EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0636

2008/636/CE: Decizia Comisiei din 22 iulie 2008 de stabilire a listei cuprinzând țările terțe din care statele membre autorizează importurile de ovule și embrioni de animale din specia porcină [notificată cu numărul C(2008) 3671] (Text cu relevanță pentru SEE)

JO L 206, 2.8.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogat prin 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/636/oj

2.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/32


DECIZIA COMISIEI

din 22 iulie 2008

de stabilire a listei cuprinzând țările terțe din care statele membre autorizează importurile de ovule și embrioni de animale din specia porcină

[notificată cu numărul C(2008) 3671]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/636/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare specifice prevăzute în anexa A secțiunea I la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 17 alineatul (3) teza introductivă și punctul (a) și articolul 28,

întrucât:

(1)

Directiva 92/65/CEE stabilește cerințele de sănătate animală care reglementează comerțul și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare specifice prevăzute în aceasta. De asemenea, prevede stabilirea unei liste a acelor țări terțe sau părți ale țărilor terțe, care sunt în măsură să furnizeze garanții echivalente cu cele menționate în aceasta, și din care statele membre pot importa material seminal, ovule și embrioni de animale din specia porcină.

(2)

Partea III din anexa la Decizia 94/63/CE a Comisiei din 31 ianuarie 1994 de stabilire a unei liste provizorii a țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ovină, caprină și ecvină, de ovule și embrioni de animale din specia porcină (2) stabilește o listă a țărilor terțe din care statele membre urmează să autorizeze importurile de ovule și embrioni de animale din specia porcină și a țărilor terțe din care sunt autorizate importurile de material seminal de animale din specia porcină, în conformitate cu Decizia 2002/613/CE a Comisiei din 19 iulie 2002 de stabilire a condițiilor de import al materialului seminal de animale domestice din specia porcină (3).

(3)

Decizia 94/63/CE a fost modificată de mai multe ori pentru a ține cont de noile evoluții științifice și tehnice. În prezent, se aplică materialului seminal, ovulelor și embrionilor de animale din speciile ovină și caprină și ovulelor și embrionilor de animale din specia porcină.

(4)

Comisia intenționează să stabilească într-un act separat condițiile de sănătate animală aplicabile importurilor în Comunitate de material seminal, ovule și embrioni de animale din speciile ovină și caprină, inclusiv o listă a țărilor terțe din care statele membre urmează să autorizeze importurile de astfel de produse.

(5)

Decizia 2002/613/CE stabilește o listă a țărilor terțe din care statele membre urmează să autorizeze importurile de material seminal de animale din specia porcină. Respectiva listă a fost întocmită pe baza stării de sănătate a animalelor provenite din țările terțe din care statele membre urmează să autorizeze importurile de porcine vii. Având în vedere faptul că nu există nicio dovadă de natură științifică care să sugereze că, în ceea ce privește principalele boli contagioase exotice, riscurile care rezultă din starea de sănătate a donatoarelor și donatorilor din specia porcină ar putea fi atenuate prin tratamentul embrionilor, este adecvat și în interesul uniformității și coerenței legislației comunitare să se facă referire la această listă în prezenta decizie în momentul stabilirii listei țărilor terțe din care statele membre urmează să autorizeze importurile de ovule și embrioni de la animalele din aceste specii.

(6)

Din motive de claritate a legislației comunitare, este necesară abrogarea Deciziei 94/63/CE.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre autorizează importurile de ovule și embrioni de animale din specia porcină din țările terțe din care sunt autorizate importurile de material seminal de animale din specia porcină în conformitate cu articolul 1 din Decizia 2002/613/CE.

Articolul 2

Decizia 94/63/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 septembrie 2008.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268 de 14.9.1992, p. 54. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/265/CE a Comisiei (JO L 114, 1.5.2007, p. 17).

(2)  JO L 28, 2.2.1994, p. 47. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2004/211/CE (JO L 73, 11.3.2004, p. 1).

(3)  JO L 196, 25.7.2002, p. 45. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/14/CE (JO L 7, 12.1.2007, p. 20).


Top