EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0622

2010/622/UE: Decizia Consiliului din 7 octombrie 2010 privind semnarea în numele Uniunii a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite

JO L 275, 20.10.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/622/oj

Related international agreement

20.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 octombrie 2010

privind semnarea în numele Uniunii a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite

(2010/622/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În vederea armonizării politicii lor în materie de vize cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (1), unele state membre, înainte de aderarea lor la Uniune, au exonerat cetățenii Republicii Federative a Braziliei („Brazilia”) de la obligația de a deține viză, întrucât Brazilia figurează pe lista țărilor terțe ai căror cetățeni sunt exonerați de cerințele în materie de vize.

(2)

Din motive constituționale, Brazilia nu poate exonera în mod unilateral statele membre de obligația de a deține vize; este necesară încheierea unui acord de exonerare de obligația de a deține viză, care trebuie ratificat de parlamentul brazilian.

(3)

Brazilia a încheiat acorduri bilaterale de exonerare de obligația de a deține vize cu cele mai multe dintre statele membre, înainte de aderarea lor la Uniune sau înainte de instituirea politicii comune în materie de vize. Cu toate acestea, există încă patru state membre cu care nu a fost încheiat un acord bilateral de exonerare de obligația de a deține viză; prin urmare, Brazilia impune încă cetățenilor acestor state membre obligația de a deține vize de scurtă ședere.

(4)

Din natura politicii comune privind vizele și competența externă exclusivă a Uniunii în acest domeniu rezultă că numai Uniunea, și nu statele membre în mod individual, poate negocia și încheia un acord de exonerare de obligația de a deține vize.

(5)

Având în vedere că Brazilia nu aplică principiul reciprocității față de anumite state membre, Consiliul, prin decizia sa din 18 aprilie 2008, a autorizat Comisia să negocieze un acord între Uniune și Brazilia privind exonerarea de obligația de a deține vize de scurtă ședere, în scopul de a asigura deplina reciprocitate în materie de scutire de vize.

(6)

Negocierile privind acordul au fost inițiate la 2 iulie 2008 și încheiate la 1 octombrie 2009.

(7)

Sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, Acordul între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite, parafat la Bruxelles la 28 aprilie 2010, ar trebui să fie semnat.

(8)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (2); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(9)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă în numele Uniunii semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte obișnuite („acordul”), sub rezerva încheierii sale (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Luxemburg, 7 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

M. WATHELET


(1)  JO L 81, 21.3.2001, p. 1.

(2)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(4)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea sa.


Top