EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0405

Regulamentul (CE) nr. 405/2007 al Comisiei din 13 aprilie 2007 de stabilire a sumei maxime a ajutorului pentru untul concentrat pentru cea de-a 29-a licitație specială lansată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

OJ L 99, 14.4.2007, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/405/oj

14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 405/2007 AL COMISIEI

din 13 aprilie 2007

de stabilire a sumei maxime a ajutorului pentru untul concentrat pentru cea de-a 29-a licitație specială lansată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, untului și a untului concentrat (2) pe piața comunitară, organismele de intervenție acordă, prin licitație permanentă, un ajutor pentru untul concentrat. Articolul 54 din regulamentul menționat anterior prevede că, ținând seama de ofertele primite pentru fiecare licitație specială, se stabilește o valoare maximă a ajutorului pentru untul concentrat cu un conținut minim de grăsime de 96 %.

(2)

Trebuie să se stabilească garanția de destinație menționată la articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 în vederea asigurării luării în primire a untului concentrat de către sectorul comerțului cu amănuntul.

(3)

Având în vedere ofertele primite, este necesar să se stabilească valoarea maximă a ajutorului la un nivel corespunzător și să se determine în consecință garanția de destinație.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cea de-a 29-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, valoarea maximă a ajutorului pentru untul concentrat cu un conținut minim de grăsime de 96 %, menționat la articolul 47 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, se stabilește la 12,00 EUR/100 kg.

Garanția de destinație prevăzută la articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 se stabilește la 13 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2107/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 20).


Top