EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0454

2009/454/CE: Decizia Comisiei din 11 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2008/938/CE privind lista cu țările beneficiare care îndeplinesc condițiile pentru un regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 [notificată cu numărul C(2009) 4383]

OJ L 149, 12.6.2009, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 241 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/454/oj

12.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/78


DECIZIA COMISIEI

din 11 iunie 2009

de modificare a Deciziei 2008/938/CE privind lista cu țările beneficiare care îndeplinesc condițiile pentru un regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011

[notificată cu numărul C(2009) 4383]

(2009/454/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 (1) ale Comisiei, în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 732/2008 prevede acordarea unui regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări țărilor în curs de dezvoltare care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolele 8 și 9 ale acestuia.

(2)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din regulamentul menționat, Comisia a adoptat Decizia 2008/938/CE din 9 decembrie 2008 privind lista cu țările beneficiare care îndeplinesc condițiile pentru un regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 (2).

(3)

În conformitate cu decizia menționată mai sus, Republicii Bolivariane a Venezuelei (denumită în continuare „Venezuela”) i s-a acordat regimul special de stimulare pentru dezvoltare durabilă și bună guvernare.

(4)

Totuși, ulterior s-a constatat că Venezuela nu a ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției, menționată în anexa III partea B punctul 27 din Regulamentul (CE) nr. 732/2008. Prin urmare, Venezuela nu a respectat toate cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 în vederea acordării regimului special de stimulare. Decizia 2008/938/CE ar trebui modificată în consecință, cu stabilirea unei perioade de tranziție corespunzătoare pentru punerea ei în aplicare. În conformitate cu articolul 214 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (3), orice datorie vamală acumulată în temeiul Deciziei 2008/938/CE până la data aplicării prezentei decizii nu va fi, prin urmare, afectată.

(5)

Comitetul pentru sistemul generalizat de preferințe nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele lui; prin urmare, Comisia a prezentat o propunere Consiliului la 2 aprilie 2009 în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (4), Consiliul trebuind să adopte o hotărâre în termen de trei luni.

(6)

Cu toate acestea, Consiliul a confirmat la 18 mai 2009 că nu există o majoritate calificată în favoarea sau împotriva propunerii și că Comisia poate proceda în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) ultimul paragraf din Decizia 1999/468/CE; prin urmare, în momentul de față, Comisia ar trebui să adopte o decizie.

(7)

În temeiul articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008, prezenta decizie trebuie notificată Venezuelei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 1 din Decizia 2008/938/CE se elimină cuvintele „(VE) Venezuela”.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică din a șaizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Bolivariene a Venezuelei.

Adoptată la Bruxelles, 11 iunie 2009.

Pentru Comisie

Catherine ASHTON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 334, 12.12.2008, p. 90.

(3)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


Top