EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0757

2008/757/CE: Decizia Comisiei din 26 septembrie 2008 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de produse care conțin lapte sau produse din lapte originare din sau expediate din China [notificată cu numărul C(2008) 5599] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 259, 27.9.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/10/2008; abrogat prin 32008D0798

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/757/oj

27.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 259/10


DECIZIA COMISIEI

din 26 septembrie 2008

de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de produse care conțin lapte sau produse din lapte originare din sau expediate din China

[notificată cu numărul C(2008) 5599]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/757/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede posibilitatea adoptării de măsuri comunitare de urgență adecvate pentru produsele alimentare și hrana pentru animale importate dintr-o țară terță, cu scopul de a proteja sănătatea umană, sănătatea animală sau mediul, în cazul în care riscul nu poate fi combătut în mod satisfăcător prin măsurile luate individual de către statele membre.

(2)

S-a adus recent la cunoștința Comisiei Europene că în China s-au detectat nivele ridicate de melamină în laptele pentru sugari și în alte produse lactate. Melamina este un intermediar chimic folosit la fabricarea rășinilor aminice și a materialelor plastice și se folosește ca monomer și ca aditiv pentru materiale plastice. Prezența unor nivele ridicate de melamină în alimente poate avea efecte foarte grave asupra sănătății.

(3)

Importurile de lapte și produse lactate, inclusiv lapte praf, originare din China, nu sunt permise în Comunitate; cu toate acestea, unele produse compuse (produse care conțin, în același timp, un produs prelucrat de origine animală și un produs de origine neanimală), care conțin componente de lapte prelucrat, ar putea să fi ajuns pe piețele Uniunii Europene.

(4)

Cu toate că informațiile concrete disponibile arată că nu se importă produse compuse destinate cu precădere utilizării nutriționale pentru sugari sau pentru copii mici, anumite astfel de produse compuse, în funcție de formula lor specifică și în mod special în funcție de conținutul de produse lactate, ar putea fi prezentate pentru import fără să fie supuse verificărilor sistematice la frontieră în conformitate cu Decizia 2007/275/CE privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului. Luând în considerare faptul că astfel de produse reprezintă principala și, în unele cazuri, singura sursă de hrană pentru sugari și copii mici, este oportun să se interzică importul în Comunitate al oricăror astfel de produse originare din China.

(5)

În ceea ce privește alte produse compuse (de exemplu biscuiți și ciocolată), care reprezintă doar o proporție minoră într-un regim alimentar variat, ca urmare a unei cereri venite din partea Comisiei Europene pentru evaluarea riscurilor legate de prezența melaminei în produse compuse, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis o declarație în care concluzionează că riscul cel mai ridicat ar fi reprezentat de un scenariu cel mai nefavorabil conform căruia copii cu consum zilnic ridicat de biscuiți și ciocolată care conțin cea mai mare proporție de lapte praf (care variază între 16 % și peste 20 %), cu o contaminare egală cu nivelul cel mai ridicat detectat în laptele praf din China, ar putea eventual să depășească doza zilnică tolerabilă (DZT) de melamină (0,5 mg/kg greutate corporală).

(6)

Pentru contracararea riscului pentru sănătate care ar putea rezulta din cauza expunerii la conținutul în melamină al unor astfel de produse compuse, statele membre ar trebui să se asigure că toate produsele compuse care conțin cel puțin 15 % produs lactat, originar din China, sunt testate sistematic înaintea importului în Comunitate și că toate produsele pentru care se constată un conținut de melamină mai mare de 2,5 mg/kg sunt distruse imediat. Acest nivel maxim răspunde necesității de a se asigura o marjă largă de siguranță. Ca termen de precauție, produsele compuse al căror conținut de produs lactat nu poate fi stabilit, ar trebui să fie și ele testate. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că produsele compuse deja prezente în Comunitate sunt testate corespunzător și retrase de pe piață, dacă este cazul. Costurile testelor la import și al măsurilor oficiale luate în ceea ce privește produsele detectate ca fiind neconforme cu nivelul maxim în cauză, ar trebui să fie suportate de operatorul economic în sectorul alimentar răspunzător pentru produsele respective.

(7)

Pentru a oferi Comisiei posibilitatea de a reevalua oportunitatea acestor măsuri, statele membre ar trebui să informeze Comisia în legătură cu eventuale rezultate nefavorabile prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale și ar trebui să raporteze rezultatele favorabile o dată la două săptămâni.

(8)

Având în vedere situația de urgență, până la întâlnirea Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și după informarea autorităților chineze, este oportună adoptarea acestor măsuri de protecție provizorii în conformitate cu procedura stabilită la articolul 53 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(9)

Prezenta decizie se va revizui în conformitate cu procedura stabilită la articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 178/2002,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre interzic importul în Comunitate de produse compuse care conțin lapte sau produse lactate destinate în mod special utilizării nutriționale pentru sugari și copii mici în sensul Directivei 89/398/CEE a Consiliului cu privire la produsele alimentare destinate unei alimentații speciale, originare sau expediate din China.

(2)   Statele membre întreprind verificări ale documentelor, identității, precum și controale fizice, inclusiv analize de laborator, asupra tuturor transporturilor originare sau expediate din China de produse compuse cu un conținut mai mare de 15 % de produse lactate și asupra tuturor transporturilor de astfel de produse compuse al căror conținut de produs lactat nu poate fi stabilit. Astfel de verificări au ca scop, în mod special, asigurarea că nivelul melaminei, dacă aceasta este prezentă, nu depășește 2,5 mg/kg de produs. Transporturile se rețin până când rezultatele analizelor de laborator devin disponibile.

(3)   Statele membre raportează orice rezultate nefavorabile ale analizelor de laborator menționate la alineatul (2) prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale. Statele membre raportează Comisiei rezultatele favorabile o dată la două săptămâni.

(4)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că produsele menționate la alineatul (2), deja introduse pe piață, se supun unui nivel corespunzător de control menit să stabilească nivelul melaminei.

(5)   Orice produs la care se detectează un conținut de melamină mai mare de 2,5 mg/kg de produs, ca urmare a unor operațiuni de control întreprinse în conformitate cu alineatele (2) și (4), se distruge imediat.

(6)   Statele membre se asigură că operatorii economici răspunzători pentru import suportă costurile implicate de punerea în aplicare a alineatului (2) și că operatorul economic în sectorul alimentar răspunzător pentru produsele în care se detectează depășirea nivelului de 2,5 mg/kg de produs suportă costurile măsurilor oficiale luate în ceea ce privește produsele respective.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.


Top