EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/224/04

Proces-verbal al ședinței din 19 decembrie 2019

OJ C 224, 11.6.2021, p. 168–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 224/168


19 decembrie 2019
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 19 DECEMBRIE 2019

(2021/C 224/04)

Cuprins

1.

Deschiderea lucrărilor ședinței 171

2.

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere) 171

2.1.

Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso 171

2.2.

Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar 171

2.3.

Legea privind „agenții străini“ din Rusia 172

3.

Reluarea ședinței 172

4.

Comunicarea Președintelui 173

5.

Urări de bun venit 173

6.

Votare 173

6.1.

Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso (vot) 173

6.2.

Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar (vot) 174

6.3.

Legea privind „agenții străini“ din Rusia 175

6.4.

Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 (vot) 176

6.5.

Situația uigurilor din China („China Cables“) (vot) 176

6.6.

Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (vot) 177

6.7.

Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran (vot) 177

7.

Explicații privind votul 178

8.

Corectarea voturilor și intențiile de vot 178

9.

Reluarea ședinței 179

10.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente 179

11.

Depunere de documente 179

12.

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă 180

13.

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură) 184

14.

Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură) 184

15.

Anunțul USTR — anchetă conform secțiunii 301 privind impozitul pe servicii digitale (dezbatere) 185

16.

Petiții 185

17.

Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe și transmiterea textelor adoptate 186

18.

Calendarul următoarelor ședințe 186

19.

Încheierea ședinței 186

20.

Întreruperea sesiunii 186
LISTĂ DE PREZENȚĂ 187

ANEXA I

REZULTATELE VOTURILOR 189

1.

Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso 189

2.

Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar 190

3.

Legea privind „agenții străini“ din Rusia 191

4.

Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 191

5.

Situația uigurilor din China („China Cables“) 192

6.

Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua 193

7.

Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran 193

ANEXA II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL 195

1.

RC-B9-0242/2019 — § 1 195

2.

RC-B9-0258/2019 — § 13 196

3.

B9-0241/2019 — Rezoluție 198

4.

RC-B9-0246/2019 — § 1/3 199

5.

RC-B9-0251/2019 — § 7/2 201

6.

RC-B9-0251/2019 — Rezoluție 202

7.

RC-B9-0271/2019 — § 5 204

Proces-verbal al ședinței din 19 decembrie 2019

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS

Vicepreședinte

1.   Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 10.03.

2.   Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 18.12.2019.)

2.1.   Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso

Propuneri de rezoluții B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019 și B9-0270/2019 (2019/2980(RSP))

Assita Kanko, Ellie Chowns, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Jan-Christoph Oetjen și György Hölvényi au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Peter van Dalen, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Mounir Satouri, în numele Grupului Verts/ALE, Alessandro Panza, în numele Grupului ID, Bert-Jan Ruissen, în numele Grupului ECR, Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Nathalie Loiseau, Dominique Bilde, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Hetman și Joachim Kuhs.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Mick Wallace și Stanislav Polčák.

A intervenit Josep Borrell Fontelles (vicepreședintele Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 19.12.2019.

2.2.   Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar

Propuneri de rezoluții B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 și B9-0257/2019 (2019/2981(RSP))

Ryszard Czarnecki, Erik Marquardt, Kati Piri, Marisa Matias, Petras Auštrevičius și Željana Zovko au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Christine Anderson, în numele Grupului ID, Clare Daly, în numele Grupului GUE/NGL, Robert Biedroń și Evin Incir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Jiří Pospíšil și Maria Grapini.

A PREZIDAT: Klára DOBREV

Vicepreședintă

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Mick Wallace.

A intervenit Josep Borrell Fontelles (vicepreședintele Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 19.12.2019.

2.3.   Legea privind „agenții străini“ din Rusia

Propuneri de rezoluții B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 și B9-0267/2019 (2019/2982(RSP))

Anna Fotyga, Viola Von Cramon-Taubadel, Tonino Picula, Antony Hook și Michael Gahler au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Andrius Kubilius, în numele Grupului PPE, Raphaël Glucksmann, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, în numele Grupului Renew, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Nikolaj Villumsen, în numele Grupului GUE/NGL, Miroslav Radačovský, neafiliat, David Lega, Attila Ara-Kovács, Anna Júlia Donáth, Catherine Rowett, Hermann Tertsch, Claire Fox, Seán Kelly, Pierfrancesco Majorino, Phil Bennion, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová și Ramona Strugariu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Eugen Tomac, Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Jiří Pospíšil, Maria Grapini și Silvia Modig.

A intervenit Josep Borrell Fontelles (vicepreședintele Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 19.12.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.57.)

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI

Președinte

3.   Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.24.

4.   Comunicarea Președintelui

Președintele a prezentat comunicarea următoare:

Astăzi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o hotărâre în cauza Junqueras Vies (C-502/19).

Este o hotărâre extrem de importantă care afectează în mod direct componența acestei instituții.

Curtea a statuat că calitatea de membru al Parlamentului European decurge din faptul de a fi ales.

Astfel, o persoană care este aleasă în Parlamentul European trebuie să fie considerată că a dobândit, din acest motiv și din momentul declarării oficiale a rezultatelor electorale de către autoritățile competente ale statului membru în care au avut loc alegerile, calitatea de membru al acestei instituții în sensul articolului 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii, astfel încât beneficiază, în acest temei, de imunitatea prevăzută la al doilea paragraf al acestui articol din acel moment. Prin urmare, se consideră că calitatea de membru al Parlamentului European este dobândit ca urmare și la momentul proclamării oficiale a rezultatelor electorale.

În plus, Curtea a statuat că imunitatea implică înlăturarea măsurii arestării preventive impuse persoanei care beneficiază de această imunitate pentru a-i permite să se deplaseze la Parlamentul European și să îndeplinească acolo formalitățile necesare.

În aceste condiții, în cazul în care instanța națională competentă consideră că această măsură trebuie menținută după dobândirea de către persoana în cauză a calității de membru al Parlamentului European, aceasta trebuie să solicite în cel mai scurt timp Parlamentului European ridicarea imunității respective, în temeiul articolului 9 al treilea paragraf din același protocol.

Fac apel la autoritățile spaniole competente să respecte hotărârea și am însărcinat serviciile Parlamentului să evalueze cât mai curând posibil aplicarea efectelor hotărârii asupra componenței Parlamentului.

Vă informez că nu voi accepta nicio referire la regulament pe această temă.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA

Vicepreședintă

5.   Urări de bun venit

Președinta, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegații a Parlamentului ucrainian care a luat loc în tribuna oficială.

6.   Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, …) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor“.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.

6.1.   Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019 și B9-0270/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0261/2019 (care înlocuiește B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0269/2019 și B9-0270/2019):

depusă de următorii deputați:

Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan Rareș Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik și Peter Pollák, în numele Grupului PPE;

Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D;

Jan Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew;

Gina Dowding și Ellie Chowns, în numele Grupului Verts/ALE;

Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko și Bert Jan Ruissen, în numele Grupului ECR;

Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0106)

(Propunerile de rezoluții B9-0266/2019 și B9-0268/2019 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 1)

6.2.   Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 și B9-0257/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0242/2019 (care înlocuiește B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019 și B9-0257/2019):

depusă de următorii deputați:

Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Maria Walsh, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Luděk Niedermayer, Ioan Rareș Bogdan, Gheorghe Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik și Peter Pollák, în numele Grupului PPE;

Kati Piri și Robert Biedroń, în numele Grupului S&D;

Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew;

Erik Marquardt și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE;

Anna Fotyga, Jan Zahradil și Karol Karski, în numele Grupului ECR;

Marisa Matias, Manuel Bompard, Clare Daly, Mick Wallace, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Martin Buschmann, Martina Michels și José Gusmão, în numele Grupului GUE/NGL;

Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0107)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 2)

6.3.   Legea privind „agenții străini“ din Rusia

Propuneri de rezoluții B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019 și B9-0267/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0258/2019 (care înlocuiește B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0263/2019 și B9-0267/2019):

depusă de următorii deputați:

Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareș Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec și Michal Wiezik, în numele Grupului PPE;

Kati Piri și Tonino Picula, în numele Grupului S&D;

Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew;

Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE,

Anna Fotyga și Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0108)

(Propunerea de rezoluție B9-0262/2019 a devenit caducă.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 3)

6.4.   Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 (vot)

Dezbaterea a avut loc la 16 decembrie 2019(punctul 14 al PV din 16.12.2019).

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

Traian Băsescu, Ioan-Rareș Bogdan, Siegfried Mureșan, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani și Radan Kanev, în numele Grupului PPE, Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara-Kovács, Cristian Terheș, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian-Dragoș Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel și Corina Crețu, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloș, Cristian Ghinea, Dragoș Tudorache, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoș, Nicolae Ștefănuță și Karen Melchior, în numele Grupului Renew, Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki și Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, referitoare la comemorarea celei de a 30-a aniversări a revoluției din România din decembrie 1989 (2019/2989(RSP)) (B9-0241/2019).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0109)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 4)

6.5.   Situația uigurilor din China („China Cables“) (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 și B9-0250/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0246/2019 (care înlocuiește B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019 și B9-0250/2019):

depusă de următorii deputați:

Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Željana Zovko, David Lega și Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE;

Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos și Raphaël Glucksmann, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew;

Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

Anna Fotyga, în numele Grupului ECR;

Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0110)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 5)

6.6.   Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 și B9-0255/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0251/2019 (care înlocuiește B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019 și B9-0255/2019):

depusă de următorii deputați:

Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Željana Zovko, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Vladimír Bilčík și David Lega, în numele Grupului PPE;

Kati Piri și Maria Manuel Leitão Marques, în numele Grupului S&D;

Javier Nart, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew;

Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE;

Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch și Assita Kanko, în numele Grupului ECR;

Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0111)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 6)

6.7.   Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019 și B9-0276/2019

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0271/2019 (care înlocuiește B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019 și B9-0275/2019):

depusă de următorii deputați:

Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister și Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE.

Kati Piri și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D;

Luisa Porritt, Frédérique Ries, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, Judith Bunting, Dinesh Dhamija, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Billy Kelleher, Moritz Körner, Shaffaq Mohammed, Lucy Nethsingha, Sheila Ritchie, María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Voaden și Irina Von Wiese, în numele Grupului Renew;

Ernest Urtasun și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE.

Anna Fotyga, Jan Zahradil, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers și Bert Jan Ruissen, în numele Grupului ECR;

Fabio Massimo Castaldo;

Cornelia Ernst.

Adoptat (P9_TA(2019)0112)

(Propunerea de rezoluție B9-0276/2019 a devenit caducă.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 7)

7.   Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 — B9-0241/2019

Daniel Hannan, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil și Vlad-Marius Botoș

Situația uigurilor din China („China Cables“) — RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Dominique Bilde

Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua — RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Jan Zahradil și Patrick Breyer

Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran — RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019

Matthew Patten.

8.   Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară“, „Ședințe plenare“, „Voturi“, „Rezultatele voturilor“ (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.50.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND

Vicepreședinte

9.   Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.

10.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

11.   Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1)

de către alte instituții

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze (14185/2019 — C9-0191/2019 — 2018/0155(NLE))

retrimis comisiei competente: TRAN

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova (14205/2019 — C9-0192/2019 — 2012/0006(NLE))

retrimis comisiei competente: TRAN

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte (14209/2019 — C9-0193/2019 — 2010/0180(NLE))

retrimis comisiei competente: TRAN

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în cadrul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 referitoare la modificarea concesiilor Elveției la OMC privind carnea condimentată (12482/2019 — C9-0194/2019 — 2019/0196(NLE))

retrimis comisiei competente: INTA

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a Protocolului de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07048/2015 — C9-0195/2019 — 2015/0035(NLE))

retrimis comisiei competente: TRAN

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte (14207/2019 — C9-0196/2019 — 2012/0324(NLE))

retrimis comisiei competente: TRAN aviz: AFET, INTA

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional (COM(2019)0623 — C9-0197/2019 — 2019/0273(COD))

retrimis comisiei competente: INTA

Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Regatul Unit (14247/2019 — C9-0198/2019 — 2019/0819(CNS))

retrimis comisiei competente: LIBE

2)

de către deputați

Jaak Madison. Propunere de rezoluție referitoare la dezinformarea îndreptată împotriva partidelor politice de dreapta (B9-0176/2019)

retrimis comisiei competente: LIBE

Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la situația democrației și a drepturilor omului în Turcia (B9-0177/2019)

retrimis comisiei competente: AFET

Jean-Paul Garraud. Propunere de rezoluție referitoare la Islamul politic în Uniunea Europeană (B9-0227/2019)

retrimis comisiei competente: LIBE

Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la eradicarea apatridiei în Africa Subsahariană (B9-0228/2019)

retrimis comisiei competente: DEVE

12.   Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 47 din Regulamentul de procedură) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 decembrie 2019)

EMPL

Revizuirea Directivei privind comitetul european de întreprindere (2019/2183(INL))

Protejarea lucrătorilor împotriva expunerii la azbest (2019/2182(INL))

Dreptul la deconectare (2019/2181(INL))

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28 noiembrie 2019)

AFET

Turcia — raportul anual privind progresele înregistrate pe 2019 (2019/2176(INI))

Serbia — raportul anual privind progresele înregistrate pe 2019 (2019/2175(INI))

Macedonia de Nord — raportul anual privind progresele înregistrate pe 2019 (2019/2174(INI))

Muntenegru — raportul anual privind progresele înregistrate pe 2019 (2019/2173(INI))

Kosovo — raportul anual privind progresele înregistrate pe 2019 (2019/2172(INI))

Bosnia și Herțegovina — raportul anual privind progresele înregistrate pe 2019 (2019/2171(INI))

Albania — raportul anual privind progresele înregistrate pe 2019 (2019/2170(INI))

AGRI

Strategia europeană pentru păduri — Calea de urmat (2019/2157(INI))

(aviz: ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE)

ENVI

Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial (COM(2019)0352 — 2019/2156(INI))

(aviz: DEVE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), INTA, ITRE, REGI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

FEMM

Strategia UE privind egalitatea de gen (2019/2169(INI))

(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, LIBE)

Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală (2019/2168(INI))

(aviz: ITRE)

Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE (2019/2167(INI))

(aviz: AFET)

Impactul violenței în familie și a drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și a copiilor (2019/2166(INI))

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în cadrul sănătății femeilor (2019/2165(INI))

Promovarea egalității de gen în învățământul și în locurile de muncă din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) (2019/2164(INI))

(aviz: ITRE, CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

PECH

Refacerea stocurilor de pește din Marea Mediterană: evaluare și etapele următoare (2019/2178(INI))

Realizarea obiectivelor obligației de debarcare în temeiul articolului 15 al politicii comune în domeniul pescuitului (2019/2177(INI))

Consecințele pe care le are creșterea temperaturii apei mării asupra stocurilor de pește și a pescuitului (2019/2163(INI))

Mai mult pește în mare? Măsuri de promovare a unei refaceri a stocurilor dincolo de nivelul producției maxime durabile (MSY), inclusiv în zonele de refacere a stocurilor de pește și în zonele marine protejate (2019/2162(INI))

Pescari pentru viitor: atragerea unei noi generații de mână de lucru în industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere (2019/2161(INI))

(aviz: EMPL)

Impactul deșeurilor marine asupra pescuitului (2019/2160(INI))

Provocări și oportunități în Marea Neagră pentru sectorul pescuitului (2019/2159(INI))

Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra pescuitului (2019/2158(INI))

(aviz: ITRE)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 decembrie 2019)

AFET

Raport anual de punere în aplicare a acordului de asociere UE-Ucraina (2019/2202(INI))

(aviz: INTA)

Raport anual de punere în aplicare a acordului de asociere UE-Moldova (2019/2201(INI))

(aviz: INTA)

Raport anual de implementare privind acordul de asociere UE-Georgia (2019/2200(INI))

(aviz: INTA)

CULT

Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+, Europa Creativă și Corpul european de solidaritate (2019/2195(INI))

Obținerea de rezultate politice de durată pentru Anul European al Patrimoniului Cultural (2019/2194(INI))

DEVE

Îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului (2019/2184(INI))

ECON

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 2020 (2019/2211(INI))

(aviz: BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), REGI, FEMM)

EMPL

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte sociale și ale ocupării forței de muncă în analiza anuală a creșterii 2020 (2019/2212(INI))

(aviz: BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, FEMM)

Evaluare la jumătatea perioadei a programului EaSI (2019/2203(INI))

Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă (2019/2188(INI))

(aviz: FEMM, PETI)

Accesul la locuințe decente și accesibile ca preț pentru toți (2019/2187(INI))

(aviz: ITRE, FEMM)

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecția socială a lucrătorilor pe platformele online — Noi forme de muncă legate de dezvoltarea domeniului digital (2019/2186(INI))

(aviz: TRAN)

Democrația în acțiune: un cadru european pentru dreptul de participare al angajaților și revizuirea Directivei privind comitetul european de întreprindere (2019/2185(INI))

(aviz: JURI)

IMCO

Punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării și securității și a Directivei 2009/43/CE privind transferul de produse din domeniul apărării (2019/2204(INI))

(aviz: ITRE)

Siguranța produselor pe piața unică (2019/2190(INI))

INTA

Punerea în aplicare a politicii comerciale comune — raportul anual pe 2018 (2019/2197(INI))

(aviz: DEVE)

ITRE

O abordare europeană globală privind stocarea energiei (2019/2189(INI))

LIBE

Raport de punere în aplicare a Directivei privind returnarea (2019/2208(INI))

Punerea în aplicare a mandatului european de arestare și a procedurilor de predare între statele membre (2019/2207(INI))

(aviz: AFCO)

Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III (2019/2206(INI))

(aviz: FEMM)

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană — Raport anual pe anii 2018-2019 (2019/2199(INI))

(aviz: AFCO, FEMM, PETI)

Accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] — raport anual pe anii 2016-2018 (2019/2198(INI))

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (2019/2196(INI))

TRAN

Raport de punere în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor (2019/2205(INI))

Măsuri tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat (2019/2193(INI))

(aviz: ENVI)

Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) (2019/2192(INI))

Siguranța și semnalizarea feroviară: evaluarea situației actuale a implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) (2019/2191(INI))

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 118 din Regulamentul de procedură) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 decembrie 2019)

AFET

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE cu privire la Balcanii de Vest, în pregătirea summitului din mai 2020 (2019/2210(INI))

(aviz: INTA)

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE cu privire la Parteneriatul estic, în pregătirea summitului din iunie 2020 (2019/2209(INI))

(aviz: INTA)

13.   Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

IMCO

Politica în domeniul concurenței — raport anual 2019 (2019/2131(INI))

retrimis comisiei competente: ECON aviz: INTA, IMCO, AGRI

JURI

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: sistemul „Documente false și autentice online“ (FADO) și abrogarea Acțiunii Comune 98/700/JAI a Consiliului (COM(2018)0631 — C8-0150/2019 — 2018/0330B(COD))

retrimis comisiei competente: LIBE aviz: BUDG, JURI (articolul 40 din Regulamentul de procedură)

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări (COM(2019)0223 — C9-0002/2019 — 2019/0108(COD))

retrimis comisiei competente: TRAN aviz: EMPL, JURI (articolul 40 din Regulamentul de procedură)

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări (COM(2019)0221 — C9-0001/2019 — 2019/0107(COD))

retrimis comisiei competente: TRAN aviz: EMPL, JURI (articolul 40 din Regulamentul de procedură)

14.   Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28 noiembrie 2019)

ENVI

Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial (2019/2156(INI))

(aviz: DEVE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), INTA, ITRE, REGI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (COM(2019)0208 — C9-0009/2019 — 2019/0101(COD))

(aviz: ITRE, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN)

ITRE

Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei (COM(2019)0330 — C9-0043/2019 — 2019/0152(COD))

(aviz: BUDG, CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură), JURI)

Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) (COM(2019)0331 — C9-0042/2019 — 2019/0151(COD))

(aviz: BUDG, CONT, CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 110 din Regulamentul de procedură))

AGRI

Strategia europeană pentru păduri — Calea de urmat (2019/2157(INI))

(aviz: ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE)

FEMM

Promovarea egalității de gen în învățământul și în locurile de muncă din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) (2019/2164(INI))

(aviz: ITRE, CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

Strategia UE privind egalitatea de gen (2019/2169(INI))

(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, LIBE)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 decembrie 2019)

ECON

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 2020 (2019/2211(INI))

(aviz: BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), REGI, FEMM)

EMPL

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte sociale și ale ocupării forței de muncă în analiza anuală a creșterii 2020 (2019/2212(INI))

(aviz: BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, FEMM)

15.   Anunțul USTR — anchetă conform secțiunii 301 privind impozitul pe servicii digitale (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Anunțul USTR — anchetă conform secțiunii 301 privind impozitul pe servicii digitale (2019/2979(RSP))

Phil Hogan (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew, și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Walsh.

A intervenit Phil Hogan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Au intervenit Președintele cu privire la desfășurarea sesiunii și Angel Dzhambazki.

16.   Petiții

Petițiile nr. 1107-19 — 1184-19 au fost înscrise în registrul general la data de 16 decembrie 2019 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis comisiei competente la 16 decembrie 2019 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au reședința sau sediul social într-un stat membru.

17.   Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.

18.   Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 13 ianuarie 2020 și 16 ianuarie 2020.

19.   Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la 15.19.

20.   Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Secretar General

David Maria Sassoli

Președinte


19 decembrie 2019

Prezenți:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoș, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareș, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoș Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureșan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ștefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheș Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoș, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat:

Andrieu Eric, Bentele Hildegard, Carthy Matt, Evren Agnès, Heinäluoma Eero, Millán Mon Francisco José, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary


19 decembrie 2019

REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+

adoptat

respins

caduc

R

retras

AN (…, …, …)

vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

VE (…, …, …)

vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

div

vot pe părți

vs

vot separat

am

amendament

AC

amendament de compromis

PC

partea corespunzătoare

S

amendament supresiv

=

amendamente identice

§

alineat/punct

art

articol

cons

considerent

PR

propunere de rezoluție

PRC

propunere comună de rezoluție

1/20

prag redus (1/20 din deputați)

1/10

prag mediu (1/10 din deputați)

1/5

prag ridicat (1/5 din deputați)

SEC

vot secret

1.   Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso

Propuneri de rezoluție: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0261/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

După § 3

2

GUE/NGL

 

 

După § 12

3

GUE/NGL

 

 

După considerentul A

1

GUE/NGL

 

 

Rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0261/2019

 

ECR

 

 

B9-0264/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0265/2019

 

S&D

 

 

B9-0266/2019

 

GUE/NGL

 

 

B9-0268/2019

 

ID

 

 

B9-0269/2019

 

Renew

 

 

B9-0270/2019

 

PPE

 

 

2.   Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar

Propuneri de rezoluție: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0242/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1

§

text original

AN

+

617, 1, 3

După § 13

1

GUE/NGL

 

 

2

GUE/NGL

 

 

După § 14

3

GUE/NGL

 

 

Rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0242/2019

 

ECR

 

 

B9-0243/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0244/2019

 

S&D

 

 

B9-0245/2019

 

GUE/NGL

 

 

B9-0256/2019

 

Renew

 

 

B9-0257/2019

 

PPE

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

ID: § 1

3.   Legea privind „agenții străini“ din Rusia

Propunere de rezoluție: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0258/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13

§

text original

AN

+

499, 78, 41

Rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0258/2019

 

ECR

 

 

B9-0259/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0260/2019

 

S&D

 

 

B9-0262/2019

 

GUE/NGL

 

 

B9-0263/2019

 

Renew

 

 

B9-0267/2019

 

PPE

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

ID: § 13

Diverse

Jacek Saryusz-Wolski (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-0258/2019.

Stelios Kouloglou (Grupul GUE/NGL) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B9-0258/2019.

4.   Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989

Propunere de rezoluție: B9-0241/2019

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Propunere comună de rezoluție B9-0241/2019 (PPE, S&D, Renew, ECR)

Rezoluție (întregul text)

AN

+

513, 18, 87

Solicitări de vot prin apel nominal

PPE: vot final

Diverse

Jacek Saryusz-Wolski (Grupul ECR) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluție B9-0241/2019.

5.   Situația uigurilor din China („China Cables“)

Propuneri de rezoluție: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0246/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3/AN

+

584, 7, 31

După § 1

1

GUE/NGL

 

 

Rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0246/2019

 

S&D

 

 

B9-0247/2019

 

ECR

 

 

B9-0248/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0249/2019

 

Renew

 

 

B9-0250/2019

 

PPE

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

ID: § 1 (a treia parte)

Solicitări de vot pe părți

ID:

§ 1

Prima parte

:

„își exprimă profunda îngrijorare cu privire la regimul din ce în ce mai represiv cu care se confruntă uigurii și alte minorități etnice musulmane și solicită autorităților să le respecte libertățile fundamentale, conform recomandărilor unor rapoarte credibile;“

A doua parte

:

„condamnă categoric trimiterea uigurilor și a etnicilor kazahi în lagăre de «reeducare» politică pe baza unui sistem de «poliție predictivă», inclusiv a persoanelor care au călătorit în străinătate sau care au fost considerate prea evlavioase; invită autoritățile chineze din Xinjiang să comunice informații cu privire la locurile și la starea de sănătate a persoanelor deținute; solicită insistent guvernul chinez să pună capăt imediat practicii de detenție arbitrară în lipsa acuzațiilor, a unui proces sau a condamnării pentru infracțiuni penale a membrilor minorităților uigură și kazahă, să închidă toate lagărele și centrele de detenție și să elibereze imediat și necondiționat persoanele reținute;“

A treia parte

:

„subliniază că orice fel de detenție aplicată cu încălcarea legilor internaționale fundamentale, că persecuția împotriva anumitor persoane sau grupuri din motive etnice, culturale sau religioase și că alte acte inumane care provoacă mari suferințe sau vătămări grave, atunci când sunt comise ca parte a unui atac generalizat sau sistematic asupra populației civile de orice tip, sunt inacceptabile din perspectiva cadrului juridic internațional;“

Diverse

Hannah Neumann (Grupul Verts/ALE) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție RC-B9-0246/2019.

6.   Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua

Propuneri de rezoluție: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0251/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 7

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

492, 95, 31

Rezoluție (întregul text)

AN

+

560, 12, 43

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0251/2019

 

S&D

 

 

B9-0252/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0253/2019

 

PPE

 

 

B9-0254/2019

 

Renew

 

 

B9-0255/2019

 

ECR

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

GUE/NGL: § 7 (a doua parte)

PPE, Renew: vot final

Solicitări de vot pe părți

GUE/NGL:

§ 7

Prima parte

:

„salută decizia Consiliului de a adopta un cadru pentru măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de abuzuri sau de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Nicaragua;“

A doua parte

:

„invită statele membre să convină rapid asupra listei specifice a persoanelor și entităților care urmează să fie sancționate, incluzând președintele și vicepreședinta;“

Diverse

Hermann Tertsch (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B9-0251/2019.

7.   Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran

Propuneri de rezoluție: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0271/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

După § 1

3

GUE/NGL

 

 

§ 5

§

text original

AN

+

566, 4, 20

După § 6

2

GUE/NGL

 

+

 

După considerentul G

1

GUE/NGL

 

+

 

Rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0271/2019

 

Verts/ALE

 

 

B9-0272/2019

 

S&D

 

 

B9-0273/2019

 

ECR

 

 

B9-0274/2019

 

Renew

 

 

B9-0275/2019

 

PPE

 

 

B9-0276/2019

 

GUE/NGL

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

ID: § 5

Diverse

Charlie Weimers (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-0273/2019.

Ivan Štefanec (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-0275/2019.


19 decembrie 2019

1.   RC-B9-0242/2019 — § 1

Pentru 617

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kountoura, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID : Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Konstantinou, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Overgaard Nielsen, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Simon, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Împotrivă 1

PPE : Sikorski

Abţineri 3

ID : David

NI : Lagos, Stedman-Bryce

2.   RC-B9-0258/2019 — § 13

Pentru 499

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Fiocchi, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Björk, Buschmann, Hazekamp, Modig, Villumsen

ID : Haider, Huhtasaari, Kofod, Madison, Mayer, Vilimsky

NI : Gyöngyösi, Patten

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou

Împotrivă 78

GUE/NGL : Arvanitis, Botenga, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Kountoura, Matias, Michels, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Villanueva Ruiz, Wallace

ID : Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Mariani, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Sonneborn, Uhrík

Abţineri 41

ECR : Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fitto, Procaccini, Rooken, Roos, Slabakov, Stancanelli

GUE/NGL : Aubry, Barrena Arza, Bompard, Chaibi, Kizilyürek, Konečná, Omarjee, Pelletier

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Giarrusso, Gill Nathan, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Sinčić, Stedman-Bryce, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Hortefeux, Morano

Renew : Uspaskich

S&D : Číž, Neuser

Corectări şi intenţii de vot

Abţineri : Mario Furore

3.   B9-0241/2019 — Rezoluție

Pentru 513

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID : Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Konstantinou, Lagos, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Sinčić, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Benea, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE : Breyer, Gregorová, Jakeliūnas, Kolaja, Magid, Marquardt, Peksa, Ropė

Împotrivă 18

GUE/NGL : Aubry, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Schirdewan, Wallace

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sonneborn

Abţineri 87

ECR : Eppink, Rooken, Roos

GUE/NGL : Arvanitis, Barrena Arza, Björk, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kountoura, Matias, Michels, Modig, Rodríguez Palop, Scholz, Villanueva Ruiz, Villumsen

ID : Blaško, David

NI : Radačovský, Stedman-Bryce

S&D : Benifei, Majorino, Noichl, Pisapia, Smeriglio, Yoncheva

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

4.   RC-B9-0246/2019 — § 1/3

Pentru 584

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Ernst, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Villanueva Ruiz, Villumsen

ID : Anderson Christine, Annemans, Baldassarre, Basso, Beck, Berg, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Grant, Haider, Huhtasaari, Kofod, Kuhs, Lancini, Limmer, Lizzi, Madison, Mayer, Meuthen, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Konstantinou, Lagos, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sonneborn, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Împotrivă 7

GUE/NGL : Daly, Flanagan, Kountoura, Wallace

ID : Krah

NI : Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Abţineri 31

ECR : Dzhambazki, Eppink, Rooken, Roos, Slabakov

GUE/NGL : Konečná, Schirdewan

ID : Androuët, Bardella, Bay, Beigneux, Bilde, Blaško, Bruna, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Laporte, Lebreton, Mariani, Olivier, Pirbakas, Vilimsky

NI : Gyöngyösi, Sinčić, Stedman-Bryce, Uhrík

PPE : Simon

S&D : Číž, Yoncheva

5.   RC-B9-0251/2019 — § 7/2

Pentru 492

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Aubry, Björk, Bompard, Chaibi, Hazekamp, Omarjee, Pelletier, Villumsen

ID : Annemans, Baldassarre, Basso, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Grant, Haider, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Mayer, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Tardino, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Auken

Împotrivă 95

GUE/NGL : Arvanitis, Botenga, Buschmann, Daly, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Kountoura, Matias, Michels, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Villanueva Ruiz, Wallace

ID : Androuët, Bardella, Bay, Beigneux, Bilde, Blaško, Bruna, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Laporte, Lebreton, Mariani, Olivier, Pirbakas

NI : Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sonneborn

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Abţineri 31

ECR : Eppink, Rooken, Roos

GUE/NGL : Barrena Arza, Kizilyürek, Konečná, Modig

ID : Anderson Christine, Beck, Berg, Buchheit, David, Fest, Krah, Kuhs, Limmer, Meuthen, Reil

NI : Sinčić, Stedman-Bryce, Uhrík

PPE : Simon

Verts/ALE : Breyer, Gregorová, Holmgren, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Peksa, Peter-Hansen, Urtasun

6.   RC-B9-0251/2019 — Rezoluție

Pentru 560

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Björk, Bompard, Buschmann, Chaibi, Ernst, Georgoulis, Hazekamp, Modig, Omarjee, Pelletier, Scholz, Villumsen

ID : Annemans, Baldassarre, Basso, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Grant, Haider, Huhtasaari, Kofod, Lancini, Lizzi, Madison, Mayer, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sonneborn, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Împotrivă 12

GUE/NGL : Daly, Flanagan, Georgiou, Pereira Sandra, Rego, Wallace

ID : Blaško, Juvin

NI : Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas

Abţineri 43

ECR : Eppink, Rooken, Roos

GUE/NGL : Barrena Arza, Botenga, Gusmão, Kizilyürek, Konečná, Kountoura, Matias, Michels, Rodríguez Palop, Schirdewan, Villanueva Ruiz

ID : Anderson Christine, Androuët, Bardella, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bruna, Buchheit, David, Fest, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Laporte, Lebreton, Limmer, Mariani, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Reil

NI : Sinčić, Stedman-Bryce, Uhrík

Verts/ALE : Urtasun

Corectări şi intenţii de vot

Abţineri : Konstantinos Arvanitis

7.   RC-B9-0271/2019 — § 5

Pentru 566

ECR : Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL : Arvanitis, Aubry, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Flanagan, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kountoura, Matias, Modig, Omarjee, Pelletier, Pereira Sandra, Rego, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID : Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Grant, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Lancini, Laporte, Lebreton, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni

NI : Adinolfi Isabella, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Fox, Furore, Giarrusso, Gill Nathan, Gyöngyösi, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pugh, Radačovský, Sonneborn, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE : Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogovič, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Fernandes, Fitzgerald, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Liese, Lins, López Gil, Łukacijewska, Lutgen, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureșan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew : Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoș, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Charanzová, Chastel, Cioloș, Cseh, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D : Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Benea, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Larrouturou, Leitão Marques, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mikser, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Sidl, Silva Pereira, Tarabella, Tax, Terheș, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Vind, Vollath, Ward, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE : Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Yenbou, Ždanoka

Împotrivă 4

GUE/NGL : Ernst, Michels, Scholz

NI : Lagos

Abţineri 20

ECR : Dzhambazki, Slabakov

GUE/NGL : Barrena Arza, Konečná, Schirdewan

ID : Anderson Christine, Beck, Berg, Blaško, Buchheit, David, Fest, Krah, Kuhs, Limmer, Meuthen, Reil

NI : Konstantinou, Sinčić, Stedman-Bryce


Top