EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0085

2009/85/CE: Decizia Comisiei din 27 ianuarie 2009 privind închiderea conturilor agențiilor de plată din Estonia în ceea ce privește cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2009) 150]

OJ L 33, 3.2.2009, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/85(1)/oj

3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/31


DECIZIA COMISIEI

din 27 ianuarie 2009

privind închiderea conturilor agențiilor de plată din Estonia în ceea ce privește cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007

[notificată cu numărul C(2009) 150]

(Numai textul în limba estonă este autentic)

(2009/85/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 39,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2008/395/CE a Comisiei (2) au fost închise conturile tuturor agențiilor de plată pentru exercițiul financiar 2007, cu excepția agenției de plată estoniene „PRIA” și a agenției de plată malteze „MRAE”.

(2)

Ca urmare a transmiterii de noi informații și în urma efectuării unor verificări suplimentare, Comisia poate lua acum o decizie, în ceea ce privește cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală, asupra integralității, a acurateței și a veridicității conturilor prezentate de către agenția de plată estoniană „PRIA”.

(3)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor adoptate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor neefectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se închid conturile agenției estoniene de plată „PRIA” în ceea ce privește cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite fiecăruia dintre acestea în temeiul prezentei decizii în domeniul măsurilor de dezvoltare rurală aplicabile în Estonia sunt stabilite în anexele I și II.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Estonia.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139, 29.5.2008, p. 25.


ANEXA I

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2007 – CHELTUIELILE FEGA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ÎN NOILE STATE MEMBRE

SUMA DE RECUPERAT DE LA STATUL MEMBRU SAU DE PLĂTIT ACESTUIA

SM

 

2007 – Cheltuieli pentru agențiile de plată ale căror conturi sunt

Total a + b

Reduceri

Total

Plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

Sumă de recuperat de la statul membru (–) sau de plătit acestuia (+) (1)

închise

disociate

= cheltuieli declarate în declarația anuală

= totalul plăților intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Deoarece plățile au atins 95 % din planul financiar, soldul pentru EE va fi achitat la închiderea programului.


ANEXA II

CHELTUIELI ÎNCHISE ÎN FUNCȚIE DE MĂSURILE DE DEZVOLTARE RURALĂ ALE FEGA PENTRU EXERCIȚIUL 2007 ÎN NOILE STATE MEMBRE

DIFERENȚE ÎNTRE CONTURILE ANUALE ȘI DECLARAȚIILE DE CHELTUIELI

SM

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2007

Anexa I coloana „a”

Reduceri

Anexa I coloana „d”

Suma închisă 2006

Anexa I coloana „e”

EE

Nr.

Măsuri

i

ii

iii = i + ii

 

1

Ajutor pentru investiții pentru gestionarea deșeurilor animale

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Încurajarea ameliorării și a dezvoltării

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Încurajarea înființării de grupuri de producători

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Promovarea formării profesionale a fermierilor

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Servicii tehnice și de consiliere pentru fermieri

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Pensionare anticipată

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Ajutor pentru instalarea tinerilor fermieri

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

Aliniere la standardele UE

0,00

0,00

0,00

 

9

Adoptarea de măsuri de agromediu

0,00

0,00

0,00

 

10

Acțiuni de agromediu pentru protejarea valorilor naturale

0,00

0,00

0,00

 

11

Împădurire

0,00

0,00

0,00

 

12

Îmbunătățirea infrastructurii pentru dezvoltarea creșterii animalelor

0,00

0,00

0,00

 

13

Zone defavorizate

0,00

0,00

0,00

 

14

Ajutor pentru sisteme de calitate

0,00

0,00

0,00

 

15

Ajutor pentru prelucrarea tradițională la scară redusă

0,00

0,00

0,00

 

16

Protejarea peisajelor agricole și tradiționale

0,00

0,00

0,00

 

17

Prevenirea incendiilor forestiere și a altor dezastre naturale

0,00

0,00

0,00

 

18

Împădurirea terenurilor neagricole

0,00

0,00

0,00

 

19

Îmbunătățirea procesului de recoltare

0,00

0,00

0,00

 

20

Asistență tehnică pentru implementare și monitorizare

0,00

0,00

0,00

 

21

Asistență tehnică pentru inițiative colective la nivel local

0,00

0,00

0,00

Total

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


Top