EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0206

Regulamentul (CE) nr. 206/2008 al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada 22 - 29 februarie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1002/2007 pentru orezul originar din și provenind din Egipt

OJ L 62, 6.3.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/206/oj

6.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 206/2008 AL COMISIEI

din 5 martie 2008

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada 22-29 februarie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1002/2007 pentru orezul originar din și provenind din Egipt

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de certificate de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1002/2007 al Comisiei (3) a deschis un contingent tarifar anual de import, pentru fiecare an de comercializare, de 32 000 de tone de orez care intră sub incidența codului NC 1006 originar din și provenind din Egipt (numărul de ordine 09.4094).

(2)

Din comunicarea efectuată în conformitate cu articolul 5 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1002/2007 rezultă că cererile depuse între 22 februarie 2008 începând cu ora 13, ora Bruxelles-ului, și 29 februarie 2008 ora 13, ora Bruxelles-ului, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, se referă la cantități superioare celor disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(3)

De asemenea, se suspendă prezentarea de noi cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1002/2007 până la sfârșitul prezentei perioade contingentare, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) primul paragraf din regulamentul în cauză,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cererile de licențe de import pentru orezul originar din și provenind din Egipt din cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1002/2007 depuse între 22 februarie 2008 începând cu ora 13, ora Bruxelles-ului, și 29 februarie 2008 ora 13, ora Bruxelles-ului, duc la eliberarea de licențe pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică un coeficient de atribuire de 22,728704 %.

(2)   Prezentarea de noi cereri de licențe de import începând cu 29 februarie 2008 ora 13, ora Bruxelles-ului, se suspendă pentru perioada contingentară în curs.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 (JO L 144, 31.5.2006, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 urmează să fie înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 septembrie 2008.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 226, 30.8.2007, p. 15.


Top