EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0462

2009/462/CE: Decizia Comisiei din 12 iunie 2009 de derogare de la punctul 1 litera (d) din anexa la Decizia 2006/133/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/420/CE, cu privire la data aplicării, în legătură cu lemnul susceptibil provenind din afara zonelor delimitate [notificată cu numărul C(2009) 4515]

OJ L 150, 13.6.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; a se vedea articolul 2 şi abrogat prin 32012D0535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/462/oj

13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/21


DECIZIA COMISIEI

din 12 iunie 2009

de derogare de la punctul 1 litera (d) din anexa la Decizia 2006/133/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/420/CE, cu privire la data aplicării, în legătură cu lemnul susceptibil provenind din afara zonelor delimitate

[notificată cu numărul C(2009) 4515]

(2009/462/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a patra,

întrucât:

(1)

La 28 mai 2009, Comisia a adoptat Decizia 2009/420/CE de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligația statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absența sa (2). Respectiva decizie a introdus în Decizia 2006/133/CE a Comisiei (3), cu începere de la 16 iunie 2009, obligația ca ambalajele din lemn susceptibile de a nu proveni din zonele delimitate să fie supuse unor tratamente autorizate specificate în anexa I la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 al FAO și să fie marcate conform anexei II la standardul menționat înainte de a fi deplasate din zonele delimitate către alte zone din statele membre sau din țări terțe, precum și din părți ale zonei delimitate în care se știe că poate fi întâlnit nematodul lemnului de pin către părți ale zonei delimitate desemnate ca fiind zonă tampon.

(2)

Ambalajele din lemn sunt necesare pentru transportul multor bunuri de toate tipurile. Cu toate acestea, până în prezent, producerea și utilizarea ambalajelor din lemn susceptibil, tratat și marcat în conformitate cu anexele I și II la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 al FAO, nu au fost încă generalizate în Comunitate. Se pare, îndeosebi, că nu se pot furniza în mod rapid suficiente ambalaje conforme cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 al FAO pentru a satisface nevoile operatorilor economici care comercializează mărfuri din Portugalia către alte state membre sau țări terțe.

(3)

Pentru a evita riscul unor perturbări comerciale disproporționate, este necesar să se prevadă o derogare cu privire la data aplicării dispozițiilor prevăzute în Decizia 2006/133/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/420/CE, care se referă la obligația de a trata și marca în conformitate cu anexele I și II la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 al FAO ambalajele din lemn susceptibil care nu provin din zonele delimitate înainte de le deplasa din zonele delimitate din Portugalia către alte zone.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Punctul 1 litera (d) din anexa la Decizia 2006/113/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/420/CE, nu se aplică la lemnul susceptibil provenind din afara zonelor delimitate.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 16 iunie 2009 până la 31 decembrie 2009.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 135, 30.5.2009, p. 29.

(3)  JO L 52, 23.2.2006, p. 34.


Top