EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0974

Regulamentul (UE) nr. 974/2010 al Comisiei din 29 octombrie 2010 de stabilire, pentru exercițiul contabil 2011 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finanțare a intervențiilor constând în achiziționarea, depozitarea și comercializarea stocurilor

OJ L 285, 30.10.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/974/oj

30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 974/2010 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2010

de stabilire, pentru exercițiul contabil 2011 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finanțare a intervențiilor constând în achiziționarea, depozitarea și comercializarea stocurilor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) a măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice și contabilizarea operațiunilor de depozitare publică de către agențiile plătitoare ale statelor membre (2), cheltuielile aferente costurilor financiare suportate de statele membre pentru mobilizarea fondurilor destinate achiziționării de produse se determină după metodele definite în anexa IV la regulamentul respectiv.

(2)

În temeiul anexei IV partea I punctul 1 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, sumele costurilor financiare respective se calculează pe baza unei rate a dobânzii uniforme pentru Uniune, stabilită de Comisie la începutul fiecărui exercițiu contabil. Această rată a dobânzii corespunde mediei ratelor Euribor la termen, pe 3 luni și pe 12 luni, înregistrate în cele șase luni care preced comunicarea statelor membre prevăzută în partea I punctul 1 primul paragraf din anexa IV menționată, cărora li se aplică o pondere de o treime și, respectiv, două treimi. Această rată trebuie stabilită la începutul fiecărui exercițiu contabil al Fondului european de garantare agricolă (FEGA).

(3)

În cazul în care rata dobânzii comunicată de un stat membru este însă inferioară ratei uniforme a dobânzii stabilite pentru Uniune, pentru statul membru respectiv se stabilește, în conformitate cu anexa IV partea I punctul 2 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, rata dobânzii la nivelul ratei comunicate.

(4)

De asemenea, în conformitate cu anexa IV partea I punctul 2 al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, în absența comunicării din partea unui stat membru, sub forma și până la termenul limită menționate în partea I punctul 2 primul paragraf din anexa IV menționată, rata dobânzii suportate de respectivul stat membru este considerată zero. Dacă un stat membru declară că nu a suportat nicio cheltuială cu dobânzile pentru că nu a avut produse agricole plasate în stocuri de intervenție publică în cursul perioadei de referință, în respectivul stat membru se aplică rata uniformă a dobânzii stabilită de Comisie. Luxemburg, Republica Malta și Portugalia au declarat că nu au suportat nicio cheltuială cu dobânzile pentru că nu au avut produse agricole plasate în stocuri de intervenție publică în cursul perioadei de referință.

(5)

Având în vedere comunicările efectuate de statele membre către Comisie, este necesar să se stabilească ratele dobânzilor aplicabile pentru exercițiul 2011 al FEGA, ținând seama de aceste elemente diferite.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cheltuielile aferente costurilor financiare suportate de statele membre pentru mobilizarea fondurilor destinate achiziționării de produse de intervenție, imputabile exercițiului contabil 2011 al Fondului european de garantare agricolă (FEGA), ratele dobânzii prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 884/2006 în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv se stabilesc după cum urmează:

(a)

0,0 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Cipru, Estonia și Letonia;

(b)

0,2 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Bulgaria;

(c)

0,3 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Suedia;

(d)

0,4 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Germania, Irlanda și Finlanda;

(e)

0,5 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Austria și Regatul Unit;

(f)

0,6 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Italia;

(g)

0,7 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Grecia;

(h)

1,0 % pentru rata specifică a dobânzii aplicabilă în Belgia;

(i)

1,1 % pentru rata dobânzii uniforme pentru Uniune, aplicabilă în celelalte state membre.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 35.


Top