EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0231

2010/231/PESC: Decizia Consiliului 2010/231/PESC din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC

OJ L 105, 27.4.2010, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 108 - 112

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/231/oj

27.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/17


DECIZIA CONSILIULUI 2010/231/PESC

din 26 aprilie 2010

privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 10 decembrie 2002, Consiliul a adoptat Poziția comună 2002/960/PESC privind măsuri restrictive împotriva Somaliei (1) ca urmare a Rezoluțiilor RCSONU 733 (1992), 1356 (2001) și 1425 (2002) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, referitoare la un embargo asupra armelor împotriva Somaliei.

(2)

La 16 februarie 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Poziția comună 2009/138/PESC privind măsuri restrictive împotriva Somaliei si de abrogare a Poziției comune 2002/960/PESC (2) de punere în aplicare a RCSONU 1844 (2008), care a introdus măsuri restrictive împotriva persoanelor care încearcă să împiedice sau să blocheze un proces politic pașnic sau împotriva celor care amenință instituțiile federale de tranziție (IFT) ale Somaliei sau Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM) prin forță sau care întreprind acțiuni care subminează stabilitatea din Somalia sau în regiune.

(3)

La 1 martie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/126/PESC a Consiliului de modificare a Poziției comune 2009/138/PESC (3) și de punere în aplicare a RCSONU 1907 (2009), care solicita tuturor statelor ca, în acord cu autoritățile lor naționale și în conformitate cu legislația lor internă, și cu respectarea dreptului internațional, să controleze, pe teritoriul propriu, inclusiv în porturi și aeroporturi, toate încărcăturile cu destinația Somalia sau provenind din această țară, în cazul în care statul în cauză deține informații conform cărora există motive întemeiate pentru a presupune că încărcătura respectivă conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în cadrul embargoului general și complet asupra tuturor livrărilor de arme Somaliei, instituit în temeiul punctului 5 din RCSONU 733 (1992) și detaliat și modificat prin rezoluții ulterioare.

(4)

La 19 martie 2010, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare „Consiliul de Securitate”) a adoptat RCSONU 1916 (2010), prin care, printre altele, a fost prelungit, mandatul grupului de supraveghere menționat la punctul 3 din RCSONU 1558 (2004) și s-a decis diminuarea anumitor restricții și obligații în temeiul regimului de sancțiuni, pentru a permite furnizarea de provizii și de asistență tehnică de către organizațiile internaționale, regionale și subregionale și pentru a asigura furnizarea la timp, de către Organizația Națiunilor Unite (ONU), a asistenței umanitare necesare de urgență.

(5)

La 12 aprilie 2010, Comitetul de sancțiuni instituit în temeiul punctului 11 din Rezoluția RCSONU 751 (1992) privind Somalia (denumit în continuare „Comitetul de sancțiuni”) a adoptat lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică măsurile restrictive.

(6)

Din motive de claritate, măsurile impuse prin Poziția comună 2009/138/PESC, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2010/126/PESC a Consiliului, precum și exceptările prevăzute în RCSONU 1916 (2010), ar trebui să fie incorporate într-un instrument juridic unic.

(7)

Prin urmare, Poziția comună 2009/138/PESC ar trebui să fie abrogată.

(8)

Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (4), mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezenta decizie ar trebui aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(9)

Prezenta decizie respectă de asemenea pe deplin obligațiile care le revin statelor membre în temeiul Cartei Națiunilor Unite și caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al Rezoluțiilor Consiliului de Securitate.

(10)

Procedura de modificare a listei din anexa la prezenta decizie ar trebui să cuprindă transmiterea către persoanele și entitățile desemnate a motivelor includerii lor pe listă, astfel cum au fost comunicate de Comitetul de sancțiuni, pentru a se oferi acestora posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana sau entitatea în cauză.

(11)

Se impun acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se interzice furnizarea, vânzarea sau transferul, direct sau indirect, către Somalia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb ale acestora, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul lor.

(2)   Se interzice furnizarea directă sau indirectă către Somalia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, de asistență tehnică, financiară și de altă natură și de formare în domeniul activităților militare, inclusiv, în special, formarea și asistența tehnică în legătură cu livrarea, fabricarea, întreținerea sau utilizarea articolelor menționate la alineatul (1).

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică:

(a)

furnizării, vânzării sau transferului de armament și materiale conexe de orice tip și furnizării directe sau indirecte de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de formare în legătură cu activitățile miliare, destinate exclusiv sprijinirii AMISOM sau utilizării de către aceasta, după cum se prevede la punctul 4 din RCSONU 1744 (2007) sau destinate exclusiv utilizării de către statele și organizațiile regionale care adoptă măsuri în conformitate cu punctul 6 din RCSONU 1851 (2008) și cu punctul 10 din RCSONU 1846 (2008);

(b)

furnizării, vânzării sau transferului de armament și materiale conexe de orice tip și furnizării directe sau indirecte de asistență tehnică cu scopul exclusiv de a ajuta la dezvoltarea instituțiilor din domeniul securității, în conformitate cu procesul politic prevăzut la punctele 1, 2 și 3 din RCSONU 1744 (2007) și în absența unei decizii negative din partea Comitetului de sancțiuni în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării relevante;

(c)

furnizării, vânzării sau transferului de material militar neletal destinat exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție sau de materiale destinate unor programe ale Uniunii sau ale statelor membre privind crearea de instituții, inclusiv în domeniul securității, desfășurate în cadrul procesului de pace și reconciliere, aprobate în prealabil de Comitetul de sancțiuni, precum și de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Somalia de către personalul ONU, reprezentanții presei, personalul umanitar, personalul de asistență pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

Articolul 2

Se impun măsuri restrictive, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3, articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatele (1) și (2), împotriva următoarelor persoane și entități desemnate de Comitetul de sancțiuni care:

sunt implicate în sau care sprijină acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Somalia, inclusiv acte care amenință Acordul de la Djibouti din 18 august 2008 sau procesul politic, sau amenință IFT sau AMISOM prin forță;

au încălcat embargoul privind armamentul și măsurile conexe acestuia menționate la articolul 1;

împiedică furnizarea de asistență umanitară în Somalia sau accesul la sau distribuirea de asistență umanitară în Somalia.

Lista persoanelor și a entităților relevante este inclusă în anexă.

Articolul 3

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea, vânzarea sau transferul, direct sau indirect, de armament și echipament militar și furnizarea directă sau indirectă de asistență sau formare tehnică, asistență financiară și de altă natură, inclusiv servicii de investiții, brokeraj financiar sau alte servicii financiare, referitoare la activitățile militare sau la furnizarea, vânzarea, transferul, fabricarea, întreținerea sau utilizarea de armament și de echipament militar către persoanele sau entitățile menționate la articolul 2.

Articolul 4

(1)   Statele membre, în acord cu autoritățile lor naționale și în conformitate cu legislația lor internă și în acord cu dreptul internațional, controlează, pe teritoriul propriu, inclusiv în aeroporturi și porturi, toate încărcăturile cu destinația Somalia sau provenind din această țară, în cazul în care dețin informații conform cărora există motive întemeiate pentru a presupune că încărcătura respectivă conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 3.

(2)   Aeronavele și navele care transportă încărcături cu destinația Somalia sau provenind din această țară sunt supuse obligației de informare suplimentară înainte de sosire sau înainte de plecare cu privire la toate bunurile aduse în interiorul sau duse în afara unui stat membru.

(3)   Atunci când descoperă articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 3, statele membre le confiscă și le înlătură (distrugându-le sau făcându-le nefuncționale).

Articolul 5

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoanele menționate la articolul 2.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni:

(a)

stabilește în fiecare caz în parte, că o astfel de intrare sau un astfel de tranzit se justifică din motive umanitare, inclusiv o obligație religioasă,

(b)

stabilește în fiecare caz în parte că o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor de pace și reconciliere națională în Somalia și de stabilitate în regiune.

(4)   În cazul în care, în temeiul alineatului (3), un stat membru autorizează persoanele desemnate de Comitetul de sancțiuni să intre pe teritoriul său sau să-l tranziteze, această autorizație se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

Articolul 6

(1)   Toate fondurile și resursele economice care se află, în mod direct sau indirect, în proprietatea sau sub controlul persoanelor sau entităților menționate la articolul 2 sau care sunt deținute de entități aflate, în mod direct sau indirect, în proprietatea sau sub controlul acestora sau al oricăror persoane sau entități care acționează în numele sau la îndrumarea acestora, astfel cum sunt desemnate de Comitetul de sancțiuni, sunt înghețate. Persoanele și entitățile în cauză sunt identificate în anexă.

(2)   Niciun fel de fonduri sau resurse economice nu se pun la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (1) și nici nu se utilizează în beneficiul acestora, în mod direct sau indirect.

(3)   Statele membre pot permite derogări de la măsurile menționate la alineatele (1) și (2) în ceea ce privește fondurile și resursele economice care:

(a)

sunt necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv plăți pentru produse alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente și tratament medical, impozite, prime de asigurare și cheltuieli pentru utilități publice;

(b)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor legate de furnizarea unor servicii juridice;

(c)

sunt destinate exclusiv plății de taxe sau comisioane de gestionare, în conformitate cu legislația națională, pentru păstrarea sau administrarea curentă a fondurilor și resurselor economice înghețate;

(d)

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, după notificarea Comitetului de sancțiuni de către statul membru în cauză și cu acordul Comitetului de sancțiuni;

(e)

fac obiectul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot să fie utilizate în scopul precizat de hotărârea sau privilegiul respectiv, cu condiția ca acestea să fie anterioare desemnării persoanei sau entității în cauză de Comitetul de sancțiuni și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la articolul 2, după notificarea Comitetului de sancțiuni de către statul membru în cauză.

(4)   Derogările menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) pot să fie acordate după notificarea Comitetului de sancțiuni de către statul membru în cauză cu privire la intenția sa de a autoriza, după caz, accesul la astfel de fonduri și resurse economice, precum și în lipsa unei decizii defavorabile din partea comitetului în termen de trei zile lucrătoare de la notificarea respectivă.

(5)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit obiectul unor măsuri restrictive,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte câștiguri și plăți să intre în continuare sub incidența alineatului (1).

(6)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau alte active financiare sau resurse economice necesare pentru asigurarea furnizării la timp a asistenței umanitare necesare de urgență în Somalia de către ONU, de către agențiile sau programele specializate ale acesteia, de către organizațiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU care furnizează asistență umanitară sau de către partenerii acestora în materie de punere în aplicare.

Articolul 7

Consiliul stabilește lista cuprinsă în anexă și o modifică în conformitate cu desemnările efectuate fie de Consiliul de Securitate, fie de Comitetul de sancțiuni.

Articolul 8

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană, o entitate sau un organism și comunică o expunere de motive privind această desemnare, Consiliul include persoana, entitatea sau organismul respectiv în anexă. Consiliul comunică decizia sa și expunerea de motive persoanei, entității sau organismului în cauză, fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(2)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 9

Anexa cuprinde, după caz, informații puse la dispoziție de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni, necesare în vederea identificării persoanelor sau entităților respective. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexă se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni.

Articolul 10

Prezenta decizie se revizuiește, se modifică sau se abrogă, după caz, în conformitate cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate.

Articolul 11

Poziția comună 2009/138/PESC se abrogă.

Articolul 12

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 26 aprilie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 334, 11.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 46, 17.2.2009, p. 73.

(3)  JO L 51, 2.3.2010, p. 18.

(4)  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.


ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

I.   Persoane

1.

Yasin Ali Baynah [alias: (a) Ali, Yasin Baynah, (b) Ali, Yassin Mohamed, (c) Baynah, Yasin, (d) Baynah, Yassin, (e) Baynax, Yasiin Cali, (f) Beenah, Yasin, (g) Beenah, Yassin, (h) Beenax, Yasin, (i) Beenax, Yassin, (j) Benah, Yasin, (k) Benah, Yassin, (l) Benax, Yassin, (m) Beynah, Yasin, (n) Binah, Yassin, (o) Cali, Yasiin Baynax] Data nașterii: circa 1966. Cetățenia: Somalia. Altă cetățenie: Suedia. Localizare: Rinkeby, Stockholm, Suedia; Mogadiscio, Somalia.

2.

Hassan Dahir Aweys [alias: (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Hassan Dahir, (c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (d) Aweyes, Hassen Dahir, (e) Aweys, Ahmed Dahir, (f) Aweys, Sheikh, (g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, (h) Dahir, Aweys Hassan, (i) Ibrahim, Mohammed Hassan, (j) OAIS, Hassan Tahir, (k) Uways, Hassan Tahir, (l) „Hassan, Sheikh”] Data nașterii: 1935. Cetățean al: Somalia. Cetățenia: Somalia. Localizare: Somalia; Eritreea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias: (a) Al-Turki, Hassan, (b) Turki, Hassan, (c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, (d) Turki, Sheikh Hassan, (e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, (f) Xirsi, Xasan Cabdulle] Data nașterii: circa 1944. Locul nașterii: Regiunea Ogaden, Etiopia. Cetățenia: Somalia. Localizare: Somalia.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed [alias: (a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, (b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, (c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, (d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, (e) „Godane”, (f) „Godani”, (g) „Mukhtar, Shaykh”, (h) „Zubeyr, Abu”] Data nașterii: 10 iulie 1977. Locul nașterii: Hargeysa, Somalia. Cetățenia: Somalia.

5.

Fuad Mohamed Khalaf [alias: (a) Fuad Mohamed Khalif, (b) Fuad Mohamed Qalaf, (c) Fuad Mohammed Kalaf, (d) Fuad Mohamed Kalaf, (e) Fuad Mohammed Khalif, (f) Fuad Khalaf, (g) Fuad Shongale, (h) Fuad Shongole, (i) Fuad Shangole, (j) Fuad Songale, (k) Fouad Shongale, (l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole] Cetățenia: Somalia. Localizare: Mogadiscio, Somalia. Altă localizare: Somalia.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud [alias: (a) Bashir Mohamed Mahmoud, (b) Bashir Mahmud Mohammed, (c) Bashir Mohamed Mohamud, (d) Bashir Mohamed Mohamoud, (e) Bashir Yare, (f) Bashir Qorgab, (g) Gure Gap, (h) „Abu Muscab”, (i) „Qorgab”] Data nașterii: circa 1979-1982. Altă dată a nașterii: 1982. Cetățenia: Somalia. Localizare: Mogadiscio, Somalia.

7.

Mohamed Sa’id [alias: (a) „Atom”, (b) Mohamed Sa’id Atom, (c) Mohamed Siad Atom] Data nașterii: circa 1966. Locul nașterii: Galgala, Somalia. Localizare: Galgala, Somalia. Altă localizare: Badhan, Somalia.

8.

Fares Mohammed Mana’a [alias: (a) Faris Mana’a, (b) Fares Mohammed Manaa] Data nașterii: 8 februarie 1965. Locul nașterii: Sadah, Yemen. Pașaport nr.: 00514146; locul eliberării: Sanaa, Yemen. Carte de identitate nr.: 1417576; locul eliberării: Al-Amana, Yemen; data eliberării: 7 ianuarie 1996.

II.   Entități

AL-SHABAAB [alias: (a) Al-Shabab, (b) Shabaab, (c) The Youth (Tineretul), (d) Mujahidin Al-Shabaab Movement (Mișcarea Mujahidin Al-Shabaab), (e) Mujahideen Youth Movement (Mișcarea de tineret Mujahideen), (f) Mujahidin Youth Movement (Mișcarea de tineret Mujahidin), (g) MYM, (h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, (i) Hizbul Shabaab, (j) Hisb’ul Shabaab, (k) Al-Shabaab Al-Islamiya, (l) Youth Wing (Aripa tânără), (m) Al-Shabaab Al-Islaam, (n) Al-Shabaab Al-Jihaad, (o) The Unity Of Islamic Youth (Unitatea tineretului islamic), (p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, (q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, (r) Mujaahidiin Youth Movement (Mișcarea de tineret Mujaahidiin)] Localizare: Somalia.


Top