EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AT40178(01)

Raportul final al consilierului-auditor (În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29).) AT.40178 – Emisii provenite de la autovehicule (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 458/10

C/2021/4955

OJ C 458, 12.11.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 458/14


Raportul final al consilierului-auditor (1)

AT.40178 – Emisii provenite de la autovehicule

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 458/10)

Proiectul de decizie, adresat întreprinderilor DAIMLER (2), VW (3) și BMW (4) (denumite împreună, „părțile”), se referă la o încălcare unică și continuă a articolului 101 alineatul (1) litera (b) din TFUE și a articolului 53 alineatul (1) litera (b) din Acordul privind SEE, încălcare care a vizat întregul teritoriu al SEE și care a avut loc în perioada 25 iunie 2009 - 1 octombrie 2014. Proiectul de decizie constată că întreprinderile care constituie părțile au participat la această încălcare, care a constat în acorduri și/sau practici concertate sub forma unor contacte între concurenți, prin care acestea și-au coordonat comportamentul pe piață în ceea ce privește sistemele de reducere catalitică selectivă („RCS”) utilizate la autoturismele cu motor diesel vândute în SEE.

Punctul de plecare al cazului îl constituie o cerere de acordare a imunității la amenzi, urmată de o cerere de clemență din partea unei alte întreprinderi.

La 18 septembrie 2018, Comisia a inițiat, în temeiul articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 (5), o procedură împotriva părților.

La 5 aprilie 2019, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile („CO inițială”), adresată părților, și le-a acordat acestora accesul la dosar.

La 18 octombrie și la 21 noiembrie 2019, consilierul-auditor a primit, în temeiul articolului 7 din Decizia 2011/695/UE, două cereri de acces la documente din partea BMW. Ambele cereri au fost respinse în totalitate.

La 12 și 13 decembrie 2019, Comisia a primit, ca răspuns la CO inițială, după mai multe prelungiri ale termenului, observațiile scrise ale părților, în care acestea solicitau, de asemenea, să își prezinte argumentele într-un mod mai detaliat în cadrul unei audieri (6).

Părțile au indicat ulterior că ar fi interesate să se angajeze în discuții privind tranzacția. La 2 februarie 2021, Comisia le-a oferit în mod oficial părților posibilitatea de a opta pentru procedura de tranzacție în temeiul articolului 10a din Regulamentul (CE) nr. 773/2004. În urma discuțiilor privind tranzacția (7) și a propunerilor de tranzacție (8), în conformitate cu articolul 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, la 21 mai 2021, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile („comunicarea privind obiecțiunile”), adresată părților (9).

În răspunsurile lor la CO privind tranzacția, părțile au confirmat, în temeiul articolului 10a alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, că CO privind tranzacția reflecta conținutul propunerilor lor de tranzacție și că, prin urmare, își mențineau angajamentul de a urma procedura de tranzacție.

În temeiul articolului 16 din Decizia 2011/695/UE, am examinat dacă proiectul de decizie se referă exclusiv la obiecțiile cu privire la care părțile au avut posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere. Am ajuns la o concluzie afirmativă.

Având în vedere cele de mai sus și dat fiind că părțile nu mi-au adresat ulterior nicio cerere sau reclamație (10), consider că în acest caz s-a respectat exercitarea efectivă a drepturilor procedurale ale părților implicate în procedură.

Bruxelles, 8 iulie 2021.

Dorotee DALHEIMER


(1)  În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29).

(2)  Daimler AG.

(3)  Volkswagen AG („Volkswagen”), Audi AG („Audi”) și Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG („Porsche”) (Volkswagen, Audi și Porsche, denumite împreună „VW”).

(4)  BMW AG.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (JO L 123, 27.4.2004, p. 18).

(6)  În conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004.

(7)  Reuniunile privind tranzacția au avut loc în perioada 23 februarie - 29 martie 2021.

(8)  La 27 și 28 aprilie 2021, părțile și-au prezentat cererile oficiale de încheiere a unei tranzacții.

(9)  În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, părțile au confirmat că solicitau doar să li se ofere posibilitatea de a-și prezenta argumentele într-un mod mai detaliat în cadrul unei audieri, în cazul în care CO privind tranzacția nu ar fi reflectat conținutul propunerilor lor de tranzacție.

(10)  În temeiul articolului 15 alineatul (2) din Decizia 2011/695/UE, părțile la procedurile în cazurile privind cartelurile care se angajează în discuții privind tranzacția în temeiul articolului 10a din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 pot sesiza consilierul-auditor în orice etapă a procedurii de tranzacție pentru a asigura exercitarea efectivă a drepturilor lor procedurale. A se vedea și punctul 18 din Comunicarea 2008/C 167/01 a Comisiei privind desfășurarea procedurilor de tranzacție în vederea adoptării de decizii în temeiul articolelor 7 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazurile privind cartelurile (JO C 167, 2.7.2008, p. 1).


Top