EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1138

Regulamentul (CE) nr. 1138/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a acidului benzoic (VevoVitall) ca aditiv pentru hrana animalelor (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 256, 2.10.2007, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 108 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; abrogat prin 32018R1550 . Latest consolidated version: 28/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1138/oj

2.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 1138/2007 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2007

privind autorizarea unei noi utilizări a acidului benzoic (VevoVitall) ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului acid benzoic (VevoVitall) ca aditiv pentru hrana porcilor pentru îngrășat, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1730/2006 al Comisiei (2) a autorizat utilizarea preparatului de acid benzoic (VevoVitall) pentru purcei înțărcați.

(5)

Au fost furnizate noi informații în sprijinul unei cereri de autorizare pentru porci pentru îngrășat. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 7 martie 2007 că acidul benzoic (VevoVitall) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului (3). În continuare, a concluzionat că acidul benzoic (VevoVitall) nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude acordarea autorizației, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Conform acestui aviz, utilizarea preparatului nu are efecte adverse asupra acestei categorii suplimentare de animale. Avizul autorității recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziții speciale pentru supravegherea ulterioară introducerii pe piață. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „alți aditivi zootehnici”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 325, 24.11.2006, p. 9.

(3)  Avizul Grupului științific pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficacitatea produsului VevoVitall (acid benzoic) ca aditiv pentru hrana porcilor pentru îngrășat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Adoptat la 7 martie 2007. The EFSA Journal (2007) 457, p. 1-14.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie de aditivi zootehnici. Grup funcțional: alți aditivi zootehnici (reducere a pH-ului urinar)

4d210

DSM Special Products

Acid benzoic

(VevoVitall)

 

Compoziția aditivului:

Acid benzoic (≥ 99,9 %)

 

Caracterizarea substanței active:

Acid benzencarboxilic, acid fenilcarboxilic,

C7H6O2

Număr CAS 65-85-0

Nivel maxim de:

Acid ftalic: ≤ 100 mg/kg

Bifenil: ≤ 100 mg/kg

Metale grele: ≤ 10 mg/kg

Arsenic: ≤ 2 mg/kg

 

Metoda de analiză (1)

HPLC (cromatografie lichidă de înaltă performanță) cu fază inversă combinată cu detecție cu rețea de diode (DAD)

Porci pentru îngrășat

5 000

10 000

Instrucțiunile de utilizare indică următoarele:

 

Furajele complementare conținând acid benzoic nu pot fi utilizate pentru hrana porcilor pentru îngrășat direct sub această formă.

 

Furajele complementare destinate porcilor pentru îngrășat trebuie amestecate cu alte materii prime din hrana corespunzătoare rației zilnice.

 

Pentru siguranța utilizatorilor: trebuie luate măsuri în vederea minimizării producției de praf respirabil care rezultă din acest aditiv. Pot fi consultate fișe informative privind siguranța materialului (MSDS).

22.10.2017


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top