EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0059_01

2007/532/CE: Decizia Consiliului din 23 iulie 2007 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori cu privire la aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul dintre Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006 - 31 mai 2010
Acord sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul dintre Republica Democratică São Tomé și Príncipe și Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006 - 31 mai 2010

JO L 205, 7.8.2007, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/59


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 iulie 2007

privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori cu privire la aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul dintre Republica Democratică São Tomé şi Príncipe şi Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010

(2007/532/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 300 alineatul (2), coroborat cu articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Comunitatea şi Republica Democratică São Tomé şi Príncipe au negociat şi parafat un acord de parteneriat în sectorul pescuitului care oferă navelor Comunităţii posibilitatea de a pescui în apele asupra cărora Republica São Tomé şi Príncipe are suveranitate sau jurisdicţie.

(2)

Este necesar să se asigure continuarea activităţilor de pescuit între data expirării protocolului precedent de stabilire a posibilităţilor de pescuit în largul São Tomé şi Príncipe şi data intrării în vigoare a noului protocol de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de către sus-numitul acord de parteneriat.

(3)

În acest scop, Comunitatea şi Republica Democratică São Tomé şi Príncipe au parafat un acord sub forma unui schimb de scrisori cu privire la aplicarea provizorie a noului protocol.

(4)

Este în interesul Comunităţii să aprobe acordul sub forma unui schimb de scrisori menţionat anterior.

(5)

Este important să se precizeze metoda de repartizare a posibilităţilor de pescuit între statele membre,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Comunităţii, Acordul sub forma unui schimb de scrisori cu privire la aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul dintre Republica Democratică São Tomé şi Príncipe şi Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010.

Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Acordul se aplică în mod provizoriu începând cu 1 iunie 2006.

Articolul 3

Posibilităţile de pescuit stabilite prin protocolul la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului sunt alocate statelor membre conform metodei următoare:

Categoria de pescuit

Tipul navei

Statul membru

Licenţe sau cote

Pescuitul de ton

Toniere frigorifice cu plasă-pungă

Spania

13

Franţa

12

Pescuitul de ton

Nave de pescuit cu paragate plutitoare

Spania

13

Portugalia

5

În cazul în care cererile de licenţă din partea acestor state membre nu acoperă toate posibilităţile de pescuit stabilite prin protocolul la acordul de parteneriat în sectorul pescuitului, Comisia poate să ia în considerare cererile de licenţă ale oricărui alt stat membru.

Articolul 4

Statele membre ale căror nave pescuiesc în temeiul prezentului acord sub forma unui schimb de scrisori informează Comisia cu privire la cantităţile fiecărei capturi din zona de pescuit a statului São Tomé şi Príncipe, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de navele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în marea liberă (1).

Articolul 5

Preşedintele Consiliului este autorizat să desemneze persoanele împuternicite să semneze acordul sub forma unui schimb de scrisori, prin care Comunitatea își asumă obligații.

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie 2007.

Pentru Consiliu

Preşedintele

L. AMADO


(1)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.


ACORD

sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de acordul dintre Republica Democratică São Tomé şi Príncipe şi Comunitatea Europeană, pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010

Stimate domn,

Cu referire la protocolul parafat joi, 25 mai 2006, prin care se stabilesc posibilităţile de pescuit şi contribuţia financiară pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010, avem onoarea să vă informăm că Republica Democratică São Tomé şi Príncipe este pregătită să pună în aplicare, în mod provizoriu, acest protocol începând cu data de 1 iunie 2006, până la intrarea sa în vigoare în conformitate cu articolul 12, în condiţiile în care Comunitatea Europeană este dispusă să facă acelaşi lucru.

Este de la sine înţeles că, în acest caz, plata primei tranşe a compensaţiei financiare, stabilită prin articolul 2 din protocol, trebuie să fie efectuată până la data de 15 mai 2007.

Vă rămânem recunoscători dacă ne-aţi putea confirma acordul Comunităţii Europene privind acestă aplicare provizorie.

Vă rugăm să acceptați, stimate domn, expresia înaltei noastre consideraţii.

Pentru Guvernul Republicii Democratice São Tomé şi Príncipe

Stimate domn,

Avem onoarea de a confirma primirea, cu data de astăzi, a scrisorii dumneavoastră, având următorul conţinut:

„Cu referire la protocolul parafat joi, 25 mai 2006, prin care se stabilesc posibilităţile de pescuit şi contribuţia financiară pentru perioada 1 iunie 2006-31 mai 2010, avem onoarea să vă informăm că Republica Democratică São Tomé şi Príncipe este pregătită să pună în aplicare, în mod provizoriu, acest protocol începând cu data de 1 iunie 2006, până la intrarea sa în vigoare în conformitate cu articolul 12, în condiţiile în care Comunitatea Europeană este dispusă să facă acelaşi lucru.

Este de la sine înţeles că, în acest caz, plata primei tranşe a compensaţiei financiare, stabilită prin articolul 2 din protocol, trebuie să fie efectuată până la data de 15 mai 2007.”

Avem onoarea de a vă confirma acordul Comunităţii Europene privind această aplicare provizorie.

Vă rugăm să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei noastre consideraţii.

În numele Consiliului Uniunii Europene


Top