EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0017(01)

2010/624/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 14 octombrie 2010 privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară (BCE/2010/17)

JO L 275, 20.10.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/624/oj

20.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/10


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 14 octombrie 2010

privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară

(BCE/2010/17)

(2010/624/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 122 alineatul (2) și articolul 132 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 17, 21 și 34.1,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 407/2010 prevede posibilitatea ca Uniunea să acorde statelor membre care se confruntă cu sau care sunt serios amenințate de perturbări economice sau financiare grave, cauzate de evenimente excepționale pe care nu le pot controla, asistență financiară sub formă de împrumuturi sau linii de credit care urmează să fie atribuite printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 407/2010, Comisia Europeană va stabili cu Banca Centrală Europeană (BCE) mecanismele necesare pentru administrarea împrumuturilor. Principalul și dobânda datorată aferente împrumuturilor vor fi transferate de statul membru beneficiar într-un cont deschis la BCE cu paisprezece zile de operare a TARGET2 înainte de data scadentă corespunzătoare.

(3)

În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute pentru BCE în Regulamentul (UE) nr. 407/2010, BCE consideră adecvată deschiderea, la cerere, a unor conturi specifice pentru Comisie și pentru băncile centrale naționale ale statelor membre beneficiare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

BCE va îndeplini atribuțiile privind administrarea împrumuturilor și va efectua plățile legate de operațiunile de împrumut și creditare ale Uniunii efectuate în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 407/2010.

Articolul 2

La cererea Comisiei, BCE deschide conturi în numele Comisiei și, la cererea unei bănci centrale naționale a unui stat membru beneficiar, deschide conturi în numele băncii centrale naționale respective.

Articolul 3

Conturile prevăzute la articolul 2 sunt utilizate pentru procesarea plăților legate de mecanismul european de stabilizare financiară în beneficiul statelor membre.

Articolul 4

BCE plătește pentru soldul scadent în următoarea zi lucrătoare și înscris drept credit în aceste conturi o dobândă echivalentă cu rata aplicabilă stabilită de BCE pentru facilitatea de depozit conform convenției „număr de zile/360”.

Articolul 5

Comitetul executiv al BCE întreprinde toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 14 octombrie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 118, 12.5.2010, p. 1.


Top