EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0272

Regulamentul (UE) nr. 272/2010 al Comisiei din 30 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 972/2006 de stabilire a normelor speciale aplicabile importurilor de orez Basmati și a unui sistem de control tranzitoriu pentru a determina originea acestora

OJ L 84, 31.3.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 102 - 103

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/272/oj

31.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 272/2010 AL COMISIEI

din 30 martie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 972/2006 de stabilire a normelor speciale aplicabile importurilor de orez Basmati și a unui sistem de control tranzitoriu pentru a determina originea acestora

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolele 138 și 143, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și India în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994, privind modificarea concesiilor referitoare la orez prevăzute în lista comunitară CXL anexată la GATT 1994 (2), aprobat prin Decizia 2004/617/CE a Consiliului (3), prevede că taxa aplicabilă importurilor de orez decorticat din anumite soiuri de tip Basmati originare din India este zero.

(2)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Pakistan în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994, privind modificarea concesiilor referitoare la orez prevăzute în lista comunitară CXL anexată la GATT 1994 (4), aprobat prin Decizia 2004/618/CE a Consiliului (5), prevede că taxa aplicabilă importurilor de orez decorticat din anumite soiuri de tip Basmati originare din Pakistan este zero.

(3)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 972/2006 al Comisiei (6) prevede că normele stabilite de respectivul regulament se aplică orezului Basmati decorticat, din soiurile specificate în anexa XVIII la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(4)

Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 972/2006 prevede aplicarea taxei de import pentru orez decorticat în cazul în care rezultatele testelor efectuate de statele membre asupra orezului Basmati importat demonstrează că produsul analizat nu corespunde cu ceea ce este indicat în certificatul de autenticitate. Dispoziția respectivă nu indică în acest sens nicio toleranță pentru prezența orezului care nu corespunde soiurilor enumerate în anexa XVIII la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(5)

Datorită condițiilor de producție și de comercializare ale orezului Basmati, este foarte dificil să se garanteze că fiecare lot conține în proporție de 100 % orez Basmati din soiurile enumerate în anexa XVIII la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Pentru a asigura fluiditatea comerțului cu orez Basmati către Uniunea Europeană și ținând seama că sistemul de control bazat pe ADN al Uniunii Europene nu este încă operațional și ca urmare statele membre pot aplica propriile protocoale de control având un nivel de incertitudine a controalelor cumulat de cel puțin 5 % pentru orice nivel de toleranță, este necesar să se stabilească o toleranță de 5 % pentru prezența în orezul Basmati importat a orezului cu bobul lung care nu corespunde niciunuia dintre soiurile enumerate în anexa XVIII respectivă.

(6)

Pentru a extinde impactul pozitiv al acestei măsuri la toți importatorii vizați, trebuie să se prevadă aplicarea toleranței la toate importurile de orez Basmati pentru care autoritățile responsabile din statele membre nu au luat încă o decizie finală cu privire la eligibilitatea lotului.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 972/2006 trebuie modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 972/2006 se adaugă următoarea teză:

„Cu toate acestea, se acceptă prezența unui procent de până la 5 % de orez decorticat de la codurile NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 care nu corespunde niciunuia dintre soiurile enumerate în anexa XVIII la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (7).

Articolul 2

Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 972/2006, modificat prin articolul 1 din prezentul regulament, se aplică, de asemenea, importurilor de orez Basmati, efectuate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru care autoritățile competente din statele membre nu au stabilit încă în mod definitiv eligibilitatea pentru taxa zero prevăzută la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2 încetează să se mai aplice de la sfârșitul celei de-a douăsprezecea luni care urmează după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 martie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 279, 28.8.2004, p. 19.

(3)  JO L 279, 28.8.2004, p. 17.

(4)  JO L 279, 28.8.2004, p. 25.

(5)  JO L 279, 28.8.2004, p. 23.

(6)  JO L 176, 30.6.2006, p. 53.

(7)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”


Top