EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1296

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009 de ajustare, începând cu 1 iulie 2009 , a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți

OJ L 348, 29.12.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1296/oj

29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/10


REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1296/2009 AL CONSILIULUI

din 23 decembrie 2009

de ajustare, începând cu 1 iulie 2009, a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, prevăzute de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (1), în special articolele 63, 64, 65 și 82 din Statutul funcționarilor și anexele VII, XI și XIII la acesta, precum și articolul 20 alineatul (1), articolele 64, 92 și 132 din Regimul aplicabil celorlalți agenți,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Pentru a garanta că puterea de cumpărare a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Uniunii evoluează în paralel cu cea a funcționarilor publici naționali din statele membre, remunerațiile și pensiile funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene ar trebui ajustate în cadrul revizuirii anuale din 2009.

(2)

Ajustarea remunerațiilor și pensiilor propusă de Comisie ar trebui modificată din perspectiva crizei economice și financiare și ca parte a politicii economice și sociale a Uniunii. Situația ar trebui reexaminată atunci când este oportun,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 iulie 2009, la articolul 63 paragraful al doilea din Statutul funcționarilor, data de „1 iulie 2008” se înlocuiește cu data de „1 iulie 2009”.

Articolul 2

Începând cu 1 iulie 2009, la articolul 66 din Statutul funcționarilor, tabelul care cuprinde salariile lunare de bază, care se aplică în scopul calculării remunerațiilor și pensiilor, se înlocuiește cu următorul tabel:

1.7.2009

TREAPTĂ

GRAD

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Articolul 3

Începând cu 1 iulie 2009, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 64 din Statutul funcționarilor, remunerației funcționarilor și a celorlalți agenți sunt cei indicați în coloana 2 din tabelul următor.

Începând cu 1 ianuarie 2010, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 17 alineatul (3) din anexa VII la Statutul funcționarilor, transferurilor efectuate de către funcționari și ceilalți agenți sunt cei indicați în coloana 3 din tabelul următor.

Începând cu 1 iulie 2009, coeficienții corectori care se aplică pensiilor în temeiul articolului 20 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor sunt cei indicați în coloana 4 din tabelul următor.

Începând cu 16 mai 2009, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 64 din Statutul funcționarilor, remunerației funcționarilor și a celorlalți agenți sunt cei indicați în coloana 5 din tabelul următor. Data efectivă aferentă ajustării anuale pentru acele locuri de repartizare este 16 mai 2009.

Începând cu 1 mai 2009, coeficienții corectori care se aplică, în temeiul articolului 64 din Statutul funcționarilor, remunerației funcționarilor și a celorlalți agenți sunt cei indicați în coloana 6 din tabelul următor. Data efectivă aferentă ajustării anuale pentru acele locuri de repartizare este 1 mai 2009.

1

2

3

4

5

6

Țară/Loc

Remunerație

1.7.2009

Transfer

1.1.2010

Pensie

1.7.2009

Remunerație

16.5.2009

Remunerație

1.5.2009

Bulgaria

 

62,0

100,0

69,2

 

Republica Cehă

88,3

80,4

100,0

 

 

Danemarca

138,7

133,9

133,9

 

 

Germania

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

München

106,1

 

 

 

 

Estonia

82,1

79,6

100,0

 

 

Irlanda

114,7

110,6

110,6

 

 

Grecia

94,2

93,5

100,0

 

 

Spania

99,4

93,5

100,0

 

 

Franța

115,8

108,5

108,5

 

 

Italia

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Cipru

88,7

91,5

100,0

 

 

Letonia

84,5

77,1

100,0

 

 

Lituania

76,5

71,0

100,0

 

 

Ungaria

81,8

70,9

100,0

 

 

Malta

85,5

86,2

100,0

 

 

Țarile de Jos

109,3

101,1

101,1

 

 

Austria

106,9

105,9

105,9

 

 

Polonia

 

64,0

100,0

72,2

 

Portugalia

87,8

87,2

100,0

 

 

România

 

59,1

100,0

 

69,3

Slovenia

90,8

86,3

100,0

 

 

Slovacia

84,3

79,0

100,0

 

 

Finlanda

121,3

116,6

116,6

 

 

Suedia

 

98,0

100,0

102,8

 

Regatul Unit

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Articolul 4

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea indemnizației aferente concediului pentru creșterea copilului menționată la al doilea și al treilea paragraf de la articolul 42a din Statutul funcționarilor se stabilește la 894,57 EUR și la 1 192,76 EUR pentru familiile monoparentale.

Articolul 5

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea de bază a alocației pentru locuință menționate la articolul 1 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la 167,31 EUR.

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea alocației pentru copilul aflat în întreținere menționată la articolul 2 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la 365,60 EUR.

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea alocației școlare menționate la articolul 3 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la 248,06 EUR.

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea alocației școlare menționate la articolul 3 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la 89,31 EUR.

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea minimă a indemnizației de expatriere menționată la articolul 69 din Statutul funcționarilor și la articolul 4 alineatul (1) paragraful al doilea din anexa VII la acesta este stabilită la 495,89 EUR.

Începând cu 14 iulie 2009, valoarea indemnizației de expatriere menționată la articolul 134 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la 356,48 EUR.

Articolul 6

Începând cu 1 ianuarie 2010, valoarea indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționate la articolul 8 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor se ajustează după cum urmează:

0 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 0-200 km

0,3719 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 201-1 000 km

0,6198 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 1 001-2 000 km

0,3719 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 2 001-3 000 km

0,1238 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 3 001-4 000 km

0,0597 EUR pe km pentru distanțe cuprinse între 4 001-10 000 km

0 EUR pe km pentru distanțe de peste 10 000 km.

La indemnizația pentru distanța parcursă în kilometri menționată anterior se adaugă o sumă forfetară suplimentară, în valoare de:

185,92 EUR, în cazul în care distanța pe cale ferată dintre locul de repartizare și locul de origine este între 725 km și 1 450 km;

371,79 EUR, în cazul în care distanța pe cale ferată dintre locul de repartizare și locul de origine este mai mare de 1 450 km.

Articolul 7

Începând cu 1 iulie 2009, valoarea diurnei menționate la articolul 10 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor se stabilește la:

38,43 EUR pentru funcționarul care are dreptul la alocația pentru locuință;

30,98 EUR pentru funcționarul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

Articolul 8

Începând cu 1 iulie 2009, limita inferioară a indemnizației de instalare menționate la articolul 24 alineatul (3) din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la:

1 094,01 EUR pentru agentul care are dreptul la alocația pentru locuință;

650,50 EUR pentru un agent care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

Articolul 9

Începând cu 1 iulie 2009, limita inferioară pentru alocația de șomaj menționată la articolul 28a alineatul (3) paragraful al doilea din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la 1 312,02 EUR, limita superioară se stabilește la 2 624,05 EUR, iar deducerea forfetară se stabilește la 1 192,76 EUR.

Articolul 10

Începând cu 1 iulie 2009, tabelul salariilor lunare de bază de la articolul 93 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se înlocuiește cu următorul tabel:

GRUPĂ DE FUNCȚII

1.7.2009

TREAPTĂ

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Articolul 11

Începând cu 1 iulie 2009, limita inferioară a indemnizației de instalare menționate la articolul 94 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la:

822,88 EUR pentru agentul care are dreptul la alocația pentru locuință;

487,86 EUR pentru un agent care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

Articolul 12

Începând cu 1 iulie 2009, limita inferioară pentru alocația de șomaj menționată la articolul 96 alineatul (3) paragraful al doilea din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la 984,02 EUR, limita superioară se stabilește la 1 968,04 EUR, iar deducerea forfetară se stabilește la 894,57 EUR.

Începând cu 14 iulie 2009, limita inferioară pentru alocația de șomaj menționată la articolul 136 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se stabilește la 865,73 EUR, iar limita superioară se stabilește la 2 037,00 EUR.

Articolul 13

Începând cu 1 iulie 2009, indemnizațiile pentru muncă neîntreruptă în schimburi prevăzute la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului (2) sunt stabilite la 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR și, respectiv, 843,65 EUR.

Articolul 14

Începând cu 1 iulie 2009, la sumele prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului (3) se aplică un coeficient corector de 5,412934.

Articolul 15

Începând cu 1 iulie 2009, tabelul de la articolul 8 alineatul (2) din anexa XIII la Statutul funcționarilor se înlocuiește cu următorul tabel:

1.7.2009

TREAPTĂ

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Articolul 16

Începând cu 1 iulie 2009, în sensul aplicării articolului 18 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor, valoarea indemnizației fixe menționate la fostul articol 4a din anexa VII la Statutul funcționarilor în vigoare înainte de 1 mai 2004 se stabilește la:

129,36 EUR pe lună pentru funcționarii de gradul C4 sau C5;

198,33 EUR pe lună pentru funcționarii de gradul C1, C2 sau C3.

Articolul 17

Începând cu 14 iulie 2009, grila salariilor lunare de bază de la articolul 133 din Regimul aplicabil celorlalți agenți se înlocuiește cu următorul tabel:

Grad

1

2

3

4

5

6

7

Salariu de bază pentru normă întreagă

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Grad

8

9

10

11

12

13

14

Salariu de bază pentru normă întreagă

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Grad

15

16

17

18

19

 

 

Salariu de bază pentru normă întreagă

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Articolul 18

Prezentul regulament se reexaminează, dacă este necesar, și Comisia prezintă în acest sens, după caz, o propunere de modificare a prezentului regulament cu privire la care Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(2)  Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului din 9 februarie 1976 de stabilire a categoriilor de beneficiari care au dreptul la indemnizații pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații (JO L 38, 13.2.1976, p. 1).

(3)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).


Top