EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0707

Regulamentul (CE) nr. 707/2007 al Comisiei din 21 iunie 2007 privind lansarea unei licitații pentru vânzarea de alcool din vin în vederea utilizării sub formă de bioetanol în Comunitate

OJ L 161, 22.6.2007, p. 53–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/707/oj

22.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/53


REGULAMENTUL (CE) NR. 707/2007 AL COMISIEI

din 21 iunie 2007

privind lansarea unei licitații pentru vânzarea de alcool din vin în vederea utilizării sub formă de bioetanol în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (1), în special articolul 33,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 al Comisiei din 25 iulie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele de piață (2) stabilește, printre altele, normele de aplicare referitoare la desfacerea stocurilor de alcool constituite ca urmare a distilărilor menționate la articolele 35, 36 și 39 din Regulamentul (CEE) nr. 822/87 al Consiliului din 16 martie 1987 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (3) și la articolele 27, 28 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 și deținute de organismele de intervenție.

(2)

În conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1623/2000, trebuie să se lanseze o licitație pentru alcool din vin în vederea utilizării exclusive în sectorul carburanților sub formă de bioetanol în Comunitate, în scopul de a reduce stocurile de alcool din vin comunitar și de a asigura continuitatea aprovizionărilor destinate întreprinderilor agreate conform articolului 92 din Regulamentul (CE) nr. 1623/2000.

(3)

Începând cu 1 ianuarie 1999 și în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a regimului agromonetar pentru moneda euro (4), prețurile din ofertă și garanțiile trebuie să fie exprimate în euro, iar plățile trebuie efectuate în euro.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a vinurilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se procedează la vânzarea, prin intermediul unei licitații numerotate, nr. 10/2007 CE, de alcool din vin în vederea utilizării sub formă de bioetanol în Comunitate.

Alcoolul provine din distilările menționate la articolele 27, 28 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 și este deținut de organismele de intervenție ale statelor membre.

(2)   Volumul total pus în vânzare este de 693 375,74 hectolitri de alcool la 100 % volum, repartizați după cum urmează:

(a)

un lot numerotat 109/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(b)

un lot numerotat 110/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(c)

un lot numerotat 111/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(d)

un lot numerotat 112/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(e)

un lot numerotat 113/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(f)

un lot numerotat 114/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(g)

un lot numerotat 115/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(h)

un lot numerotat 116/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(i)

un lot numerotat 117/2007 CE cu o cantitate de 39 995 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(j)

un lot numerotat 118/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(k)

un lot numerotat 119/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(l)

un lot numerotat 120/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(m)

un lot numerotat 121/2007 CE cu o cantitate de 50 000 de hectolitri de alcool, la 100 % volum;

(n)

un lot numerotat 122/2007 CE cu o cantitate de 53 380,74 de hectolitri de alcool, la 100 % volum.

(3)   Localizarea și referințele cuvelor care compun loturile, volumul de alcool conținut de fiecare cuvă, tăria alcoolică și caracteristicile alcoolului figurează în anexa I la prezentul regulament.

(4)   Pot participa la licitație numai întreprinderile agreate conform articolului 92 din Regulamentul (CE) nr. 1623/2000.

Articolul 2

Vânzarea are loc în conformitate cu dispozițiile articolelor 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95-98, 100 și 101 din Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 și cu cele ale articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98.

Articolul 3

(1)   Ofertele trebuie depuse la organismele de intervenție care dețin alcoolul, menționate în anexa II, sau trebuie trimise la adresa acestor organisme de intervenție prin scrisoare recomandată.

(2)   Ofertele sunt introduse într-un plic sigilat pe care este indicat „Ofertă-licitație pentru utilizarea sub formă de bioetanol în Comunitate, nr. 10/2007 CE” și care este introdus în alt plic, care este adresat organismului de intervenție în cauză.

(3)   Ofertele trebuie să ajungă la organismul de intervenție în cauză până cel târziu la 5 iulie 2007, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

Articolul 4

(1)   Pentru a fi acceptată, oferta trebuie să fie conformă articolelor 94 și 97 din Regulamentul (CE) nr. 1623/2000.

(2)   Pentru a fi acceptată, oferta trebuie însoțită în momentul prezentării de:

(a)

dovada constituirii, la organismul de intervenție în cauză care deține alcoolul respectiv, a unei garanții de participare de 4 EUR pe hectolitru de alcool la 100 % volum;

(b)

numele și adresa ofertantului, referința anunțului de participare la licitație, prețul propus exprimat în euro pe hectolitru de alcool la 100 % volum;

(c)

angajamentul ofertantului de a respecta ansamblul dispozițiilor referitoare la licitația în cauză;

(d)

o declarație a ofertantului conform căreia:

(i)

acesta renunță la orice plângere privind calitatea produsului care îi este eventual atribuit și caracteristicile acestuia;

(ii)

acceptă să se supună oricărui control privind destinația și utilizarea alcoolului;

(iii)

acesta acceptă administrarea probei în ceea ce privește utilizarea alcoolului conform condițiilor stabilite în anunțul de participare la licitația în cauză.

Articolul 5

Comunicările prevăzute la articolul 94a din Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 privind licitația deschisă în temeiul prezentului regulament sunt transmise Comisiei la adresa care figurează în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 6

Formalitățile privind prelevarea eșantioanelor sunt stabilite la articolul 98 din Regulamentul (CE) nr. 1623/2000.

Organismul de intervenție furnizează toate informațiile utile asupra caracteristicilor alcoolului pus în vânzare.

Orice persoană interesată poate obține, adresându-se organismului de intervenție în cauză, eșantioane din alcoolul pus în vânzare, prelevate de către un reprezentant al organismului de intervenție respectiv.

Articolul 7

(1)   Organismele de intervenție ale statelor membre unde alcoolul pus în vânzare este depozitat efectuează controale adecvate, în scopul de a verifica natura alcoolului în momentul utilizării finale. În acest sens, acestea pot:

(a)

să aplice, mutatis mutandis, dispozițiile articolului 102 din Regulamentul (CE) nr. 1623/2000;

(b)

să efectueze un control pe eșantion prin intermediul analizei prin rezonanță magnetică nucleară, în scopul de a verifica natura alcoolului în momentul utilizării finale.

(2)   Cheltuielile privind controalele menționate la alineatul (1) sunt suportate de întreprinderile cărora li se vinde alcoolul.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194, 31.7.2000, p. 45. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2016/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 38).

(3)  JO L 84, 27.3.1987, p. 1. Regulament abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.

(4)  JO L 349, 24.12.1998, p. 1.


ANEXA I

Stat membru și nr. lotului

Localizare

Numărul cuvelor

Volum în hectolitri de alcool 100 % volum

Trimitere la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

(articole)

Tip de alcool

Spania

Lotul nr. 109/2007 CE

Tarancón

B-4

17 271

27

Brut

B-5

8 667

27

Brut

B-6

24 062

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Spania

Lotul nr. 110/2007 CE

Tarancón

A-5

24 837

27

Brut

A-9

9 594

27

Brut

B-4

7 569

27

Brut

B-5

8 000

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Spania

Lotul nr. 111/2007 CE

Tarancón

A-9

14 771

27

Brut

A-10

24 457

27

Brut

B-5

8 000

27

Brut

B-1

2 772

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Spania

Lotul nr. 112/2007 CE

Tarancón

A-6

24 823

30

Brut

C-7

24 883

30

Brut

C-8

294

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Franța

Lotul nr. 113/2007 CE

Viniflhor — Longuefuye

Mme Bretaudeau

F-53200 Longuefuye

4

22 550

27

Brut

5

6 385

27

Brut

21

4 645

28

Brut

5BIS

16 420

28

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Franța

Lotul nr. 114/2007 CE

Viniflhor — Longuefuye

Mme Bretaudeau

F-53200 Longuefuye

6

22 915

27

Brut

22

4 600

27

Brut

9

22 485

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Franța

Lotul nr. 115/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

25 715

27

Brut

23

1 870

30

Brut

2B

13 345

30

Brut

2B

7 990

30

Brut

2B

1 080

28

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Franța

Lotul nr. 116/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

7

11 710

27

Brut

5B

2 360

28

Brut

7B

640

28

Brut

7B

2 200

30

Brut

23B

1 895

27

Brut

7B

7 790

30

Brut

5B

2 645

30

Brut

5B

1 525

30

Brut

23

3 985

30

Brut

5

15 250

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Franța

Lotul nr. 117/2007 CE

DEULEP — PSL

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B2

39 995

27

Brut

 

Total

 

39 995

 

 

Italia

Lotul nr. 118/2007 CE

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

27a-21a-25a

6 500

27

Brut

Dister — Faenza (RA)

127a

4 700

27

Brut

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6a

2 200

27

Brut

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

4a-15a

27 800

30

Brut

Tampieri — Faenza (RA)

6a-7a-16a

1 500

27

Brut

Villapana — Faenza (RA)

4a-2a-10a

7 300

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italia

Lotul nr. 119/2007 CE

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

9 900

27/30

Brut

D'Auria — Ortona (CH)

22a-62a-76a-66a-80a-81a

10 900

27

Brut

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)

19a-5b-6b-7b

19 000

27/30

Brut

S.V.A. — Ortona (CH)

19a

1 900

30

Brut

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

1a-13a-14a-15a-16a-45a

8 300

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italia

Lotul nr. 120/2007 CE

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

24 800

27/30

Brut

Caviro — Faenza (RA)

15a-6a-8a-5a

22 800

27

Brut

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

7a

2 400

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italia

Lotul nr. 121/2007 CE

De Luca — Novoli (LE)

1a-8a-9a

3 400

27

Brut

Bertolino — Partinico (PA)

24a-27a

25 000

30

Brut

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

4a

3 400

27

Brut

S.V.M. — Sciacca (AG)

2a-3a-4a-8a-21a-30a-35a-36a-37

4 200

27/30

Brut

GE.DIS. — Marsala (TP)

14b

12 000

30

Brut

Trapas — Petrosino (TP)

7a

2 000

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Grecia

Lotul nr. 122/2007 CE

Οινοποιητικός συνεταιρισμός Μεσσηνίας

Πύργος Τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Brut

77

432,94

30

Brut

85

1 782,89

30

Brut

86

1 684,51

30

Brut

87

1 756,59

30

Brut

88

1 753,86

30

Brut

95

873,44

30

Brut

75

444,79

30

Brut

28

904,89

30

Brut

80

463,46

30

Brut

73

387,14

30

Brut

78

27,72

30

Brut

15

1 747,04

30

Brut

16

1 713,67

30

Brut

26

853,18

30

Brut

74

427,35

30

Brut

17

1 743,76

30

Brut

94

887,65

30

Brut

84

1 786,52

30

Brut

79

439,47

30

Brut

93

908,63

30

Brut

83

1 795,78

30

Brut

82

1 758,86

30

Brut

12

1 800,87

30

Brut

11

1 744,16

30

Brut

18

1 707,83

30

Brut

13

1 788,73

30

Brut

96

827,49

30

Brut

81

1 805,07

30

Brut

14

1 800,04

30

Brut

97

915,07

30

Brut

92

908,96

30

Brut

99

911,94

30

Brut

25

905,06

30

Brut

108

432,18

30

Brut

107

432,77

30

Brut

105

448,22

30

Brut

106

441,22

30

Brut

27

897,73

30

Brut

29

579,19

30

Brut

30

667,69

30

Brut

19

901,65

27

Brut

20

892,07

27

Brut

21

900,28

27

Brut

22

899,54

27

Brut

23

882,32

27

Brut

24

653,58

27

Brut

89

847,09

27

Brut

90

880,83

27

Brut

91

856,22

27

Brut

98

878,23

27

Brut

100

745,61

27

Brut

 

Total

 

53 380,74

 

 


ANEXA II

Organismele de intervenție care dețin alcool, menționate la articolul 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Atena [Tel. (30-210) 212 47 99; fax (30-210) 212 47 91]


ANEXA III

Adresele menționate la articolul 5

Comisia Europeană

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, Unitatea D-2

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 292 17 75

Adresă electronică: agri-market-tenders@ec.europa.eu


Top