EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2478

Decizia (PESC) 2022/2478 a Consiliului din 16 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

ST/15382/2022/INIT

JO L 322I, 16.12.2022, p. 614–686 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2478/oj

16.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 322/614


DECIZIA (PESC) 2022/2478 A CONSILIULUI

din 16 decembrie 2022

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive avândd în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

În concluziile sale din 20 și 21 octombrie 2022, Consiliul European a condamnat în termenii cei mai fermi atacurile fără discriminare cu rachete și drone îndreptate de Rusia împotriva civililor, obiectivelor civile și infrastructurii civile din Kiev și din întreaga Ucraină. Reamintind declarația din 30 septembrie 2022 și în conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a ONU din 12 octombrie 2022, Consiliul European a reafirmat că respinge în mod ferm și condamnă fără echivoc anexarea ilegală de către Rusia a regiunilor Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia ale Ucrainei și că, la fel ca în cazul Crimeei și al Sevastopolului, Uniunea nu va recunoaște niciodată această anexare ilegală. Consiliul European a declarat că deciziile unilaterale ale Rusiei încalcă în mod deliberat Carta ONU și constituie o nerespectare flagrantă a ordinii internaționale bazate pe norme, iar Uniunea este pregătită să continue să își consolideze măsurile restrictive împotriva Rusiei.

(4)

Având în vedere gravitatea situației, este oportun să se introducă măsuri restrictive suplimentare.

(5)

În special, este oportun să se adauge anumite rubrici pe lista persoanelor juridice, entităților și organismelor care figurează în anexa IV la Decizia 2014/512/PESC, și anume pe lista entităților care au legături cu complexul militaro-industrial al Rusiei, cărora li se impun restricții mai stricte la export în ceea ce privește produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, precum și produsele și tehnologiile care ar putea contribui la consolidarea tehnologică a sectorului apărării și securității din Rusia. Având în vedere riscul concret ca anumite produse sau tehnologii să fie redirecționate din Crimeea sau Sevastopol către Federația Rusă, este, de asemenea, oportun să se includă pe această listă de utilizatori finali anumite entități controlate de Rusia cu sediul în Crimeea sau Sevastopol. Această includere nu afectează faptul că Uniunea nu recunoaște și continuă să condamne cu fermitate anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă.

(6)

De asemenea, este oportun să se adauge Banca de Dezvoltare Regională a Rusiei pe lista entităților deținute sau controlate de statul rus cărora li se aplică interdicția privind tranzacțiile.

(7)

Totodată, este oportun să se impună resortisanților Uniunii o interdicție de a deține orice post în cadrul organelor de conducere ale tuturor persoanelor juridice, entităților sau organismelor stabilite în Rusia, aflate în proprietatea sau sub controlul statului rus. Este de asemenea oportun să se prevadă posibilitatea în ceea ce privește autoritățile competente de a acorda resortisanților lor o autorizație de a deține astfel de posturi în întreprinderile comune existente sau în construcții juridice similare, precum și în filialele întreprinderilor din UE stabilite în Rusia, precum și atunci când deținerea unor astfel de posturi este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie, sau atunci când persoana juridică, entitatea sau organismul în cauză este implicat(ă) în tranzitul prin Rusia al țițeiului provenind dintr-o țară terță, iar deținerea unui astfel de post este destinată unor operațiuni care nu fac obiectul altor interdicții.

(8)

Este, de asemenea, oportun să se extindă interdicția existentă privind furnizarea anumitor servicii către Federația Rusă și către persoanele juridice, entitățile sau organismele stabilite în Rusia, prin interzicerea furnizării de servicii de publicitate, de cercetare de piață și de sondare a opiniei publice, precum și de servicii de testare a produselor și de inspecție tehnică. În conformitate cu Clasificarea centrală a produselor, astfel cum a fost stabilită de Oficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical Papers, seria M, nr. 77, CPC prov., 1991, „Serviciile de cercetare de piață și de sondare a opiniei publice” includ serviciile de cercetare de piață și serviciile de sondare a opiniei publice. „Serviciile de testare și analiză tehnică” includ serviciile de testare și analiză a compoziției și a purității, serviciile de testare și analiză a proprietăților fizice, serviciile de testare și analiză a sistemelor mecanice și electrice integrate, serviciile de inspecție tehnică, precum și alte servicii de testare și de analiză tehnică. Este în continuare permisă furnizarea de asistență tehnică în legătură cu produsele exportate către Rusia, cu condiția ca vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul unor astfel de produse să nu fie interzisă în temeiul prezentei decizii în momentul la care se furnizează asistența tehnică respectivă. „Serviciile de publicitate” includ serviciile de vânzare sau leasing de spațiu sau timp publicitar și serviciile de planificare, de creare și de plasare de publicitate, precum și alte servicii de publicitate.

(9)

Totodată, este oportun să se extindă interdicția care vizează noi investiții în sectorul energetic rusesc prin interzicerea, în plus, a unor noi investiții în sectorul minier rusesc, cu excepția activităților miniere și extractive care implică anumite materii prime critice.

(10)

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii și a statelor sale membre. În special, propaganda a vizat în mod repetat și consecvent partidele politice europene, îndeosebi în perioadele electorale, precum și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

(11)

Pentru a justifica și a sprijini agresiunea sa împotriva Ucrainei, Federația Rusă s-a angajat în acțiuni de propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și manipulând grav faptele.

(12)

Respectivele acțiuni de propagandă au fost desfășurate prin intermediul mai multor canale mass-media aflate sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii. Respectivele canale mass-media sunt mijloace esențiale și indispensabile pentru promovarea și sprijinirea agresiunii îndreptate împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor învecinate cu aceasta.

(13)

Având în vedere gravitatea situației și ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, este necesar, în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este recunoscut la articolul 11 din aceasta, să se introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda activitățile de difuzare ale unor astfel de canale mass-media în Uniune sau direcționate către Uniune. Măsurile ar trebui să fie menținute până când va înceta agresiunea împotriva Ucrainei și până când Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate încetează să desfășoare acțiuni de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

(14)

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul de proprietate, astfel cum sunt recunoscute la articolele 11, 16 și 17 din aceasta, respectivele măsuri nu împiedică respectivele canale mass-media și personalul lor să desfășoare activități în Uniune, altele decât difuzarea, cum ar fi cercetarea și interviurile. În special, respectivele măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare al acestora.

(15)

Decizia 2014/512/PESC conține o interdicție privind importul de țiței din Rusia prin intermediul conductelor sau al transportului maritim. Decizia 2014/512/PESC prevede, totodată, derogări temporare pentru importurile prin conducte și pentru importurile pe cale maritimă pentru Bulgaria. Aceste derogări au fost menite exclusiv să asigure securitatea aprovizionării statelor membre, menținând, în același timp, condiții de concurență echitabile între acestea. Prin urmare, este necesar să se clarifice faptul că, la fel ca în cazul statelor membre care importă țiței rusesc prin conducte, Bulgaria nu poate vinde produse petroliere obținute din țițeiul rusesc importat pe baza derogării respective unor cumpărători situați în alte state membre sau în țări terțe. Operațiunile de buncheraj sau de realimentare a unui vehicul sau a unei aeronave în statele membre care beneficiază de pe urma respectivelor derogări nu intră sub incidența respectivei interdicții. În spiritul solidarității cu Ucraina, este oportun să se permită, cu toate acestea, Ungariei, Slovaciei și Bulgariei să exporte în Ucraina anumite produse obținute din prelucrarea țițeiului rusesc importat pe baza derogărilor în cauză, inclusiv, dacă este necesar, prin tranzitarea altor state membre. De asemenea, este oportun ca Bulgariei să i se permită să exporte către țări terțe anumite produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului rusesc importat pe baza derogărilor în cauză. Acest lucru este necesar pentru a atenua riscurile pentru mediu și siguranță, deoarece astfel de produse nu pot fi depozitate în siguranță în Bulgaria. Exporturile anuale nu ar trebui să depășească exporturile anuale medii pentru astfel de produse în cursul ultimilor cinci ani.

(16)

Este oportun să se aducă precizări suplimentare și să se modifice derogările de la interdicția de a importa produse siderurgice care provin din Rusia sau au fost exportate din Rusia.

(17)

De asemenea, este oportun să se introducă sau să se extindă anumite excepții sau derogări în legătură cu anumite măsuri, precum și să se efectueze anumite corecturi tehnice în textul operativ.

(18)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(19)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Se interzice cotarea și furnizarea de servicii începând cu 12 aprilie 2022, precum și admiterea la tranzacționare, începând cu 29 ianuarie 2023, în locurile de tranzacționare înregistrate sau recunoscute în Uniune, în ceea ce privește valorile mobiliare ale oricărei persoane juridice, ale oricărei entități sau ale oricărui organism care este stabilit(ă) în Rusia și este deținut(ă) de stat în proporție de peste 50 %.”

2.

Articolul 1aa se modifică după cum urmează:

(a)

se introduc următoarele alineate:

„(1b)   Începând cu 16 ianuarie 2023, se interzice deținerea oricăror posturi în cadrul organelor de conducere ale:

(a)

unei persoane juridice, ale unei entități sau ale unui organism stabilit(e) în Rusia care este controlat(ă) public sau deținut(ă) de stat în proporție de peste 50 % ori în care Rusia, guvernul Rusiei ori Banca Centrală a Rusiei are dreptul de a participa la profituri sau cu care Rusia, guvernul Rusiei ori Banca Centrală a Rusiei are alte relații economice substanțiale;

(b)

unei persoane juridice, ale unei entități sau ale unui organism stabilit(e) în Rusia ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau

(c)

unei persoane juridice, ale unei entități sau ale unui organism stabilit(e) în Rusia care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

Această interdicție nu se aplică niciunei persoane juridice, entități sau organism menționat(ă) la alineatul (1), căruia (căreia) i se aplică alineatul (1a).

(1c)   Prin derogare de la alineatul (1b), autoritățile competente pot autoriza deținerea unui post în organele de conducere ale unei persoane juridice, entități sau organism menționat(ă) la alineatul (1b), după ce au stabilit că respectiva persoană juridică, entitate sau organism reprezintă:

(a)

o întreprindere comună sau o construcție juridică similară care implică o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat(ă) la alineatul (1b) și este încheiată de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru înainte de 17 decembrie 2022; sau

(b)

o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat(ă) la alineatul (1b) care a fost stabilit(ă) în Rusia înainte de 17 decembrie 2022 și care este deținut(ă) sau controlat(ă) exclusiv sau în comun de către o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru.

(1d)   Prin derogare de la alineatul (1b), autoritățile competente pot autoriza deținerea unui post în organele de conducere ale unei persoane juridice, entități sau organism menționat(e) la alineatul (1b), după ce au stabilit că deținerea unui astfel de post este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie.

(1e)   Prin derogare de la alineatul (1b), autoritățile competente pot autoriza deținerea unui post în organele de conducere ale unei persoane juridice, entități sau organism menționat(e) la alineatul (1b), după ce au stabilit că persoana juridică, entitatea sau organismul este implicat(ă) în tranzitarea prin Rusia a țițeiului provenind dintr-o țară terță și că deținerea unui astfel de post este destinată unor operațiuni care nu sunt interzise în temeiul articolelor 4o și 4p.”

;

(b)

se introduc următoarele alineate:

„(2d)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică executării, până la 18 martie 2023, a contractelor încheiate cu o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat(ă) în partea C din anexa X înainte de 17 decembrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(2e)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică primirii plăților datorate de persoanele juridice, entitățile sau organismele menționate în partea C din anexa X în temeiul contractelor executate înainte de 18 martie 2023.”

;

(c)

la alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

tranzacții, inclusiv vânzări, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 30 iunie 2023, a unei întreprinderi comune sau a unei construcții juridice similare încheiate înainte de 16 martie 2022 care implică o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat(ă) la alineatul (1);”;

(d)

se introduce următorul alineat:

„(3a)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, tranzacții care sunt strict necesare pentru dezinvestirea și retragerea, până la 30 iunie 2023, a entităților menționate la alineatul (1) sau a filialelor acestora din Uniune de la o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit(ă) în Uniune.”

;

(e)

se introduce următorul alineat:

„(5)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1c), (1d), (1e) și (3a) în termen de două săptămâni de la autorizare.”

3.

Articolul 1k se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1k

(1)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar, de evidență contabilă sau de consultanță fiscală, sau de servicii de consultanță în afaceri și în management și servicii de relații publice pentru:

(a)

guvernul Rusiei; sau

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de arhitectură și inginerie, de servicii de consultanță juridică și de servicii de consultanță în domeniul informatic pentru:

(a)

guvernul Rusiei; sau

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia.

(2a)   Se interzice furnizarea de servicii de cercetare de piață și de sondare a opiniei publice, de servicii de testare și analiză tehnică și de servicii de publicitate pentru:

(a)

guvernul Rusiei; sau

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea, până la 5 iulie 2022, a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol, încheiate înainte de 4 iunie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(4)   Alineatul (2) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea, până la 8 ianuarie 2023, a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol, încheiate înainte de 7 octombrie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(4a)   Alineatul (2a) nu se aplică furnizării de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea, până la 16 ianuarie 2023, a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol, încheiate înainte de 17 decembrie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(5)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică furnizării de servicii care sunt strict necesare pentru exercitarea dreptului la apărare în cadrul unor proceduri judiciare și a dreptului la o cale de atac efectivă.

(6)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică furnizării de servicii care sunt strict necesare pentru a asigura accesul la proceduri judiciare, administrative sau de arbitraj într-un stat membru sau pentru recunoașterea ori executarea unei hotărâri judecătorești sau a unei hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru, cu condiția ca furnizarea acestor servicii să fie în concordanță cu obiectivele prezentei decizii și ale Deciziei 2014/145/PESC.

(7)   Alineatele (1), (2) și (2a) nu se aplică furnizării de servicii destinate utilizării exclusive de către persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru, a unei țări membre a Spațiului Economic European, a Elveției sau a unei țări partenere care figurează în anexa VII.

(8)   Alineatele (2) și (2a) nu se aplică furnizării de servicii necesare pentru urgențele de sănătate publică, pentru prevenirea sau atenuarea de urgență a unui eveniment susceptibil să aibă efecte grave și semnificative asupra sănătății și a siguranței umane sau asupra mediului sau ca răspuns la dezastre naturale.

(9)   Alineatul (2) nu se aplică furnizării de servicii necesare în vederea actualizărilor de software, pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, care sunt permise în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (d) și al articolului 3a alineatul (3) litera (d).

(10)   Prin derogare de la alineatele (1), (2) și (2a), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatele respective, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar:

(a)

în scopuri umanitare, precum furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale și alimente, sau transferul de lucrători umanitari și asistența conexă ori pentru evacuări;

(b)

pentru activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia;

(c)

pentru funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre sau ale țărilor partenere în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale din Rusia care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional;

(d)

pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii și achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;

(e)

pentru asigurarea funcționării continue a infrastructurilor și a echipamentelor hardware și software care sunt esențiale pentru sănătatea și siguranța umană sau pentru siguranța mediului;

(f)

pentru constituirea, exploatarea, întreținerea, aprovizionarea cu combustibil, retratarea combustibilului și asigurarea securității capacităților nucleare civile, pentru continuarea proiectării, a construcției și a dării în exploatare necesare pentru finalizarea instalațiilor nucleare civile, furnizarea de materiale precursoare pentru producția de radioizotopi medicali și de aplicații medicale similare, de tehnologie critică pentru monitorizarea radiațiilor de mediu, precum și pentru cooperarea civilă în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării sau

(g)

pentru furnizarea, de către operatorii de telecomunicații din Uniune, de servicii de comunicații electronice necesare pentru exploatarea și întreținerea serviciilor de comunicații electronice și asigurarea securității lor, inclusiv a securității cibernetice, în Rusia, în Ucraina, în Uniune, între Rusia și Uniune și între Ucraina și Uniune, precum și pentru serviciile de centre de date din Uniune.

(11)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (10) în termen de două săptămâni de la autorizare.”

4.

Articolul 4a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4a

(1)   Se interzice:

(a)

achiziționarea oricărei noi participații sau extinderea oricărei participații existente în orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia;

(b)

acordarea sau participarea la orice acord de acordare a oricărui nou împrumut sau credit ori furnizarea în alt mod de finanțare, inclusiv capital propriu, oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia sau în scopul documentat al finanțării unei astfel de persoane juridice, a unei astfel de entități sau a unui astfel de organism;

(c)

constituirea oricărei noi întreprinderi comune împreună cu orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia;

(d)

furnizarea de servicii de investiții care au legătură directă cu activitățile menționate la literele (a), (b) și (c).

(2)   Se interzice:

(a)

achiziționarea oricărei noi participații sau extinderea oricărei participații existente în orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul minier și extractiv în Rusia;

(b)

acordarea sau participarea la orice acord de acordare a oricărui nou împrumut sau credit ori furnizarea în alt mod de finanțare, inclusiv capital propriu, oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul minier și extractiv în Rusia sau în scopul documentat al finanțării unei astfel de persoane juridice, a unei astfel de entități sau a unui astfel de organism;

(c)

constituirea oricărei noi întreprinderi comune împreună cu orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul minier și extractiv în Rusia;

(d)

furnizarea de servicii de investiții care au legătură directă cu activitățile menționate la literele (a), (b) și (c).

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, orice activitate menționată la alineatul (1), după ce au stabilit că aceasta:

(a)

este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii, precum și pentru transportul în Uniune de gaze naturale și de țiței, inclusiv produse obținute din prelucrarea țițeiului, cu excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p, din Rusia sau prin Rusia; sau

(b)

privește exclusiv o persoană juridică, o entitate sau un organism care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia deținut(ă) de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru.

(4)   Statul membru sau statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (3) în termen de două săptămâni de la autorizare.

(5)   Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu se aplică activităților miniere și extractive a căror valoare maximă rezultă din producția anumitor materiale sau care au ca obiectiv principal producția oricăruia dintre aceste materiale. Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.”

5.

Articolul 4d se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(5b)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea C a anexei XI la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (4) nu se aplică executării, până la 16 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 17 decembrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

;

(b)

se introduc următoarele alineate:

„(6b)   Prin derogare de la alineatul (4), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, furnizarea de asistență tehnică în legătură cu utilizarea produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1), după ce au stabilit că furnizarea unei astfel de asistențe tehnice este necesară pentru evitarea coliziunii între sateliți sau a reintrării neintenționate a acestora în atmosferă.

(6c)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8517 71 00, 8517 79 00 și 9026 00 00 care figurează pe lista din partea B a anexei XI la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 sau servicii conexe de asistență tehnică, de brokeraj, de finanțare sau de asistență financiară, după ce au stabilit că acest lucru este necesar în scopuri medicale sau farmaceutice ori în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale și alimente, sau transferul de lucrători umanitari și asistența conexă ori pentru evacuări.

Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare pentru scopuri medicale, farmaceutice sau umanitare în conformitate prezentul alineat, autoritățile naționale competente nu acordă autorizație pentru export niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.”

6.

La articolul 4ha, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (5), (5a) și (5b) în termen de două săptămâni de la autorizare.”

7.

Articolul 4i se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

importul sau achiziționarea, în mod direct sau indirect, începând cu 30 septembrie 2023, de fier și produse siderurgice care figurează pe lista din anexa XVII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, atunci când sunt prelucrate într-o țară terță, care încorporează fier și produse siderurgice originare din Rusia care figurează pe lista din anexa XVII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014; în ceea ce privește produsele care figurează pe lista din anexa XVII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, prelucrate într-o țară terță, care încorporează produse siderurgice originare din Rusia încadrate la codul NC 7207 11, 7207 12 10 sau 7224 90, această interdicție se aplică de la 1 aprilie 2024 pentru codul NC 7207 11 și de la 1 octombrie 2024 pentru codurile NC 7207 12 10 și 7224 90;”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea B a anexei XVII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, dar care nu figurează pe lista din partea A a anexei XVII, și fără a aduce atingere alineatului (4), interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică executării, până la 8 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 7 octombrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective. Prezenta dispoziție nu se aplică produselor încadrate la codurile NC 7207 11, 7207 12 10 și 7224 90, cărora li se aplică alineatele (4), (5) și (5a).”

;

(c)

se introduce următorul alineat:

„(5a)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește importul, achiziționarea sau transportul, ori în ceea ce privește asistența tehnică sau financiară conexă, pentru următoarele cantități de produse încadrate la codul NC 7224 90:

(a)

147 007 de tone, în perioada cuprinsă între 17 decembrie 2022 și 31 decembrie 2023;

(b)

110 255 de tone, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 și 30 septembrie 2024.”;

(d)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Volumele contingentelor de import stabilite la alineatele (4), (5) și (5a) sunt gestionate de Comisie și de statele membre în conformitate cu sistemul de gestionare a contingentelor tarifare prevăzut la articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (*1).

(*1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).”"

8.

Articolul 4k se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3b) se înlocuiește cu următorul text:

„(3b)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea B a anexei XXI la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 8 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 7 octombrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

Această dispoziție nu se aplică produselor încadrate la codul NC 2905 11, care figurează pe lista din partea B a anexei XXI la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, cărora li se aplică alineatul (3ba).”

;

(b)

se adaugă introduce alineat:

„(3ba)   În ceea ce privește produsele încadrate la codul NC 2905 11, care figurează pe lista din partea B a anexei XXI la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 18 iunie 2023, a contractelor încheiate înainte de 7 octombrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

9.

Articolul 4m se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea A a anexei XXIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 10 iulie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

;

(b)

alineatul (3a) se înlocuiește cu următorul text:

„(3a)   În ceea ce privește produsele încadrate la codurile NC 2701, 2702, 2703 și 2704, care figurează pe lista din partea A a anexei XXIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 8 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 7 octombrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

;

(c)

se introduce următorul alineat:

„(3b)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea B a anexei XXIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 16 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 17 decembrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

;

(d)

se introduce următorul alineat:

„(4a)   Autoritățile competente din statele membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8417 20, 8419 81 80 și 8438 10 10, precum și furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă, după ce au stabilit că astfel de produse sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă sunt necesare pentru uzul personal casnic al persoanelor fizice.”

;

(e)

alineatul (5a) se înlocuiește cu următorul text:

„(5a)   Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare menționate la alineatele (4a) și (5), autoritățile competente nu acordă autorizație pentru export niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.”

10.

Articolul 4o se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (7) se adaugă următoarele paragrafe:

„Începând cu 5 februarie 2023, se interzice transferul sau transportul produselor petroliere încadrate la codul NC 2710 care sunt obținute din țiței importat pe baza unei derogări acordate de autoritatea competentă bulgară în temeiul alineatului (5) către alte state membre sau către țări terțe ori vânzarea acestor produse petroliere către cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.

Prin derogare de la interdicția prevăzută la al doilea paragraf, autoritățile competente din Bulgaria pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Ucraina de anumite produse petroliere care sunt obținute din țiței importat în conformitate cu alineatul (5), după ce au stabilit că:

(a)

produsele sunt destinate exclusiv utilizării în Ucraina;

(b)

o astfel de vânzare sau furnizare ori un astfel de transfer sau export nu este menit(ă) să eludeze interdicțiile prevăzute la al doilea paragraf.

Prin derogare de la interdicția prevăzută la al doilea paragraf, autoritățile competente din Bulgaria pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către orice țară terță a anumitor produse obținute din țiței importat în conformitate cu alineatul (5), în cadrul volumelor contingentelor de export menționate în anexa XXXII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, după ce au stabilit că:

(a)

produsele nu pot fi depozitate în Bulgaria din cauza riscurilor de mediu și de siguranță;

(b)

o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export nu are scopul de a eluda interdicțiile prevăzute la al doilea paragraf.

Bulgaria informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul celui de al treilea și al patrulea paragraf în termen de două săptămâni de la autorizare.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența derogărilor prevăzute la al treilea și al patrulea paragraf.”;

(b)

la alineatul (8) se adaugă următoarele paragrafe:

„Începând cu 5 februarie 2023, prin derogare de la interdicțiile prevăzute la al treilea paragraf, autoritățile competente din Ungaria și Slovacia pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Ucraina de anumite produse petroliere care sunt obținute din țiței importat în conformitate cu alineatul (3) litera (d), după ce au stabilit că:

(a)

produsele sunt destinate exclusiv utilizării în Ucraina;

(b)

o astfel de vânzare sau furnizare ori un astfel de transfer sau export nu este menit(ă) să eludeze interdicțiile prevăzute la al treilea paragraf.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la autorizare.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența derogării prevăzute la al cincilea paragraf.”

11.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 4r

(1)   Prin derogare de la articolele 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j și 4m, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea sau transferul produselor și tehnologiilor care figurează pe listele din anexele II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX și XXIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, precum și în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821 până la 30 septembrie 2023, în cazul în care o astfel de vânzare, furnizare sau transfer este strict necesar(ă) pentru dezinvestirea din Rusia sau pentru lichidarea activităților economice în Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

produsele și tehnologiile să fie deținute de un resortisant al unui stat membru sau de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru sau de persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute de sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru; și

(b)

autoritățile competente care decid cu privire la cererile de autorizare nu au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unui utilizator final militar sau ar putea avea o utilizare finală militară în Rusia; și

(c)

produsele și tehnologiile în cauză se aflau fizic în Rusia înainte de intrarea în vigoare a interdicțiilor relevante prevăzute la articolul 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j sau 4m pentru produsele și tehnologiile respective.

(2)   Prin derogare de la articolele 4i g și 4k, autoritățile competente pot autoriza importul sau transferul produselor care figurează pe listele din anexele XVII și XXI la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 până la 30 septembrie 2023, în cazul în care un astfel de import sau transfer este strict necesar pentru dezinvestirea din Rusia sau pentru lichidarea activităților economice din Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

produsele să fie deținute de un resortisant al unui stat membru sau de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru sau de persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute de sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru; și

(b)

produsele în cauză să se fi aflat fizic în Rusia înainte de intrarea în vigoare a interdicțiilor relevante prevăzute la articolele 4i și 4k pentru produsele respective.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) și (2) în termen de două săptămâni de la autorizare.”

12.

Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Punctul 12 se aplică în ceea ce privește una sau mai multe dintre entitățile menționate la punctul 2 din anexa la prezenta decizie începând cu 1 februarie 2023 și cu condiția ca, după ce a examinat respectivele cazuri, Consiliul să decidă în unanimitate.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXĂ

1.

Anexa IV la Decizia 2014/512/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

„Lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 3 alineatul (7), la articolul 3a alineatul (7) și la articolul 3b alineatul (1)

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant (Uzina de armament Tula)

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC (Șantierul naval Admiralty S.A.)

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Institutul Tehnologic de Cercetare Științifică Aleksandrov)

Argut OOO

Centrul de comunicare al Ministerului Apărării

Institutul de Cataliză Boreskov al Centrului Federal de Cercetare

Întreprinderea bugetară a statului federal a administrației prezidențiale a Federației Ruse

Întreprinderea bugetară a statului federal «Unitatea specială de zbor Rossiya» a administrației prezidențiale a Federației Ruse

Întreprinderea unitară a statului federal «Institutul de cercetare automatizată Dukhov» (VNIIA)

Serviciul de Informații Externe (SVR)

Centrul de expertiză criminalistică al regiunii Nijni Novgorod, Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne

Centrul Internațional pentru Optică Cuantică și Tehnologii Cuantice (Centrul Cuantic al Rusiei)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Societatea de Cercetare și Producție Irkut S.A.)

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Institutul de Cercetare Științifică în domeniul Calculatoarelor și Mașinilor de Calcul)

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Institutul Central de Cercetare în domeniul Construcțiilor de Mașini)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Serviciul de Reparații al Kazan Helicopter S.A.)

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard) (Șantierul naval Zaliv S.A.)

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Centrul Spațial și de Rachete)

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Uzina de elicoptere Kazan)

Organizația de producție aeronautică Komsomolsk-na-Amur (KNAAPO)

Ministerul Apărării al Federației Ruse

Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova

NPO High Precision Systems JSC (NPO Sisteme de înaltă precizie S.A.)

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

Institutul de Cercetare POLYUS al M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Concernul de sisteme radiotehnice și de informații)

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missile Corporation JSC (Societatea de rachete tactice)

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Șantierul naval Krasnoye Sormovo

Șantierul naval Severnaya

Șantierul naval Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Centrul de competențe tehnologice în domeniul radiofonicii)

Central Research and Development Institute Tsiklon (Institutul Central de Cercetare și Dezvoltare Tsiklon)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center (Centrul de reparații navale Dalzavod)

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel (Șantierul naval Vympel S.A.)

Kranark LLC

Lev Anatolievici Erșov

LLC Center

MCST Lebedev

Fabrica de construcții de mașini Miass

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Centrul de cercetare și dezvoltare microelectronică Novosibirsk)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard (Șantierul naval Nerpa)

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC (Șantierul naval Novorossiysk S.A.)

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Fabrica de construcții navale Amur)

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Centrul de construcții și reparații navale AO JSC)

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Modulul Centrului de cercetare

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Chimiei Aplicate)

Scientific-Research Institute of Electronics (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Electronicii)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Hipersonice)

Scientific Research Institute NII Submikron (Institutul de Cercetare Științifică NII Submikron)

Serghei IONOV

Serniya Engineering

Fabrica de construcții navale Severnaya Verf

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Centrul de întreținere a navelor Zvezdochka)

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) [Zona guvernamentală statală de testare științifică a sistemelor de aeronave (GkNIPAS)]

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Biroul statal de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini Raduga Bereznya)

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Centrul de studii științifice AO GNTs RF—FEI Institutul de Fizică Energetică A.I. Leipunski)

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) [Institutul de Stat pentru Cercetare Științifică în Domeniul Construcției de Mașini Bakhirev (GosNIImash)]

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Centrul colectiv de proiectare de module și circuite integrate fotonice și microunde Tomsk)

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard»

United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard»

United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau»

United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory»

United Shipbuilding Corporation JSC «Krasnoye Sormovo Plant OJSC»

United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka»

United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar»

United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega»

United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky Shipyard»

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Materialelor Compozite Ural)

Urals Project Design Bureau Detal

Centrala-pilot Vega

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovici Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Fabrica de construcții navale Iaroslavl)

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Al 46-lea Institut Central de Cercetare Științifică TSNII)

Alagir Resistor Factory (Fabrica de rezistoare Alagir)

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Institutul Panrus de Cercetare în Domeniul Măsurătorilor Optice și Fizice)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Institutul Panrus de Cercetare Științifică Etalon S.A.)

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Întreprinderea de Producție Științifică Arzam Temp Avia)

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Sistemul automatizat de achiziții publice pentru comenzi din domeniul apărării statului)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Biroul de proiectare în domeniul automaticii Dolgoprudnîi)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Centrul de Cercetare Științifică în domeniul Tehnologiei Electronice de Calcul)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Centrul de Inginerie Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Asociația Științifică și de Producție Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Asociația de Comerț Exterior Mashpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Institutul de Fizică a Particulelor cu Energie Înaltă)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Institutul de Fizică Teoretică și Experimentală)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Institutul de Electronică de Putere Înaltă)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Institutul de Cercetare Științifică a Dispozitivelor Telemecanice din Kaluga)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Institutul de Cercetare Științifică din Kulon)

Lutch Design Office JSC (Biroul de Proiectare Lutch)

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Institutul de Cercetare în Domeniul Comunicațiilor din Moscova)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Institutul de Cercetare în domeniul Radioingineriei Ordinul Steagul Roșu al Muncii din Moscova)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Instrumentale din Omsk)

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC (Șantierul naval Pella)

Polyot Chelyabinsk Radio Plant, JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Uzina de Echipamente pentru Comunicații la Distanță din Pskov)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC (Centrul Științific de Producție «Vigstar»)

Scientific Production Enterprise «Radiosviaz» (Întreprinderea de Producție Științifică „Radiosviaz”)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Institutul de Cercetare Științifică Ferrite-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Gestionării Comunicațiilor)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Asociația de Producție Științifică și Institutul de Cercetare Științifică pentru Radiocomponente)

Scientific-Production Enterprise «Kant» (Întreprinderea de Producție Științifică «Kant»)

Scientific-Production Enterprise „Svyaz” (Întreprinderea de Producție Științifică «Svyaz»)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Almaz»)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Saliut»)

Scientific-Production Enterprise Volna (Întreprinderea de Producție Științifică «Volna»)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Vostok»)

Scientific-Research Institute «Argon» (Institutul de Cercetare Științifică «Argon»)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Institutul de Cercetare Științifică și uzina «Platan»)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Automatizate și al Complexelor de Comunicații «Neptune»)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Biroul Tehnic și de Proiectare Specială pentru Tehnologia Releu)

Special Design Bureau Salute JSC (Biroul de Proiectare Specială «Salute»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Compania de rachete tactice «Salute»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov» (Compania de rachete tactice Biroul de stat de proiectare pentru construcția de mașini «Vympel» denumită după I. I. Toropov)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Compania de rachete tactice «URALELEMENT»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Compania de rachete tactice «Plant Dagdiesel»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Compania de rachete tactice, Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Termice Marine)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Compania de rachete tactice «PA Strela»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Compania de rachete tactice «Kulakov»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Compania de rachete tactice «Ravenstvo»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Compania de rachete tactice «Ravenstvo-service»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Compania de rachete tactice «Saratov Radio Instrument Plant»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Compania de rachete tactice «Severny Press»)

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Compania de rachete tactice, Centrul de Cercetare pentru Proiectarea Automatizată)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Compania de rachete tactice «KB Mashinostroeniya»)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Compania de rachete tactice «NPO Electromechanics»)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Compania de rachete tactice «NPO Lightning»)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Compania de rachete tactice «Petrovsky Electromechanical Plant Molot»)

Tactical Missile Company, PJSC „MBDB «ISKRA»” (Compania de rachete tactice «MBDB ISKRA»)

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Compania de rachete tactice «ANPP Temp Avia»)

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Compania de rachete tactice, Biroul de Proiectare Raduga)

Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Corporația de rachete tactice, Biroul Central de Proiectare pentru Automatizare)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de reparare a aeronavelor 711)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Corporația de rachete tactice AO GNPP «Region»)

Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Corporația de rachete tactice AO TMKB «Soyuz»)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina mecanică și optică Azov)

Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Corporația de rachete tactice, Concernul «MPO – Gidropribor»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Corporația de rachete tactice «KRASNY GIDROPRESS»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Corporația de rachete tactice «Avangard»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Corporația de rachete tactice «Granit-Electron»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Corporația de rachete tactice «Electrotyaga»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Corporația de rachete tactice «GosNIIMash»)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Corporația de rachete tactice «RKB Globus»)

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de aviație Smolensk)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Corporația de rachete tactice «TRV Engineering»)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Corporația de rachete tactice, Biroul de proiectare Ural «Detal»)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Corporația de rachete tactice «Zvezda-Strela»)

Tambov Plant (TZ) «October»

United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Corporația unită a șantierelor navale, Asociația de producție Întreprinderea nordică de construcții de mașini)

United Shipbuilding Corporation JSC «5th Shipyard» (Corporația unită a șantierelor navale «Al 5-lea șantier naval»)

Centrul federal pentru tehnologii cu dublă utilizare (FTsDT) Soiuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Biroul de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini Soiuz din Turaevo)

Institutul Central de Aerohidrodinamică Jukovski (TsAGI)

Rosatomflot

Biroul de proiectare experimentală Lyulki

Centrul pentru știință și tehnologie Lyulki

AO Aviaagregat

Institutul Central de Aerohidrodinamică (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Societatea pe acțiuni de tip închis Turborus)

Instituția Federală Autonomă «Institutul central pentru construcții de motoare denumită după P.I. Baranov» Institutul Central pentru Motoare de Aviație (CIAM)

Instituția bugetară a statului federal «Institutul Național de Cercetare al denumit după N.E. Juhovski» (Institutul Național de Cercetare Juhovski)

Întreprinderea unitară a statului federal «Institutul de Stat de Cercetare Științifică pentru Sistemele de Aviație» (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 123, societate pe acțiuni – 123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 218, societate pe acțiuni – 218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 360, societate pe acțiuni – 360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 514, societate pe acțiuni – 514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației Aramil, societate pe acțiuni – AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (Institutul de cercetare aeronautică N.A. M.M. Gromov, societate pe acțiuni – FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine Building Enterprise (Întreprinderea de construcții de mașini din Moscova, societate pe acțiuni), denumită după V. V. Cernișev (MMP V.V. Chernișev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (Baza industrială și tehnică specială, societate pe acțiuni – SPTB Zvezdoșka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Uzina de construcții de mașini Votkinsk S.A.)

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (Uzina de construcții de mașini Zlatustovski S.A. – JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (Centrul pentru producția specializată OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant (Uzina de construcții de mașini Litkarino)

Institutul de Aviație din Moscova

Institutul de Tehnologie Termică din Moscova

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (Uzina de reparații de echipamente de asistență pentru zbor 170, societate deschisă pe acțiuni – 170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 20, societate deschisă pe acțiuni – 20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 275, societate deschisă pe acțiuni – 275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 308, societate deschisă pe acțiuni – 308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (Uzina de reparații de echipamente de asistență pentru zbor, societate deschisă pe acțiuni – 32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 322, societate deschisă pe acțiuni – 322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 325, societate deschisă pe acțiuni – 325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 680, societate deschisă pe acțiuni – 680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Flight Support Equipment Repair Plant (Uzina de reparații de echipamente de asistență pentru zbor 720, societate deschisă pe acțiuni – 720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (Uzina de echipamente radiotehnice Volgograd, societate deschisă pe acțiuni – VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat, societate publică pe acțiuni)

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Centrul de cercetare și producție a turbinelor cu gaz Salute)

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (Asociația de producție științifică Vint a Șantierului naval Zvezdoșka – SPU Vint)

Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Acusticii Aplicate (NIIPA)

Institutul Siberian de Cercetare Științifică pentru Aviație N.A. S.A. Ceaplighin (SibNIA)

Institutul de cercetare în domeniul software-ului

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Uzina navală Sevastopol, filială a Șantierului naval Zvezdoșka) (Uzina navală Sevastopol)

Tula Arms Plant (Uzina de armament Tula)

Institutul Rus de Radionavigație și Localizare Temporală

Agenția Federală de Reglementare Tehnică și Metrologie (Rosstandard)

Institutul bugetar de științe al statului federal P.I. K.A. Valiev din cadrul Academiei Ruse de Științe, Ministerul Științei și Învățământului Superior din Rusia (FTIAN)

Întreprinderea unitară a statului federal, Institutul Panrus de Cercetare în domeniul Măsurătorilor de Inginerie Fizică, Tehnică și Radioinginerie (VNIIFTRI)

Institutul de Fizică denumit după P.N. Lebedev din cadrul Academiei Ruse de Științe (LPI)

Institutul de Fizică a Stării Solide din cadrul Academiei Ruse de Științe (ISSP)

Institutul de Fizică a Semiconductorilor Rjanov, sucursala siberiană a Academiei Ruse de Științe (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin», JSC (Biroul central de proiectare pentru ingineria marină «Rubin», societate pe acțiuni)

«Aeropribor-Voskod», JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Institutul Central de Cercetare pentru Automatică și Hidraulică (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Biroul de proiectare a sistemelor aerospațiale)

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Biroul central pentru proiectarea mediului marin Almaz)

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Sucursala uzinei aeronautice AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Sucursala PAO II – Aviastar

Sucursala uzinei de construcții de aeronave RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Uzina de aviație Chkalov Novosibirsk)

Joint Stock Company All-Russian scientific-research Institute Gradient (Institutul panrus de cercetare științifică Gradient, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika în numele P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Biroul de proiectare de sisteme industriale de control, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Biroul de inginerie instrumentală și proiectare Kazan, societate pe acțiuni)

Joint Stok Company Microtechnology

Institutul de cercetare științifică pentru radioinginerie Phasotron

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Biroul de inginerie instrumentală Ramensk, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Centrul de cercetare și producție SAPSAN, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Întreprinderea de Producție Științifică Izmeritel S.A.)

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics (Uniunea de producție științifică pentru radioelectronică, societate pe acțiuni), denumită după V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Institutul de cercetare științifică pentru comunicații Taganrog, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (uzină de inginerie instrumentală)

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (uzină electromecanică)

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Institutul de electromecanică și automatizare din Moscova, societate publică pe acțiuni)

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (uzină de inginerie instrumentală)

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Biroul de proiectare de construcții de mașini chimice KBKhM)

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Centrul de construcții și reparații navale din Orientul Îndepărtat)

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (filiala complexului de aviație Ilyușin: Uzina de inginerie mecanică experimentală Miasișceva)

Institutul pentru probleme legate de tehnologia marină, sucursala Orientul Îndepărtat, Academia Rusă de Științe

Irkutsk Aviation Plant (Uzina de aviație Irkuțk)

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau (Biroul de proiectare experimentală, societate pe acțiuni) denumit după A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Centrul federal de cercetare și producție Altai, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company «Head Special Design Bureau Prozhektor»

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Complexul de aviație Ilyușin S.A.)

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Întreprinderea de cercetare și dezvoltare Protek, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory (Uzina de construcții de mașini Kaliazinski – Sucursala RSK MiG

Direcția principală de cercetare la mare adâncime din cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Biroul special de proiectare Bryansk, societate publică pe acțiuni)

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Institutul Radiotehnic denumit după A. L. Mints

Centrul nuclear federal rus – Institutul panrus de cercetare în domeniul fizicii experimentale

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC (Centrul tehnologic special LLC)

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Biroul marin de construcții de mașini Malahit din Sankt Petersburg)

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Biroul de proiectare navală Almaz din Sankt Petersburg)

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Institutul de construcții navale Krilov 45 din Sankt Petersburg)

Strategic Control Posts Corporation

Institutul de științe în materie de control V.A. Trapeznikov din cadrul Academiei Ruse de Științe

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Biroul de proiectare pentru radiocomunicații Vladimir)

Voentelecom JSC

Institutul A.A. Kharkevici pentru probleme de transmitere a informațiilor (IITP), Academia Rusă de Științe (RAS)

Ak Bars Holding

Biroul special de cercetare pentru automatizarea activităților de cercetare marină, sucursala Orientul Îndepărtat, Academia Rusă de Științe

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Asociația pentru Știință și Producție a concernului Avrora)

Bryansk Automobile Plant, JSC (Fabrica de automobile Bryansk)

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Institutul Central de Cercetare Burevestnik)

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Institutul de Cercetare pentru Instrumentarea Spațială)

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Uzina de construcții de mașini Arsenal)

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Biroul Central de Proiectare pentru Automatică)

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP «Avitec», JSC

Institutul de Cercetare Științifică pentru Proiectarea Instrumentelor V. Tikhomirov, JSC

Tulatochmash, JSC

PJSC «I.S. Brook» INEUM

SPE «Krasnoznamenets», JSC

SPA Pribor denumită după S.S. Golembiovski, SC

SPA «Impuls», JSC

RusBITech

ROTOR 43

Uzina optică și mecanică Rostov, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB «Technika»

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Biroul de proiectare pentru inginerie de precizie Nudelman)

Angstrem JSC

NPCAP

Uzina de fibre artificiale Novosibirsk

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI denumită după V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau (Biroul de proiectare Makeiev)

KURGANPRIBOR, JSC”;”

2.

În anexa IX la Decizia 2014/512/PESC se adaugă următoarele rubrici:

 

„NTV/NTV Mir

 

Rossiya 1

 

REN TV

 

Pervyi Kanal”.

3.

Anexa X la Decizia 2014/512/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA X

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR ȘI A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1AA

PARTEA A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

PARTEA B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

PARTEA C

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK”.


Top