EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0097

Regulamentul (CE) nr. 97/2009 al Comisiei din 2 februarie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește utilizarea modulului flexibil (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 33, 3.2.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 159 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/97/oj

3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 97/2009 AL COMISIEI

din 2 februarie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește utilizarea modulului flexibil

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (1), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 295/2008 a stabilit un cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor din Comunitate.

(2)

Este necesar să se planifice în strânsă colaborare cu statele membre utilizarea modulului flexibil prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (j) din respectivul regulament și să se stabilească domeniul său de aplicare, lista de caracteristici, perioada de referință, activitățile care trebuie acoperite și cerințele privind calitatea.

(3)

Accesul la finanțare reprezintă o constrângere politică majoră în majoritatea statelor membre, în Comunitate de asemenea. Este evident că întreprinderile europene se confruntă cu un deficit de finanțare, în special dacă cresc rapid sau dacă sunt întreprinderi tinere. Prin urmare, sunt necesare statistici pentru a putea analiza situația acestor întreprinderi în raport cu situația întreprinderilor mici și mijlocii. Aceste date ar trebui extrase din surse existente, dacă este posibil.

(4)

Orice alt detaliu tehnic necesar va face obiectul orientărilor și al recomandărilor elaborate de Comisie (Eurostat) în strânsă cooperare cu statele membre.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modulul flexibil prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 295/2008 este utilizat pentru a elabora statistici privind accesul la finanțare al întreprinderilor. Domeniul de aplicare al culegerii de date se constituie din comunitatea întreprinderilor nefinanciare care aveau între 10 și 249 de angajați în 2005 și care erau încă active în 2008 și care aveau cel puțin 10 angajați în perioada de referință, astfel cum stabilește articolul 6, și ca și subpopulații întreprinderile cu creștere rapidă (rata de creștere medie a ocupării forței de muncă anuală mai mare de 20 % între 2005 și 2008) și „gazelele” (întreprinderile cu creștere rapidă cu o vechime de maximum 5 ani), înființate în 2003 sau 2004.

Articolul 2

Pentru a limita povara asupra întreprinderilor și costurile suportate de statele membre, se vor utiliza, în măsura în care este posibil, datele existente provenite de la surse administrative.

Articolul 3

Caracteristicile incluse în culegerea de date sunt următoarele:

(a)

relevanța situației privind proprietatea la înființarea întreprinderii și în momentul observării pentru a avea acces la finanțare;

(b)

nivelul și rata de reușită a tuturor încercărilor de a obține diverse tipuri de finanțare internă sau externă și motivele pentru care nu s-a obținut finanțarea respectivă;

(c)

nivelul garanțiilor pentru împrumuturile destinate întreprinderilor;

(d)

perceperea de către proprietar/director a costului și a poverii legate de obținerea de împrumuturi și de situația financiară a întreprinderii;

(e)

importanța alegerii instituției financiare (proximitatea geografică, în special în cazul situațiilor transfrontaliere, proprietar străin sau național, statutul anterior al clientului etc);

(f)

relația datorii/cifră de afaceri și alte corelații între caracteristicile financiare în contabilitatea întreprinderilor și importanța acestora pentru creșterea viitoare a întreprinderii;

(g)

perceperea necesității de finanțare viitoare, forma și motivele acestei necesități;

(h)

legătura percepută între opțiunile de finanțare și disponibilitatea acestora și perspectivele pentru creșterea ocupării forței de muncă;

(i)

perceperea poverii administrative generale a întreprinderilor;

(j)

efortul depus pentru a răspunde la un chestionar (dacă este cazul) privind accesul la finanțare.

Articolul 4

Activitățile care vor fi incluse corespund următoarelor agregate din Nomenclatorul statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) (denumit în continuare NACE Rev. 2), în măsura în care acestea constituie activități comerciale:

(a)

B la E (industrie);

(b)

F (construcții);

(c)

G la N [servicii, agregate cu excepția J, K (servicii financiare) și M];

(d)

J (servicii de TIC);

(e)

M (servicii profesionale, științifice și tehnice).

Articolul 5

Autoritățile competente naționale din statele membre transmit Comisiei (Eurostat) rezultatele privind caracteristicile prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament, inclusiv datele cu caracter confidențial, în conformitate cu dispozițiile comunitare actuale privind transmiterea de date care fac obiectul confidențialității statistice, în special Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (3).

Respectivele dispoziții comunitare se aplică în cadrul prelucrării rezultatelor, în măsura în care acestea cuprind date cu caracter confidențial. Datele sunt transmise pe cale electronică. Formatul de transmitere a datelor este în conformitate cu standardele de schimb stabilite de Comisie (Eurostat). Datele se transmit sau se încarcă prin mijloace electronice la punctul unic de intrare a datelor gestionat de Comisie (Eurostat).

Articolul 6

Perioada de referință este perioada din 2010 în timpul căreia datele vor fi extrase de la sursele existente sau culese de la întreprinderi.

Articolul 7

Cerința privind calitatea constă în furnizarea seturilor de date care acoperă numărul următor de unități statistice pe stat membru participant:

Germania, Spania, Franța, Italia și Regatul Unit: 1 800 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente;

Belgia, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Țările de Jos, Polonia, Slovacia și Suedia: 900 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente;

Danemarca și Finlanda: 500 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente;

Letonia și Lituania: 300 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente;

Cipru și Malta: 233 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2009.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 13.

(2)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1.


Top