportului

1.   În scopul aplicării articolului 28 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 este necesară expirarea unei perioade de depozitare de minimum 60 de zile.

2.   În scopul aplicării articolului 28 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 cuantumurile zilnice se stabilesc în coloana 6 din anexa la prezentul regulament.

Articolul 6

Comunicări

În fiecare luni și joi la ora 12 (ora Bruxelles-ului), statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse pentru care s-au depus cereri în vederea încheierii de contracte.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 ianuarie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223, 21.8.2008, p. 3.


ANEXĂ

Categorii de produse

Produse pentru care se acordă ajutor

Cuantumul ajutorului pentru o perioadă de depozitare de

(EUR/tonă)

Cuantumuri zilnice

(EUR/tonă/pe zi)

90 de zile

120 de zile

150 de zile

1

2

3

4

5

6

Categoria 1

ex 0203 11 10

Semicarcase fără picioarele anterioare, coadă, rinichi, fleică și șira spinării (1)

376

398

420

0,74

Categoria a 2-a

ex 0203 12 11

Jamboane

416

435

455

0,65

ex 0203 12 19

Spete

ex 0203 19 11

Părți anterioare

ex 0203 19 13

Spinări, cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet (2)  (3)

Categoria a 3-a

ex 0203 19 55

Picioare, spete, părți anterioare, spinări cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet, dezosate (2)  (3)

459

479

499

0,67

Categoria a 4-a

ex 0203 19 15

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular

343

362

381

0,65

Categoria a 5-a

ex 0203 19 55

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular, fără șorici și coaste

369

389

408

0,66

Categoria a 6-a

ex 0203 19 55

Părți tranșate din „mijloc”, cu sau fără șorici sau grăsime, dezosate (4)

373

395

416

0,73


(1)  Se poate acorda ajutor și pentru semicarcase prezentate sub formă de bucăți Wiltshire, adică fără cap, maxilar superior, falcă, picioare, coadă, osânză, rinichi, mușchi file, omoplat, stern, coloana vertebrală, os pelvian și diafragmă.

(2)  Spinările și ceafa pot avea sau nu șorici, dar stratul de grăsime de pe acestea nu poate depăși 25 mm grosime.

(3)  Cantitatea contractată poate conține orice combinație din produsele menționate.

(4)  Prezentate în același fel ca și produsele încadrate la codul CN 0210 19 20.


Top