EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0071

2010/71/: Decizia Comisiei din 8 februarie 2010 privind neincluderea diazinonului în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive [notificată cu numărul C(2010) 749] (Text cu relevanță pentru SEE)

JO L 36, 9.2.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/71(1)/oj

9.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 36/34


DECIZIA COMISIEI

din 8 februarie 2010

privind neincluderea diazinonului în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

[notificată cu numărul C(2010) 749]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/71/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează a fi evaluate, în vederea unei posibile includeri a acestora în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(2)

Diazinonul este inclus în această listă în vederea utilizării în tipul de produse 18, insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode, definit în anexa V la Directiva 98/8/CE.

(3)

Termenul de depunere a dosarului complet pentru substanțele active destinate utilizării în tipul de produse 18 a expirat la 30 aprilie 2006. Nu s-a primit însă niciun dosar complet în acest termen.

(4)

Comisia a informat statele membre cu privire la acest fapt. Comisia a făcut totodată publice aceste informații prin mijloace electronice la 14 iunie 2006.

(5)

În termen de trei luni de la publicarea acestor informații, o societate și-a manifestat interesul de a prelua rolul de participant în ceea ce privește diazinonul destinat utilizării în tipul de produse 18.

(6)

Decizia 2007/794/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarelor pentru anumite substanțe care vor fi examinate în conformitate cu programul de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE (3) a stabilit noul termen de depunere a dosarului la 30 aprilie 2008.

(7)

În cadrul acestui nou termen, înainte de a-și depune dosarul, solicitantul a consultat Portugalia, statul membru raportor desemnat să evalueze diazinonul, pentru a se interesa dacă produsul său de referință, o zgardă antipurici, urma să fie considerat drept produs biocid sau produs medicinal veterinar.

(8)

După ce a consultat Comisia și celelalte state membre, Portugalia i-a răspuns solicitantului că majoritatea statelor membre nu ar considera că o zgardă antipurici precum cea introdusă pe piață de acesta este un produs biocid, ci un medicament veterinar în sensul articolului 1 punctul 2 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(9)

Ținând seama de acest răspuns, solicitantul nu a depus dosarul pentru includerea diazinonului în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE pentru tipul de produse 18. În temeiul articolului 12 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, nu se mai poate prelua rolul de participant în ceea ce privește diazinonul pentru tipul de produse 18.

(10)

Având în vedere că solicitantul nu a depus dosarul în termenul stabilit, diazinonul nu trebuie inclus în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE pentru tipul de produse 18.

(11)

Este necesar să se prevadă o perioadă mai lungă pentru eliminarea treptată a zgărzilor antipurici introduse pe piețele anumitor state membre drept produse biocide, pentru a permite autorizarea acestora drept medicamente veterinare în conformitate cu Directiva 2001/82/CE.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent privind produsele biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Nu se include diazinonul (număr CAS 333-41-5, număr CE 206-373-8) în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE pentru tipul de produse 18.

Articolul 2

Începând cu 1 martie 2013, nu se mai introduc pe piață zgărzi antipurici care au fost introduse pe piață drept produse biocide și care conțin diazinon destinat utilizării în tipul de produse 18.

Începând cu 1 martie 2011, nu se mai introduc pe piață alte produse biocide care conțin diazinon destinat utilizării în tipul de produse 18.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 februarie 2010.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 320, 6.12.2007, p. 35.

(4)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1.


Top