EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0368

2009/368/CE: Decizia Comisiei din 4 mai 2009 de stabilire, pentru anul de comercializare 2009/2010, a valorilor ajutorului de diversificare și ajutorului suplimentar de diversificare care se acordă în cadrul regimului temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitate [notificată cu numărul C(2009) 3158]

OJ L 111, 5.5.2009, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/368/oj

5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/50


DECIZIA COMISIEI

din 4 mai 2009

de stabilire, pentru anul de comercializare 2009/2010, a valorilor ajutorului de diversificare și ajutorului suplimentar de diversificare care se acordă în cadrul regimului temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitate

[notificată cu numărul C(2009) 3158]

(Numai textul în limba spaniolă este autentic)

(2009/368/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 968/2006 al Comisiei din 27 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană (2), în special articolul 13 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Comisia trebuie să stabilească sumele atribuite fiecărui stat membru în cauză pentru ajutorul de diversificare prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 și pentru ajutorul suplimentar de diversificare prevăzut la articolul 7 din regulamentul menționat anterior.

(2)

Valorile ajutorului de diversificare și ale ajutorului suplimentar de diversificare se calculează pe baza numărului de tone din cota de zahăr la care se renunță în statul membru în cauză în cursul anului de comercializare 2009/2010, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 968/2006,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Valorile, per stat membru în cauză, ale ajutorului de diversificare și ale ajutorului suplimentar de diversificare, prevăzute la articolele 6 și, respectiv, 7 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006, fixate în funcție de cotele la care se renunță în cursul anului de comercializare 2009/2010, sunt stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Bruxelles, 4 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 42.

(2)  JO L 176, 30.6.2006, p. 32.


ANEXĂ

Valorile, per stat membru, ale ajutorului de diversificare și ale ajutorului suplimentar de diversificare, pentru anul de comercializare 2009/2010

(EUR)

Stat membru

Ajutor de diversificare

Ajutor suplimentar de diversificare

Spania

10 304 268,00

23 197 020,93


Top