EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0231

2007/231/CE: Decizia Comisiei din 12 aprilie 2007 de modificare a Deciziei 2006/502/CE prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt introduse pe piață și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie [notificată cu numărul C(2007) 1567] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 99, 14.4.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 488–489 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 118 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/231/oj

14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/16


DECIZIA COMISIEI

din 12 aprilie 2007

de modificare a Deciziei 2006/502/CE prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt introduse pe piață și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie

[notificată cu numărul C(2007) 1567]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/231/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

Decizia 2006/502/CE a Comisiei (2) solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt introduse pe piață și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie.

(2)

Decizia 2006/502/CE se aplică timp de 12 luni de la data notificării sale. Cu toate acestea, decizia poate fi confirmată pentru perioade suplimentare în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE.

(3)

În lumina experienței acumulate până în prezent și în absența unui act comunitar permanent privind siguranța brichetelor, este necesar să se confirme validitatea deciziei pentru încă 12 luni.

(4)

Decizia 2006/502/CE interzice introducerea pe piață a brichetelor care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și a brichetelor fantezie începând din 11 martie 2007. Cu toate acestea, după această dată, brichetele care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și brichetele fantezie pot fi furnizate consumatorilor până la epuizarea stocurilor. Dat fiind că brichetele care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și brichetele fantezie reprezintă un risc grav, furnizarea unor astfel de brichete consumatorilor trebuie interzisă.

(5)

Pentru aplicarea măsurilor stabilite prin prezenta decizie trebuie acordate cele mai scurte perioade tranzitorii posibile, ținându-se cont de necesitatea de a preveni posibilele accidente când se iau în considerare constrângerile tehnice și asigurarea proporționalității. De asemenea, perioadele tranzitorii sunt solicitate de statele membre pentru a asigura aplicarea eficientă a acestor măsuri. În consecință, interzicerea furnizării de brichete care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și de brichete fantezie consumatorilor trebuie să se aplice un an după data punerii în aplicare a interdicției de introducere pe piață a unor astfel de produse.

(6)

Prin urmare, Decizia 2006/502/CE se modifică în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului stabilit prin Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2006/502/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 sunt adăugate următoarele alineate (3) și (4):

„(3)   Statele membre se asigură că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt furnizate consumatorilor începând cu 11 martie 2008.

(4)   Statele membre interzic furnizarea brichetelor fantezie consumatorilor începând cu 11 martie 2008.”

2.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie se aplică până la 11 mai 2008.”

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii cel târziu până la 11 mai 2007 și publică aceste măsuri. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Meglena KUNEVA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 198, 20.7.2006, p. 41.


Top