EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1907

Decizia (PESC) 2022/1907 a Consiliului din 6 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

ST/12767/2022/INIT

JO L 259I, 6.10.2022, p. 98–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1907/oj

6.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 259/98


DECIZIA (PESC) 2022/1907 A CONSILIULUI

din 6 octombrie 2022

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1).

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

La 21 septembrie 2022, în pofida numeroaselor apeluri ale comunității internaționale adresate Federației Ruse de a-și opri imediat agresiunea militară împotriva Ucrainei, Federația Rusă a decis să își intensifice și mai mult actele de agresiune împotriva Ucrainei prin sprijinirea organizării de „referendumuri” ilegale în părțile din regiunile Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia care sunt ocupate în prezent de Federația Rusă. De asemenea, Federația Rusă și-a intensificat și mai mult actele de agresiune împotriva Ucrainei prin anunțarea unei mobilizări în Federația Rusă și prin amenințarea din nou cu recurgerea la arme de distrugere în masă.

(4)

La 28 septembrie 2022, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) a emis o declarație în numele Uniunii prin care a condamnat în termenii cei mai fermi „referendumurile” false ilegale desfășurate în părți din regiunile Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia din Ucraina, ocupate în prezent parțial de Rusia. Înaltul Reprezentant a declarat, de asemenea, că Uniunea nu recunoaște și nu va recunoaște niciodată aceste „referendumuri” false ilegale și rezultatele lor falsificate, și nici vreo decizie luată pe baza acestui rezultat, și i-a îndemnat pe toți membrii Organizației Națiunilor Unite să facă același lucru. Prin organizarea respectivelor „referendumuri” false ilegale, Rusia a urmărit să schimbe cu forța frontierele recunoscute la nivel internațional ale Ucrainei, ceea ce constituie o încălcare clară și gravă a Cartei Organizației Națiunilor Unite (denumită în continuare „Carta ONU”). Înaltul Reprezentant a indicat, de asemenea, că toți cei implicați în organizarea respectivelor „referendumuri” false ilegale, precum și cei responsabili de alte încălcări ale dreptului internațional în Ucraina vor fi trași la răspundere și că vor fi prezentate măsuri restrictive suplimentare împotriva Rusiei în acest sens. Înaltul Reprezentant a reamintit faptul că Uniunea rămâne neclintită în ceea ce privește sprijinul său pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în interiorul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional și solicită Rusiei să își retragă imediat, complet și necondiționat toate trupele și echipamentele militare de pe întreg teritoriul Ucrainei. În plus, Înaltul Reprezentant a declarat că Uniunea și statele membre ale acesteia vor continua să sprijine eforturile Ucrainei în acest scop, atât timp cât este necesar.

(5)

La 30 septembrie 2022, membrii Consiliului European au adoptat o declarație prin care aceștia au respins în mod ferm și au condamnat fără echivoc anexarea ilegală de către Rusia a regiunilor Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia ale Ucrainei. Prin subminarea intenționată a ordinii internaționale bazate pe norme și prin încălcarea flagrantă a drepturilor fundamentale ale Ucrainei la independență, suveranitate și integritate teritorială, principii fundamentale consacrate în Carta ONU și în dreptul internațional, Rusia pune în pericol securitatea mondială. Membrii Consiliului European au declarat că nu recunosc și nu vor recunoaște niciodată „referendumurile” ilegale pe care Rusia le-a orchestrat ca pretext pentru această nouă încălcare a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, și nici rezultatele lor falsificate și ilegale. Aceștia au declarat că nu vor recunoaște niciodată anexarea ilegală, că aceste decizii sunt nule și neavenite și nu pot produce niciun efect juridic și că Crimeea, Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia sunt Ucraina. Aceștia cu făcut apel la toate statele și organizațiile internaționale să respingă în mod neechivoc anexarea ilegală și au reamintit că Ucraina își exercită dreptul legitim de a se apăra împotriva agresiunii Rusiei pentru a recăpăta controlul deplin asupra teritoriului său și are dreptul de a elibera teritoriile ocupate din interiorul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. Membrii Consiliului European au declarat că vor întări măsurile restrictive de combatere a acțiunilor ilegale ale Rusiei și că vor intensifica și mai mult presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său de agresiune.

(6)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC, ar trebui să fie adăugate 30 de persoane și șapte entități responsabile pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

(7)

Consiliul consideră că facilitarea încălcărilor interdicției de a eluda anumite măsuri restrictive ale Uniunii poate contribui la destabilizarea Ucrainei sau la subminarea integrității teritoriale, a suveranității și independenței acesteia. Prin urmare, Consiliul consideră că este necesar să se introducă un criteriu de includere suplimentar care să vizeze o astfel de facilitare.

(8)

De asemenea, este oportun să se introducă o derogare de la înghețarea activelor și interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice în ceea ce privește două entități incluse pe listă, precum și să se includă dispoziții suplimentare privind obligațiile statelor membre referitoare la acordarea de derogări.

(9)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(10)

Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/145/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă următoarea literă:

„(f)

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care facilitează încălcări ale interdicției de a eluda dispozițiile prezentei decizii, ale Regulamentelor (UE) nr. 269/2014 (*1), (UE) nr. 692/2014 (*2), (UE) nr. 833/2014 (*3) sau (UE) 2022/263 (*4) ale Consiliului sau ale Deciziilor 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6) sau (PESC) 2022/266 (*7) ale Consiliului.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6)."

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 692/2014 al Consiliului din 23 iunie 2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului (JO L 183, 24.6.2014, p. 9)."

(*3)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1)."

(*4)  Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42 I, 23.2.2022, p. 77)."

(*5)  Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului (JO L 183, 24.6.2014, p. 70)."

(*6)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13)."

(*7)  Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42 I, 23.2.2022, p. 109).”"

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(h)

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care facilitează încălcări ale interdicției de a eluda eludarea dispozițiilor prezentei decizii, ale Regulamentelor (UE) nr. 269/2014, (UE) nr. 692/2014, (UE) nr. 833/2014 sau (UE) 2022/263 ale Consiliului sau ale Deciziilor 2014/386/PESC, 2014/512/PESC sau (PESC) 2022/266 ale Consiliului.”;

(b)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza plăți către Porturile maritime ale Crimeei pentru serviciile furnizate în Portul pescăresc Kerch, Portul comercial Yalta și Portul comercial Evpatoria și pentru serviciile furnizate de Gosgidrografiya și de sucursalele Port-Terminal ale Porturilor maritime ale Crimeei. Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat, în termen de două săptămâni de la autorizare.”;

(c)

se adaugă următoarele alineate:

„(18)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate aparținând entității care figurează la numărul 91 din secțiunea «Entități» din anexă sau punerea la dispoziția entității respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru finalizarea tranzacțiilor, inclusiv a vânzărilor, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 31 decembrie 2022, a unei asociațiuni în participațiune sau a unei construcții juridice similare încheiate înainte de 16 martie 2022, care implică o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat în anexa X la Decizia 2014/512/PESC. Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat, în termen de două săptămâni de la autorizare.

(19)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate aparținând entității care figurează la numărul 101 din secțiunea «Entități» din anexă sau punerea la dispoziția entității respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru finalizarea, până la 7 ianuarie 2023, a operațiunilor, a contractelor sau a altor acorduri care au fost încheiate cu respectiva entitate sau care o implică pe aceasta în alt fel înainte de 3 iunie 2022. Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat, în termen de două săptămâni de la autorizare.”

3.

Persoanele și entitățile enumerate în anexa la prezenta decizie se adaugă pe lista care figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANEXĂ

Următoarele persoane și entități se adaugă pe lista persoanelor, entităților și organismelor prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC:

Persoane

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„1233.

Aleksander Dmitrievich KHARICHEV

(Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ)

Data nașterii: 8.2.1966

Locul nașterii: Kostroma, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Șeful Diviziei de operații a Consiliului de Stat din Administrația Prezidențială a Federației Ruse. Divizia a fost însărcinată cu pregătirea referendumurilor ilegale din regiunile ocupate din Ucraina.

Prin urmare, este răspunzător pentru acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, acțiuni sau politici pe care le sprijină și le pune în aplicare.

6.10.2022

1234.

Boris Yakovlevich RAPOPORT

(Борис Яковлевич РАПОПОРТ)

Data nașterii: 14.8.1967

Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Sankt Petersburg, Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Persoane fizice asociate: Alexander Kharichev

Entități asociate: Direcția prezidențială a Federației Ruse

Șeful adjunct al Diviziei de operații a Consiliului de Stat din Administrația Prezidențială a Federației Ruse. Divizia a fost însărcinată cu pregătirea referendumurilor ilegale din regiunile ocupate din Ucraina.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1235.

Anton Viktorovich KOLTSOV

(Антон Викторович КОЛЬЦОВ)

Data nașterii: 24.6.1973

Locul nașterii: Cerepoveț, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Entități asociate: Guvernul Federației Ruse

Numit la 18 iulie 2022 în calitatea de așa-numit «șef al guvernului oblastului Zaporijia» și implicat în pregătirea referendumului ilegal pentru ca Zaporijia să devină parte a Federației Ruse.

Prin urmare, este răspunzător pentru acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, acțiuni sau politici pe care le sprijină și le pune în aplicare.

6.10.2022

1236.

Alexey Sergeyevich SELIVANOV

(rusă: Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ)

alias Oleksiy Sergiyovich SELIVANOV

(ucraineană: Олексiй Сергiйович СЕЛIВАНОВ)

Data nașterii: 7.12.1980

Locul nașterii: Kiev, fosta RSS Ucraineană (în prezent Ucraina)

Cetățenie: ucraineană, rusă

Sexul: masculin

Entități asociate: Guvernul Federației Ruse

Așa-numitul «șef adjunct al Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne din cadrul administrației militar-civile din Zaporijia».

În această calitate, face parte din așa-numitul guvern al oblastului ocupat Zaporijia, responsabil de pregătirea unui referendum ilegal pentru ca Zaporijia să devină parte a Federației Ruse.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1237.

Anton Robertovich TITSKIY

(Антон Робертович ТИЦКИЙ)

Data nașterii: 12.2.1990

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Entități asociate: Guvernul Federației Ruse

Numit de guvernul Federației Ruse, la 18 iulie 2022, în calitatea de așa-numit «ministru al politicii pentru tineret al oblastului Zaporijia». În această calitate, face parte din așa-numitul guvern al oblastului Zaporijia, responsabil de pregătirea unui referendum ilegal pentru ca Zaporijia să devină parte a Federației Ruse.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1238.

Sergey Vladimirovich ELISEEV

(Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ)

Data nașterii: 5.5.1971

Locul nașterii: Stavropol, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Adresă: oblastul Herson, Ucraina

Entități asociate: Guvernul Federației Ruse

Numit de guvernul Federației Ruse, la 5 iulie 2022, în calitatea de așa-numit «șef al administrației militar-civile din Herson». În această calitate, face parte din așa-numitul guvern al oblastului ocupat Herson, responsabil de pregătirea unui referendum ilegal pentru ca Hersonul să devină parte a Federației Ruse.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1239.

Mikhail Leonidovich RODIKOV

(Михаил Леонидович РОДИКОВ)

Data nașterii: 26.1.1958

Locul nașterii: Ozyory, regiunea Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Persoane fizice asociate: Sergey Eliseev

Entități asociate: Guvernul Federației Ruse

Numit de guvernul Federației Ruse, la 4 iulie 2022, în calitatea de așa-numit «ministru al educației și științei» în cadrul administrației militar-civile din Herson și este responsabil cu adaptarea sistemului de educație din Herson la standardele ruse.

În această calitate, face parte din așa-numitul guvern al oblastului ocupat Herson, responsabil de pregătirea unui referendum ilegal pentru ca Hersonul să devină parte a Federației Ruse.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1240.

Vladimir Alexandrovich BESPALOV

(Владимир Александрович БЕСПАЛОВ)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Entități asociate: Guvernul Federației Ruse

Numit de guvernul Federației Ruse, la 4 iulie 2022, în calitatea de așa-numit «ministru al politicii interne» în cadrul administrației militar-civile din Herson.

În această calitate, face parte din așa-numitul guvern al oblastului ocupat Herson, responsabil de pregătirea unui referendum ilegal pentru ca Hersonul să devină parte a Federației Ruse.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1241.

Vitaliy Pavlovich KHOTSENKO

(Витaлий Пaвлович ХОЦEНКО)

Data nașterii: 18.3.1986

Locul nașterii: Dnipropetrovsk, fosta URSS (în prezent Ucraina)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Adresă: Donețk, Ucraina

Numit prim-ministru al așa-numitei Republici Populare Donețk la 8 iunie 2022 și, în această calitate, este responsabil de activitățile «guvernamentale» separatiste ale așa-numitului «guvern al Republicii Populare Donețk».

Prin urmare, este răspunzător pentru acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, acțiuni sau politici pe care le sprijină și le pune în aplicare.

6.10.2022

1242.

Vladislav Garievich KUZNETSOV

(Владислав Гариевич КУЗНЕЦОВ)

Data nașterii: 18.3.1969

Locul nașterii: Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Numit în calitatea de prim-vicepreședinte al guvernului așa-numitei «Republici Populare Luhansk» la 8 iunie 2022 și, în această calitate, este responsabil de activitățile «guvernamentale» separatiste ale guvernului așa-numitei «Republici Populare Luhansk».

Prin urmare, este răspunzător pentru acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, acțiuni sau politici pe care le sprijină și le pune în aplicare.

6.10.2022

1243.

Nikolay Ivanovich BULAYEV

(Николай Иванович БУЛАЕВ)

Data nașterii: 1.9.1949

Locul nașterii: Kazachya Sloboda, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Vicepreședintele Comisiei electorale centrale ruse. A fost responsabil de supravegherea procedurilor de vot pentru desfășurarea «referendumurilor» ilegale din septembrie 2022 privind anexarea ilegală la Federația Rusă a așa-numitei «Republici Populare Donețk», a așa-numitei «Republici Populare Luhansk» și a regiunilor Zaporijia și Herson din Ucraina. Sub îndrumarea sa, au fost deschise secții de votare în interiorul Federației Ruse pentru facilitarea acestui vot.

Prin urmare, este răspunzător pentru acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina, acțiuni sau politici pe care le sprijină și le pune în aplicare.

6.10.2022

1244.

Evgeniy Alexandrovich SOLNTSEV

(Евгений Александрович СОЛНЦЕВ)

Data nașterii: 1980

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Așa-numitul «vicepreședinte al guvernului Republicii Populare Donețk» începând cu 8 iunie 2022.

Prin asumarea acestei funcții și acționând în această calitate, este răspunzător de acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina, acțiuni sau politici pe care le sprijină și le pune în aplicare.

6.10.2022

1245.

Alexander Konstantinovich KOSTOMAROV

(Александр Константинович КОСТОМАРОВ)

Data nașterii: 13.5.1977

Locul nașterii: Celeabinsk, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Așa-numitul «prim-adjunct șef al administrației conducătorului Republicii Populare Donețk» începând cu 8 iunie 2022.

Prin asumarea acestei funcții și acționând în această calitate, este răspunzător de acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina sau sprijină ori pune în aplicare astfel de acțiuni sau politici.

6.10.2022

1246.

Alan Valerievich LUSHNIKOV

(Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ)

Data nașterii: 10.8.1976

Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Sankt Petersburg, Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Entități asociate: JSC Kalashnikov Concern (Concernul JSC Kalashnikov)

Cel mai mare acționar al concernului producător de arme JSC Kalashnikov. Concernul JSC Kalashnikov este un dezvoltator și producător rus de echipamente militare, inclusiv puști personale, rachete și vehicule. Este controlat direct de Rostec. Rachetele aeriene ghidate Vikhr-1 și puștile de asalt AK-12 produse de concernul JSC Kalashnikov au fost utilizate de forțele armate ruse în timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în 2022.

Prin urmare, el este răspunzător pentru acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În plus, este asociat cu concernul JSC Kalashnikov, care este răspunzător pentru acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Societățile ruse din sectorul apărării și persoanele afiliate acestora beneficiază de pe urma războiului de agresiune în curs al Rusiei împotriva Ucrainei. Concernul JSC Kalashnikov contribuie la aprovizionarea cu arme a forțelor armate ruse și profită de nevoia din ce în ce mai mare de arme. Prin urmare, Alan Lushnikov beneficiază de pe urma Guvernului Federației Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

6.10.2022

1247.

Yulia Dmitrievna CHICHERINA

(Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА)

Data nașterii: 7.8.1978

Locul nașterii: Sverdlovsk, Federația Rusă

Cetățenie: rusă

Sexul: feminin

Renumită cântăreață din Rusia. Ea se folosește de prestigiul său pentru a submina sau a amenința în mod public integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, de exemplu prin denigrarea simbolurilor statului ucrainean și prin manifestarea publică a sprijinului său pentru anexarea Ucrainei de către Rusia pe teritoriul ucrainean ocupat de ruși.

Ea oferă, așadar, sprijin material pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea în Ucraina.

6.10.2022

1248.

Dmitriy Vitalyevich BULGAKOV

(Дмитрий Витальевич БУЛГАКОВ)

Data nașterii: 20.10.1954

Locul nașterii: Verkhneye Gurovo, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Ministru adjunct al apărării din Federația Rusă până în septembrie 2022 și general în armata rusă. În acest rol, este responsabil de efortul de război al Rusiei în general. În plus, a justificat, apărat și sprijinit în mod deschis războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1249.

Yunus-Bek Bamatgireevich EVKUROV

(Юнус-Бек Баматгиреевич ЕВКУРОВ)

Data nașterii: 30.7.1963

Locul nașterii: RSS Autonomă Osetia de Nord (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Ministru adjunct al apărării din Federația Rusă. În acest rol, este responsabil de efortul de război al Rusiei în general. În aparițiile sale publice, justifică în mod deschis războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În aparițiile sale publice și prin participarea sa la ceremonii de decernare a unor recompense și medalii, el mobilizează sprijinul intern pentru război. În plus, acțiunile sale demonstrează că sprijină în mod activ războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1250.

Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV

(Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ)

Data nașterii: 31.7.1956

Locul nașterii: Ordjonikidze, RSS Autonomă Osetia de Nord (în prezent Vladikavkaz, Republica Osetia de Nord-Alania, Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Ministru adjunct al apărării al Federației Ruse. Se situează pe locul al patrulea în ierarhia generală a conducerii militare ruse. În acest rol, este responsabil de efortul de război al Rusiei în general. În diversele sale apariții publice, cum ar fi participarea sa la o conferință «antifascistă» organizată de Ministerul Apărării al Federației Ruse, și-a exprimat sprijinul pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acțiunile sale demonstrează că sprijină, justifică și apără în mod activ războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1251.

Nikolay Aleksandrovich PANKOV

(Николай Александрович ПАНКОВ)

Data nașterii: 2.12.1954

Locul nașterii: Maryino, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Ministru adjunct al apărării, general în rezervă al armatei ruse și secretar de stat al Federației Ruse. Se situează pe locul al cincilea în ierarhia generală a conducerii militare ruse. Având în vedere poziția sa cheie în acțiunile militare ale Rusiei, este responsabil de efortul de război al Rusiei în general. A fost implicat în desfășurarea de trupe în Ucraina. În plus, a sprijinit și a justificat în mod deschis războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în aparițiile sale publice. De asemenea, a acordat distincții trupelor de desant ruse pentru participarea lor la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Respectivele acțiuni demonstrează că sprijină și apără în mod activ războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1252.

Yuriy Eduardovich SADOVENKO

(Юрий Эдуардович САДОВЕНКО)

Data nașterii: 11.9.1969

Locul nașterii: Jîtomîr, fosta URSS (în prezent Ucraina)

Cetățenie: ucraineană

Sexul: masculin

Ministru adjunct al apărării al Federației Ruse, precum și șeful Biroului ministrului apărării al Federației Ruse și general-colonel în forțele armate ruse. Se situează pe locul al șaptelea în ierarhia generală a conducerii militare ruse. Având în vedere poziția sa cheie în acțiunile militare ale Rusiei, este responsabil de efortul de război al Rusiei în general. A fost implicat în desfășurarea de trupe în Ucraina. În plus, a sprijinit și a justificat în mod deschis războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în aparițiile sale publice.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1253.

Timur Vadimovich IVANOV

(Тимур Вадимович ИВАНОВ)

Data nașterii: 15.8.1975

Locul nașterii: Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Ministru adjunct al apărării. În această funcție, este responsabil de achiziționarea de bunuri militare și de construirea de instalații militare. Se situează pe locul al zecelea în ierarhia generală a conducerii militare ruse. Având în vedere poziția sa cheie în acțiunile militare ale Federației Ruse, este responsabil de efortul de război al Rusiei în general. În timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a efectuat diverse vizite în așa-numita «Republica Populară Luhansk» și în așa-numita «Republica Populară Donețk» pentru a inspecta instalațiile pe care le construiesc forțele de ocupație ruse. În plus, a acordat diverse premii de stat personalului militar rus rănit în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Respectivele acțiuni demonstrează că sprijină și apără în mod activ războiul împotriva Ucrainei.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1254.

Sergey Borissovich RYZHKOV

(Сергей Борисович РЫЖКОВ)

Data nașterii: 25.10.1968

Locul nașterii: Voronej, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

General-maior în forțele armate ruse și comandant al Armatei a 41-a de trupe combinate. Ca atare, este un personaj cheie în ordinul de luptă al Rusiei și a jucat un rol central în invadarea și ocuparea teritoriului ucrainean. În acest rol, este responsabil de efortul de război al Rusiei în general.

Prin urmare, este răspunzător pentru punerea în aplicare și sprijinirea unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1255.

Aleksander Viktorovich KOCHKIN

(Александр Викторович КОЧКИН)

Data nașterii: 10.2.1957

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Directorul executiv al concernului Tecmash. Tecmash este principalul proiectant și producător de rachete și muniții folosite de forțele armate ruse. Societatea sa subordonată, NPO Splav, produce lansatoare de rachete multiple BM-27 Uragan și BM-30 Smerch, care au fost folosite de forțele armate ruse în timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Forțele armate ruse au folosit lansatoare de rachete multiple BM-27 Uragan și BM-30 Smerch în atacuri cu muniții cu dispersie împotriva unor ținte civile din Ucraina, care au provocat numeroase victime.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni sau politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina.

6.10.2022

1256.

Vladimir Grigorevich KULISHOV

(Владимир Григoрьевич КУЛИШOВ)

Data nașterii: 20.7.1957

Locul nașterii: oblastul Rostov, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Șeful Serviciului de frontieră al Rusiei și director adjunct al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse.

Funcționarii Serviciului de frontieră al FSB al Federației Ruse aflați sub comanda sa au participat la operațiuni sistematice de «filtrare» și la deportări forțate ale ucrainenilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Polițiștii de frontieră ruși au supus în mod ilegal cetățeni ucraineni unor interogări îndelungate, percheziții și rețineri.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina.

6.10.2022

1257.

Nikolay Viacheslavovich RASTORGUEV

(Николaй Вячеслaвович РАСТОРГУЕВ)

Data nașterii: 21.2.1957

Locul nașterii: Lytkarino, oblastul Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Cântăreț rus și membru în Consiliul public din cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse. A sprijinit în mod activ războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei prin interpretările sale muzicale și activitățile sale publice. A susținut un spectacol muzical în cadrul manifestației de propagandă în sprijinul anexării ilegale a Crimeei și al războiului împotriva Ucrainei, care a avut loc la 18 martie 2022 pe Stadionul Lujniki din Moscova. În plus, a cântat pentru soldații care luptau în războiul împotriva Ucrainei și a donat fonduri Donbasului ocupat de Rusia.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare în mod activ a unor acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina.

6.10.2022

1258.

Oleg Mikhaylovich GAZMANOV

(Олег Михайлович ГАЗМАНОВ)

Data nașterii: 22.7.1951

Locul nașterii: Gusev, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Muzician rus. Membru în Consiliul public al Ministerului Apărării al Federației Ruse, care a fost înființat în 2006 printr-un decret al președintelui Federației Ruse cu scopul declarat public de a asigura controlul civil asupra Ministerului Apărării și a Forțelor Armate ale Federației Ruse. A participat la evenimentele publice organizate de Partidul Rusia Unită aflat la guvernare.

A sprijinit războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei prin declarațiile sale și interpretările sale muzicale. A justificat războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei prin răspândirea unor acuzații false cu privire la amenințarea NATO la adresa Rusiei și presupusa inevitabilitate a unui război mai mare în cazul în care Rusia nu ar fi reacționat.

A susținut un spectacol muzical în cadrul manifestației de propagandă în sprijinul anexării ilegale a Crimeei și al războiului împotriva Ucrainei, care a avut loc la 18 martie 2022 pe Stadionul Lujniki din Moscova. De asemenea, a evoluat pe scenă la concertul organizat pentru militarii ruși răniți care au luptat în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Este unul dintre artiștii ruși care au sprijinit în mod public politica președintelui Putin privind Ucraina și anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului în 2014.

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare în mod activ a unor acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina.

6.10.2022

1259.

Dmitry Evgenevich SHUGAEV

(Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ)

Data nașterii: 11.8.1965

Locul nașterii: Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Directorul Serviciului Federal pentru Cooperare Militară Tehnică al Federației Ruse (FSVTS). FSVTS este un organism federal executiv responsabil cu controlul și supravegherea în domeniul cooperării militare tehnice dintre Federația Rusă și țările străine. În acest rol, Dmitry Shugaev este responsabil de controlul și supravegherea în domeniul cooperării militare tehnice, precum și de dezvoltarea politicii de stat în acest domeniu, ceea ce îl face responsabil de efortul de război al Rusiei în general.

Prin urmare, este răspunzător pentru punerea în aplicare și sprijinirea unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1260.

Gennadiy Valeryevich ZHIDKO

(Геннадий Валериевич ЖИДКО)

Data nașterii: 12.9.1965

Locul nașterii: Yangiabad, fosta URSS (în prezent Uzbekistan)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Membru-cheie al Forțelor Armate ale Federației Ruse. În iunie 2022, a primit comanda operațională asupra războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și se află la comanda grupării forțelor armate ruse din sud. A fost implicat activ în desfășurarea de trupe în Ucraina și a supravegheat executarea unui ordin de trimitere de minori ruși în teatrul de război ucrainean. Sprijină, justifică și apără în mod activ războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

1261.

Aleksander Gelyevich DUGIN

(Александр Гельевич ДУГИН)

Data nașterii: 7.1.1962

Locul nașterii: Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Filosof politic, politolog, analist și strateg rus, precum și un vechi ideolog al teoriilor russkiy mir («lumea rusă») și al eurasianismului. Este membru al așa-numitului Club Izborsk, un grup de reflecție conservator rus specializat în studierea politicii externe și interne a Rusiei.

Dugin a justificat din punct de vedere ideologic și teologic anexarea Crimeei și războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, considerându-le drept o «eliberare» a Ucrainei de sub influența occidentală. Ideologia lui Dugin se axează pe ideea creării unui imperiu eurasiatic totalitar, dominat de Rusia, care să includă Ucraina din motive istorice, religioase și geografice. Prezumția ideologică a lui Dugin este că Ucraina este un stat artificial care amenință securitatea Rusiei și a imperiului eurasiatic imaginat. Prin urmare, invazia militară din Ucraina a fost inevitabilă. El i-a adresat președintelui Vladimir Putin apelul de a invada militar estul Ucrainei.

Dugin a promovat conceptul de «lume rusă» legat de naționalismul expansionist și revanșard al erei Putin, implicând ideea unei țări-mamă istorice care să-i protejeze pe fiii lumii ruse. El a contribuit la revigorarea conceptului de «Novorossiya» sau «Noua Rusie», o denumire istorică utilizată în epoca Imperiului Rus pentru o zonă administrativă care face parte în prezent din Ucraina.

Dugin a solicitat denazificarea Ucrainei și l-a numit fascist pe guvernul acesteia. A sprijinit în mod activ mișcarea separatistă prorusă din estul Ucrainei și și-a pus în practică viziunea asupra lumii înființând «Uniunea tineretului eurasiatic», ale cărei activități erau menite să submineze suveranitatea Ucrainei.

Prin urmare, Aleksander Dugin este răspunzător pentru acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina, acțiuni sau politici pe care le sprijină și le pune în aplicare.

6.10.2022

1262.

Ella Aleksandrovna PAMFILOVA

(Элла Александровна ПАМФИЛОВА)

Data nașterii: 12.9.1953

Locul nașterii: Olmaliq, fosta URSS (în prezent Uzbekistan)

Cetățenie: rusă

Sexul: feminin

Președintă a Comisiei electorale centrale (CEC) a Federației Ruse. CEC este responsabilă de organizarea referendumurilor ilegale în regiunile ocupate din Ucraina. În acest rol, Ella Aleksandrovna Pamfilova este răspunzătoare pentru sprijinirea și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022”.

Entități

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„112.

JSC Goznak

(rusă: АО «Гознак»)

Adresă: 17 Mytnaya Street, Moscova, Federația Rusă

Tip de entitate: societate pe acțiuni

Locul înregistrării: Federația Rusă

Număr de înregistrare: TIN 7813252159

Locul principal de desfășurare a activității: Moscova, Federația Rusă

Alte entități asociate: Guvernul Federației Ruse

Societate pe acțiuni deținută de statul rus, responsabilă cu fabricarea de produse de securitate, cum ar fi bancnote, monede, ștampile, cărți de identitate, documente securizate, ordine de stat și medalii. Ca atare, JSC Goznak este responsabilă cu imprimarea tuturor pașapoartelor ruse, inclusiv a pașapoartelor distribuite în regiunile ocupate din Ucraina, printre care Donbas, precum și a documentelor militare pentru sectorul apărării din Rusia. Distribuirea de pașapoarte joacă un rol important în încercarea Rusiei de a «rusifica» și a destabiliza Ucraina.

Prin urmare, JSC Goznak este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

113.

OJSC V.A. Degtyarev Plant (Uzina OJSC V.A. Degtyarev)

(rusă: ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»)

alias Degtyarev Plant (Uzina Degtyarev)

(rusă: «Завод имени Дегтярева»)

alias ZiD

(rusă: «ЗиД»)

Adresă: 4 Truda st., Kovrov 601900 regiunea Vladimir, Federația Rusă

Telefon: +8 (49232) 9-12-09

Site web: www.zid.ru

Email: zid@zid.ru

Persoane fizice asociate: Aleksander Vladimirovich Tmenov

Societate din domeniul apărării care furnizează arme forțelor armate ruse. Aceasta a fabricat rachete Igla MANPADS, 9M119M «Refleks» și 9M120 «Ataka» și lansatoare de rachete 3UBK20, care au fost folosite de forțele armate ruse în timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Prin urmare, Uzina Degtyarev este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

114.

MKB «Fakel» denumită după P.D. Grushin

(rusă: МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина)

Adresă: Khimki, Akademika Grushina 33, 141401 regiunea Moscova, Federația Rusă

Telefon: 8 (495) 572-01-33

Site web: https://www.mkbfakel.ru

Email: info@npofakel.ru

Entități asociate: Concernul JSC VKO «Almaz-Antey»

Societate rusă din domeniul apărării care a proiectat sistemele de rachete S-300, S-400 și TOR, care au fost folosite de forțele armate ruse în timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Prin urmare, MKB Fakel este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

115.

JSC Irkut Corporation

(rusă: Корпорация «ИРКУТ»)

Adresă: Leningradskiy Prospect 68, Moscova, 125315, Federația Rusă

Telefon: +7 (495) 777-21-01

Site web: www.irkut.com

Email: office@irkut.com

Persoane fizice asociate: Alexander Veprev, directorul general adjunct al Corporației PJSC «Irkut», și Yuri Slyusar, președintele PJSC «UAC»

Întreprindere rusă producătoare de aeronave, care furnizează aeronave de luptă forțelor armate ruse.

Aceasta a fabricat aeronave de luptă supermanevrabile Su-30SM, care au fost folosite de forțele armate ruse în timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Prin urmare, Irkut Corp este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

116.

MMZ Avangard

(rusă: АО «ММЗ „АВАНГАРД”»)

Adresă: Klary Tsetkin street 33, 125130, Moscova, Federația Rusă

Telefon: +7 (495) 639-99-90

Site web: https://mmzavangard.ru/

Email: avangardmos@mmza.ru

Entități asociate: Concernul JSC VKO «Almaz-Antey»

Contractant rus din domeniul apărării care furnizează arme forțelor armate ruse.

Acesta a fabricat rachete pentru sistemele de rachete S-300 și S-400, care au fost folosite de forțele armate ruse în timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Prin urmare, MMZ Avangard este răspunzător pentru acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

117.

JSC A.N. Ganichev Scientific and Production Association «SPLAV» (Asociația Științifică și de Producție JSC A.N. Ganichev «SPLAV»)

(rusă: АО «Научно-производственное объединение „СПЛАВ” имени А. Н. Ганичева»)

alias JSC NPO «Splav» (rusă: АО НПО «Сплав»)

Adresă: Shcheglovskaya zaseka Str. 33, Tula, 300004 Federația Rusă

Telefon: +7 (4872) 46-44-09

Site web: www.splav.org, www.splavtula.ru, сплав.рф

Email: mail@splavtula.ru

Persoane fizice asociate: Aleksander Vladimirovich Smirnov

Sergey Yurevich Alekseev

Boris Andreevich Belobragin

Sergey Anatolevich Guliy

Vladimir Nikolaevich Kondaurov

Denis Nikolaevich Kochetkov

Maksim Grigorevich Rapota

Oleg Veniaminovich Stolyarov

Viktor Ivanovich Tregubov

Olga Olegovna Yakunina

Entități asociate: Concernul industrial și de cercetare JSC «Machine Engineering Technologies» - JSC RIC TECMASH

Întreprindere rusă producătoare de arme, care furnizează arme forțelor armate ruse.

Aceasta a produs lansatoare de rachete multiple BM-27 Uragan și BM-30 Smerch, care au fost folosite de forțele armate ruse în timpul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Forțele armate ruse au folosit lansatoare de rachete multiple BM-27 Uragan și BM-30 Smerch în atacuri cu muniții cu dispersie împotriva unor ținte civile din Ucraina, care au provocat numeroase victime.

Prin urmare, NPO Splav este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material sau financiar pentru acțiuni care au subminat sau au amenințat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

6.10.2022

118.

Central Election Commission (CEC) [Comisia electorală centrală (CEC)]

Adresă: 109012, Bol'shoy Cherkassky Pereulok, Building 9, Moscova, Federația Rusă.

Tip de entitate: Organism de stat al Federației Ruse

Locul înregistrării: Moscova, Federația Rusă

Data înregistrării: 12.6.2002 prin Legea federală nr. 67-FZ

Alte entități asociate: Guvernul Federației Rusie

Comisia electorală centrală (CEC) a Federației Ruse este un organism de stat rus responsabil cu organizarea alegerilor și a referendumurilor pentru Federația Rusă. Ca atare, CEC este responsabilă de organizarea referendumurilor ilegale în regiunile ocupate din Ucraina și, prin urmare, este răspunzătoare pentru acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, acțiuni sau politici pe care le sprijină sau le pune în aplicare.

6.10.2022”.


Top