EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1012

Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC

OJ L 348, 29.12.2009, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1012/oj

29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/16


DECIZIA 2009/1012/PESC A CONSILIULUI

din 22 decembrie 2009

privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 26 alineatul (2) și articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 26 iunie 1997, Consiliul a adoptat Programul UE pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme convenționale, prin care Uniunea Europeană și statele sale membre se angajează să ia măsuri concertate pentru acordarea de asistență altor țări în prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme.

(2)

La 8 decembrie 2008, Consiliul a adoptat Poziția comună 2008/944/PESC de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (1), care stabilește opt criterii pentru exportul de arme convenționale, înființează un mecanism de notificare și consultare pentru refuzuri și conține o procedură de asigurare a transparenței prin publicarea raporturilor anuale ale UE privind exporturile de arme. Poziția comună respectivă contribuie în mod semnificativ la armonizarea politicilor naționale de control al exporturilor de arme, iar principiile și criteriile sale au fost în mod oficial susținute de unele țări terțe.

(3)

Articolul 11 din Poziția comună 2008/944/PESC prevede că statele membre depun toate eforturile pentru a încuraja alte state care exportă arme să aplice criteriile poziției comune respective.

(4)

Strategia europeană de securitate adoptată de șefii de stat și de guvern la 12 decembrie 2003 enunță cinci provocări fundamentale cu care UE se confruntă în contextul de după războiul rece: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale, eșecurile statale și criminalitatea organizată. Consecințele circulației necontrolate a armelor convenționale se află în centrul a patru dintre aceste cinci provocări. Într-adevăr, transferul necontrolat de arme contribuie la agravarea terorismului și a criminalității organizate și este un factor major în producerea și propagarea conflictelor, precum și al colapsului structurilor statului. În afară de aceasta, strategia subliniază importanța controlului exporturilor în limitarea proliferării.

(5)

Instrumentul internațional care permite statelor să identifice și să urmărească, în mod rapid și fiabil, armele ușoare și de calibru mic ilegale, adoptat de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 8 decembrie 2005, are drept obiectiv îmbunătățirea eficienței și completarea acordurilor bilaterale, regionale și internaționale existente pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme ușoare și de calibru mic sub toate aspectele.

(6)

Strategia UE de combatere a acumulării și a traficului ilicit de arme ușoare și de calibru mic (SALW), precum și de muniții aferente, adoptată de Consiliul European din 15-16 decembrie 2005, prevede că UE ar trebui să sprijine, la nivel regional și internațional, întărirea controalelor privind exporturile de arme și promovarea criteriilor Codului de conduită privind exporturile de arme, înlocuit ulterior prin Poziția comună 2008/944/PESC, printre altele prin acordarea de asistență țărilor terțe la elaborarea legislației lor interne în acest domeniu și prin promovarea măsurilor pentru îmbunătățirea transparenței.

(7)

La 6 decembrie 2006, Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, cu sprijinul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, a adoptat Rezoluția 61/89 intitulată „Spre un tratat privind comerțul cu arme: stabilirea standardelor internaționale comune pentru importul, exportul și transferul de arme convenționale”. În decembrie 2006 și în iunie și decembrie 2007, concluziile adoptate de Consiliu au subliniat importanța asumării unui rol activ de către UE și statele membre și a cooperării acestora cu alte state și organizații regionale ca parte a procesului din cadrul Organizației Națiunilor Unite de stabilire a unor standarde internaționale comune pentru importul, exportul și transferul de arme convenționale, ceea ce ar reprezenta o contribuție majoră la contracararea proliferării nedorite și iresponsabile de arme convenționale ce subminează pacea, securitatea, dezvoltarea și respectarea deplină a drepturilor omului.

(8)

La 17 martie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/230/PESC privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme (2); ultima activitate prevăzută în această acțiune comună s-a desfășurat în perioada 27-28 octombrie 2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În scopul punerii în aplicare practice a:

Strategiei europene de securitate,

Strategiei UE de combatere a acumulării și a traficului ilicit de SALW, precum și de muniții aferente,

Articolului 11 din Poziția comună 2008/944/PESC,

Programului UE pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu arme convenționale,

Instrumentului internațional care permite statelor să identifice și urmărească, în mod rapid și fiabil, armele ușoare și de calibru mic ilegale și

Concluziilor Consiliului referitoare la un tratat internațional privind comerțul cu arme,

Uniunea Europeană sprijină activități pentru realizarea următoarelor obiective:

(a)

promovarea în rândul țărilor terțe a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC;

(b)

acordarea de asistență țărilor terțe în elaborarea și punerea în aplicare a legislației pentru a asigura controlul eficient al exporturilor de arme;

(c)

acordarea de asistență țărilor terțe în formarea funcționarilor competenți în domeniul eliberării licențelor pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și executarea controalelor privind exporturile de arme;

(d)

acordarea de asistență țărilor terțe și regiunilor din țările terțe în elaborarea rapoartelor naționale și regionale privind exporturile de arme și în promovarea altor forme de evaluare pentru a încuraja transparența și responsabilitatea în exporturile de arme;

(e)

încurajarea țărilor terțe în sprijinirea procesului ONU care vizează adoptarea unui tratat internațional cu forță juridică obligatorie care să stabilească standarde comune pentru comerțul cu arme convenționale la nivel mondial și acordarea de asistență pentru a asigura posibilitatea acestora de a respecta eventualele standarde comune.

(2)   O descriere a proiectelor privind atingerea obiectivelor, astfel cum sunt menționate la alineatul (1), este prevăzută în anexă.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate (ÎR) are responsabilitatea punerii în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Următoarea entitate pune în aplicare din punct de vedere tehnic proiectele menționate la articolul 1 alineatul (2):

The German Federal Office of Economics and Export Control, BAFA.

(3)   Entitatea de punere în aplicare își va îndeplini sarcinile sub responsabilitatea ÎR. În acest sens, ÎR va încheia acordurile necesare cu agenția de punere în aplicare.

Articolul 3

(1)   Suma financiară de referință pentru punerea în aplicare a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) este de 787 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului Uniunii.

(3)   Comisia supraveghează punerea în aplicare corespunzătoare a contribuției UE menționate la alineatul (1) din prezentul articol. În acest sens, Comisia încheie un acord de finanțare cu entitatea de punere în aplicare menționată la articolul 2 alineatul (2). Acordul de finanțare prevede faptul că entitatea de punere în aplicare trebuie să asigure vizibilitatea contribuției UE, corespunzătoare cuantumului acesteia.

(4)   Comisia depune eforturi în vederea încheierii acordului de finanțare menționat la alineatul (3) în cel mai scurt timp posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Aceasta informează Consiliul cu privire la orice dificultăți întâmpinate și cu privire la data încheierii acordului.

Articolul 4

(1)   Șefii misiunilor UE din fiecare dintre țările terțe beneficiare elaborează un raport faptic privind progresele înregistrate în fiecare țară beneficiară, la finalizarea ultimului atelier și a schimburilor de personal efectuate în temeiul prezentei decizii.

(2)   ÎR raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii, pe baza unor rapoarte elaborate periodic de entitatea de punere în aplicare menționată la articolul 2 alineatul (2) și de șefii misiunilor menționați la alineatul (1) al prezentului articol. Rapoartele stau la baza evaluării de către Consiliu. Comisia furnizează informații cu privire la aspectele financiare aferente punerii în aplicare a proiectelor menționate la articolul 3 alineatul (3).

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Aceasta expiră la 24 de luni de la data încheierii acordului financiar menționat la articolul 3 alineatul (3) sau la șase luni de la data adoptării sale, în cazul în care până atunci nu se încheie nici un acord financiar.

Articolul 6

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. CARLGREN


(1)  JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

(2)  JO L 75, 18.3.2008, p. 81.


ANEXĂ

Sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC

I.   Obiective

Prezenta decizie are următoarele obiective generale:

(a)

promovarea în rândul țărilor terțe a criteriilor și a principiilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC;

(b)

acordarea de asistență țărilor terțe în elaborarea și punerea în aplicare a legislației pentru a asigura controlul eficient al exporturilor de arme;

(c)

acordarea de asistență țărilor în formarea funcționarilor competenți în domeniul eliberării licențelor pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și executarea controalelor privind exporturile de arme;

(d)

acordarea de asistență țărilor și regiunilor în elaborarea rapoartelor naționale și regionale privind exporturile de arme și în promovarea altor forme de evaluare pentru a încuraja transparența și responsabilitatea în exporturile de arme;

(e)

încurajarea țărilor terțe în sprijinirea procesului ONU care vizează adoptarea unui tratat internațional cu forță juridică obligatorie care să stabilească standarde comune pentru comerțul cu arme convenționale la nivel mondial și acordarea de asistență pentru a asigura posibilitatea acestora de a respecta eventualele standarde comune.

II.   Proiecte

 

Scop:

Furnizarea de asistență tehnică țărilor terțe interesate care și-au manifestat dorința de a-și îmbunătăți standardele și practicile proprii în domeniul controlului exporturilor de tehnologie și echipament militar și de a-și alinia standardele și practicile la cele convenite și aplicate de către statele membre ale Uniunii Europene și stabilite în Poziția comună 2008/944/PESC și în Ghidul utilizatorului aferent acestuia.

 

Descriere și situația estimativă a costurilor:

(i)

Ateliere cu grupuri de țări

Proiectul se va desfășura sub forma a cinci ateliere de câte două zile, la care vor fi invitați să participe funcționari guvernamentali, vamali și funcționari competenți în domeniul eliberării licențelor din grupul de țări selecționat. Pot fi invitați și reprezentanți ai industriei apărării. Atelierele se pot desfășura într-o țară beneficiară sau într-un alt loc stabilit de către ÎR. Formarea în domeniile specifice va fi asigurată de experți din cadrul administrațiilor naționale ale statelor membre ale UE, din statele care s-au aliniat la Poziția comună 2008/944/PESC din cadrul Secretariatului Consiliului UE și/sau din sectorul privat (inclusiv ONG-uri).

(ii)

Schimburi de personal

Proiectul se va desfășura sub forma a cel mult patru vizite de lucru sau de studiu de câte cel mult o lună, la care vor participa funcționari guvernamentali și/sau funcționari responsabili cu eliberarea licențelor din statele beneficiare candidate la aderare la UE, organizate de autoritățile relevante ale statelor membre UE, sau a cel mult patru vizite de lucru sau de studiu de câte cel mult o lună, la care vor participa funcționari guvernamentali și/sau funcționari responsabili cu eliberarea licențelor din statele membre UE, organizate de autoritățile relevante ale statelor beneficiare (1).

III.   Durată

Durata totală estimată de punere în aplicare a proiectelor va fi de 24 luni.

IV.   Beneficiari

 

Primul semestru 2010:

(i)

țări din regiunea Balcanilor de Vest (Albania; Bosnia și Herțegovina; Croația; Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; Muntenegru și Serbia);

(ii)

țări mediteraneene din Africa de Nord partenere la politica europeană de vecinătate (Algeria; Egipt; Libia; Maroc și Tunisia);

 

Al doilea semestru 2010:

țări din Europa de Est și regiunea Caucazului partenere la politica europeană de vecinătate (Armenia; Azerbaidjan; Belarus; Georgia; Moldova și Ucraina).

 

Primul semestru 2011:

țări din regiunea Balcanilor de Vest (Albania; Bosnia și Herțegovina; Croația; Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; Muntenegru și Serbia).

 

Al doilea semestru 2011:

țări din Europa de Est și regiunea Caucazului partenere la politica europeană de vecinătate (Armenia; Azerbaidjan; Belarus; Georgia; Moldova și Ucraina).

În cazul în care trebuie modificată lista beneficiarilor sau programarea atelierelor, din cauza unor situații neprevăzute, Grupul de lucru pentru exportul de arme convenționale (COARM) poate decide acest lucru, la propunerea ÎR.

În cazul în care una dintre țările menționate mai sus nu dorește să participe la atelier, pot fi selecționate alte țări (2) din următorul grup suplimentar de țări partenere la politica europeană de vecinătate: Israel; Iordania; Liban; Autoritatea Palestiniană și Siria.

V.   Evaluarea impactului

Impactul prezentei decizii și a Acțiunii comune 2008/230/PESC ar trebui evaluat din punct de vedere tehnic la finalizarea ultimului atelier și a schimburilor de personal efectuate în temeiul prezentei decizii. Această evaluare va îmbrăca forma unor rapoarte faptice privind adoptarea legislației corespunzătoare, înființarea unor autorități de control al exporturilor și efectuarea unor controale eficiente ale exporturilor în țările beneficiare. Rapoartele vor fi întocmite de șefii misiunilor UE din fiecare dintre țările beneficiare.


(1)  Selecția beneficiarilor schimburilor de personal se aprobă în cadrul grupului de lucru relevant al Consiliului, la propunerea ÎR.

(2)  Se aprobă în cadrul grupului de lucru relevant al Consiliului, la propunerea ÎR.


Top