EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0153

2007/153/CE: Decizia Comisiei din 6 martie 2007 de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional și a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză [notificată cu numărul C(2007) 675] (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 67, 7.3.2007, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 323–327 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 98 - 102

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; abrogat prin 32012D0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/153(1)/oj

7.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/13


DECIZIA COMISIEI

din 6 martie 2007

de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional și a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză

[notificată cu numărul C(2007) 675]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/153/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional (2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/679/CE a Comisiei (3) stabilește prima specificație tehnică („STI”) de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional.

(2)

Decizia 2002/731/CE a Comisiei (4) stabilește prima specificație tehnică („STI”) de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză; a fost abrogată și înlocuită cu Decizia 2006/860/CE.

(3)

Progresul tehnic demonstrează necesitatea actualizării setului obligatoriu de specificații menționate în anexa A la Deciziile 2006/679/CE și 2006/860/CE, în special pentru a lua în considerare acordul încheiat în cadrul grupurilor de lucru ale Agenției Europene Feroviare asupra versiunii 2.3.0 a specificațiilor cerințelor sistemului. Această versiune ar trebui să se aplice atât sistemelor feroviare de mare viteză, cât și celor convenționale.

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 96/48/CE și articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2001/16/CE, Agenția Europeană Feroviară va fi responsabilă cu pregătirea evaluării și cu actualizarea STI, precum și cu formularea unor recomandări către comitetul menționat la articolul 21, pentru a ține seama de progresele din domeniul tehnologiei sau de cerințele sociale.

(5)

În conformitate cu articolul 12 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5), Agenția Europeană Feroviară se va asigura că STI sunt adaptate la progresul tehnic și tendințele pieței, precum și la cerințele sociale și va propune Comisiei modificările pe care le consideră necesare cu privire la STI.

(6)

La data de 24 octombrie 2006, Agenția Europeană Feroviară a adoptat o recomandare privind lista specificațiilor obligatorii stabilite în STI pentru sistemele feroviare convenționale și pentru cele de mare viteză.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul articolulului 21 din Directiva 96/48/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista specificațiilor obligatorii stabilită în anexa A la STI, anexată la Decizia 2006/679/CE referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, este înlocuită cu lista specificațiilor obligatorii anexată la prezenta decizie.

Articolul 2

Lista specificațiilor obligatorii stabilită în anexa A la STI, anexată la Decizia 2006/860/CE referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, este înlocuită cu lista specificațiilor obligatorii anexată la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la data notificării sale.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 martie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/50/CE (JO L 164, 30.4.2004, p. 114).

(2)  JO L 110, 20.4.2001, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/50/CE.

(3)  JO L 284, 16.10.2006, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/860/CE (JO L 342, 7.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 245, 12.9.2002, p. 37. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2004/447/CE (JO L 155, 30.4.2004, p. 65).

(5)  JO L 220, 21.6.2004, p. 3.


ANEXĂ

„LISTA SPECIFICAȚIILOR OBLIGATORII

Nr. index

Referință

Denumirea documentului

Versiunea

1

UIC ETCS FRS

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification (Specificațiile cerințelor funcționale ERTMS/ETCS)

4.29

2

99E 5362

ERTMS/ETCS Functional Statements (Instrucțiuni de funcționare ERTMS/ETCS)

2.0.0

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations (Glosar de termeni și abrevieri)

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification (Specificațiile cerințelor de sistem)

2.3.0

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool (Dispozitiv de înregistrare juridică FFFIS – instrument de descărcare)

2.2.9

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface (FIS pentru interfața om-mașină)

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface (FIS pentru interfața cu trenul)

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS (FFFIS pentru modulul de transmitere specific)

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise (FFFIS pentru Eurobalise)

2.3.0

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Rezervat 05E537

Off line key management FIS (FIS pentru gestionarea cheilor în afara liniei)

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover (FIS pentru transmiterea RBC/RBC)

2.1.2

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules (Reguli de dimensionare și inginerie)

2.0.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability (Cerințe de performanță pentru interoperabilitate)

2.1.0

15

UNISIG SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents (Consolidarea interoperabilității STI prin documentele din anexa A)

1.1.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system (FFFIS pentru subsistemul Euroloop)

2.2.0 ##

17

Șters în mod intenționat

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS [Sistem radio de transmitere a datelor de redeschidere (infill) FFFS]

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill [Echipamente FIS de cale instalate la bord pentru sistem radio de transmitere a datelor de redeschidere (infill)]

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill [Echipamente de bord FFFIS pentru sistem radio de transmitere a datelor de redeschidere (infill)]

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking [Echipamente de bord FFFIS pentru sistem radio de transmitere a datelor de redeschidere (infill) FIS cu centralizare LEU]

2.0.0

22

Șters în mod intenționat

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables (Alocarea de valori variabilelor ETCS)

2.0.0

24

Șters în mod intenționat

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer (Strat timp de siguranță STM FFFIS)

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer (Strat legătură de siguranță STM FFFIS)

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2 (Cerințe de siguranță pentru interoperabilitatea tehnică a ETCS în nivelele 1 și 2)

2.2.11

28

Rezervat

Reliability – Availability Requirements (Cerințe de fiabilitate – disponibilitate)

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for Interface «k» (Specificații de testare pentru interfața «k»)

1.0.0

30

Șters în mod intenționat

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility (Cerințe funcționale UNISIG pentru echipamentul de testare de referință la bord)

2.0.0

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification (Specificațiile cerințelor funcționale GSM-R)

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification (Specificațiile cerințelor de sistem GSM-R)

15

34

A11T6001 12

MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio [Sistem radio de transmitere FFFIS (MORANE) pentru EuroRadio]

12

35

ECC/DC(02)05

Decizia CEE din data de 5 iulie 2002 privind denumirea și disponibilitatea benzilor de frecvență destinate căilor ferate în benzile de frecvență 876-880 și 921-925 MHz.

 

36a

Șters în mod intenționat

 

 

36b

Șters în mod intenționat

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document (Document privind procedurile de testare FFFIS STM)

1.0.0

37a

Șters în mod intenționat

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features (Procedurile de testare privind caracteristicile)

2.2.2

37c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences (Secvențele de testare)

2.0.0

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications (Domeniul specificațiilor de testare)

1.0.0

37e

Șters în mod intenționat

 

 

38

06E068

ETCS marker board definition (Definiția semnelor indicatoare ETCS)

1.0

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements (Cerințe de conformitate ERTMS EuroRadio)

2.2.5

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer (Strat de siguranță a procedurilor de testare ERTMS EuroRadio )

2.2.5

41

Rezervat

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification (Specificații de testare pentru JRU)

 

42

Șters în mod intenționat

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS (Specificații de testare pentru Eurobalise FFFIS)

2.1.2

44

Rezervat

Odometry FIS (Odometrie FIS)

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface «K» Specification (Specificații pentru interfața «K»)

1.0.0

46

UNISIG SUBSET-100

Interface «G» Specification (Specificații pentru interfața «G»)

1.0.1

47

Rezervat

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System (Cerințe de siguranță și cerințe de analiză a siguranței pentru interoperabilitatea subsistemelor control-comandă și semnalizare)

 

48

Rezervat

Test specification for mobile equipment GSM-R (Specificații de testare pentru echipament mobil GSM-R)

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM (Cerințe de performanță pentru STM)

2.1.1

50

Rezervat

UNISIG SUBSET-103

Test specification for EUROLOOP (Specificații de testare pentru EUROLOOP)

 

51

Rezervat

Ergonomic aspects of the DMI (Aspecte ergonomice ale DMI)

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer (Strat de aplicație FFFIS STM)

2.1.1

53

Rezervat

Manual de variabile – AEIF-ETCS

Manual de variabile – AEIF-ETCS

 

54

Șters în mod intenționat

 

 

55

Rezervat

Juridical recorder baseline requirements (Cerințe de înregistrare juridică de bază)

 

56

Rezervat

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements (Cerințe de conformitate pentru gestionarea cheilor ERTMS)

 

57

Rezervat

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment (Cerințe de preinstalare a echipamentului de bord ERTMS)

 

58

Rezervat

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface (Cerințe pentru interfața de comunicare în siguranță RBC-RBC)

 

59

Rezervat

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment (Cerințe de preinstalare a echipamentului de cale ERTMS)

 

60

Rezervat

UNISIG SUBSET-104

ETCS version management (Gestiunea versiunii ETCS)

 

61

Rezervat

GSM-R version management (Gestiunea versiunii GSM-R)

 

62

Rezervat

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface (Specificații de testare pentru interfața de comunicare în siguranță RBC-RBC)

 

63

Rezervat

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface (Interfața de comunicare în siguranță RBC-RBC)

 

##

sub rezerva aprobării frecvenței de către CEPT”


Top