EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/031/06

Cerere de propuneri – 2021 Programe simple Granturi pentru acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 2021/C 31/06

PUB/2021/47

JO C 31, 28.1.2021, p. 6–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/6


CERERE DE PROPUNERI – 2021

PROGRAME SIMPLE

Granturi pentru acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(2021/C 31/06)

Cuprins

0.

Introducere 8

1.

Context 9

2.

Obiective – Teme și priorități – Activități care pot fi finanțate – Impactul preconizat 9
AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SC UE 9
Obiective 9
AGRIP-SIMPLE-2021-PI-ECOLOGICĂ 10
Obiective 10
AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SUSTENABILĂ 10
Obiective 10
AGRIP-SIMPLE-2021-PI-DIETĂ-ADECVATĂ 10
Obiective 10
AGRIP-SIMPLE-2021-PI-CARACTERISTICI 11
Obiective 11
AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ASIA/AMERICA și ALTELE 11
Obiective 11
AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ECOLOGICĂ 11
Obiective 11
Activități care pot fi finanțate 11
Impactul preconizat 11

3.

Buget disponibil 12

4.

Calendar și termene 13

5.

Admisibilitate 13

6.

Eligibilitate 14
Participanți eligibili 14
Componența consorțiului 16
Activități eligibile 16
Locația geografică (țări țintă) 18
Durata 18

7.

Capacitatea financiară și operațională și excluderea 18
Capacitatea financiară 18
Capacitatea operațională 19
Excluderea 19

8.

Procedura de evaluare și atribuire 20

9.

Criterii de atribuire 21

10.

Structura juridică și financiară a acordurilor de grant 21
Data de începere și durata proiectului 22
Rezultate preconizate 22
Forma grantului, rata de finanțare și cuantumul maxim al grantului 22
Categorii bugetare și reguli privind eligibilitatea costurilor 22
Regimul de raportări și de plăți 23
Adeverințe 23
Regim de răspundere pentru recuperări 24
Dispoziții privind implementarea proiectului 24
Nerespectarea și încălcarea contractului 24

11.

Ajutor 24

12.

Important 25

0.   Introducere

Aceasta este o cerere de propuneri pentru granturi pentru acțiuni ale UE în domeniul Acțiuni de informare și promovare referitoare la produsele agricole europene (programul AGRIP) puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe prin programe simple.

Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit în:

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (Regulamentul financiar al UE);

actul de bază [Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2)];

Regulamentul delegat (UE) 2015/1829 al Comisiei (3); și

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831 al Comisiei (4).

Prezenta cerere de propuneri este lansată în conformitate cu Programul de lucru pentru 2021 (5) și va fi gestionată de Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) însărcinată de Comisia Europeană cu gestionarea politicii de promovare.

Cererea de propuneri vizează următoarele cinci teme pe piața internă:

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SC UE (tema 1) – Piața internă

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-ECOLOGICĂ (tema 2) – Piața internă

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SUSTENABILĂ (tema 3) – Piața internă

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-DIETĂ-ADECVATĂ (tema 4) – Piața internă

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-CARACTERISTICI (tema 5) – Piața internă

În plus, se referă la următoarele patru teme în țări terțe:

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ASIA (tema 6) – Țări terțe

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-AMERICI (tema 7) – Țări terțe

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ALTELE (tema 8) – Țări terțe

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ECOLOGICĂ (tema 9) – Țări terțe

Vă invităm să citiți cu atenție documentația cererii de propuneri de pe pagina Teme a portalului Finanțare și licitații, în special acest document privind cererea de propuneri, Modelul de acord de grant, Manualul online al portalului UE Finanțare și licitații, Ghidul programului AGRIP și EU Grants AGA – Acordul de grant adnotat pentru granturi UE.

Aceste documente oferă clarificări și răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea când vă pregătiți cererea:

Documentul privind cererea de propuneri descrie:

contextul, obiectivele, domeniul de aplicare, activitățile care pot fi finanțate și rezultatele preconizate (secțiunile 1 și 2);

calendarul și bugetul disponibil (secțiunile 3 și 4);

condițiile de admisibilitate și eligibilitate, criteriile pentru capacitatea financiară și operațională și criteriile de excludere (secțiunile 5, 6 și 7);

procedura de evaluare și atribuire (secțiunea 8);

criteriile de atribuire (secțiunea 9);

structura juridică și financiară a acordurilor de grant (secțiunea 10).

Manualul online și Ghidul programului AGRIP prezintă:

procedurile de înregistrare și depunere a propunerilor online prin portalul UE Finanțare și licitații („portalul”);

recomandări pentru pregătirea cererii.

AGA – Acordul de grant adnotat conține:

adnotări detaliate cu privire la toate prevederile din Acordul de grant pe care va trebui să le semnați pentru a obține grantul (inclusiv eligibilitatea costurilor, graficul de plăți, obligațiile accesorii etc.).

De asemenea, vă încurajăm să vizitați portalul de promovare a produselor agricole pentru a consulta lista proiectelor finanțate anterior.

1.   Context

Obiectivul general al programului AGRIP este de a mări competitivitatea sectorului agricol al UE.

Obiectivele specifice ale acestui program sunt:

(a)

creșterea gradului de conștientizare cu privire la calitățile produselor agricole ale UE și standardele înalte impuse metodelor de producție în Uniune;

(b)

creșterea competitivității produselor agricole și a anumitor produse alimentare din UE și a consumului acestor produse și creșterea vizibilității lor atât în Uniune, cât și în afara sa;

(c)

creșterea nivelului de cunoaștere și recunoaștere a sistemelor de calitate ale UE;

(d)

creșterea cotei de piață a produselor agricole și a anumitor produse alimentare din UE, acordându-se o atenție deosebită piețelor din țările terțe cu cel mai mare potențial de creștere;

(e)

restabilirea condițiilor normale de piață în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii încrederii consumatorilor sau al altor probleme specifice.

2.   Obiective – Teme și priorități – Activități care pot fi finanțate – Impactul preconizat

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SC UE

Obiective

Obiectivul este creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii, și anume:

(a)

sisteme de calitate: denumire de origine protejată (DOP), indicație geografică protejată (IGP), specialitate tradițională garantată (STG) și mențiuni de calitate facultative;

(b)

logoul pentru produse agricole de calitate specifice regiunilor ultraperiferice ale Uniunii.

Programele de informare și promovare cu privire la sistemele de calitate ale Uniunii ar trebui să fie o prioritate-cheie pe piața internă, deoarece astfel de sisteme oferă consumatorilor asigurări cu privire la calitatea și caracteristicile produsului sau la procesul de producție utilizat, obțin valoare adăugată pentru produsele respective și le sporesc oportunitățile de piață.

Unul dintre rezultatele preconizate constă în creșterea nivelurilor de recunoaștere a logoului asociat sistemelor de calitate ale Uniunii de către consumatorii europeni. Potrivit sondajului special Eurobarometru (nr. 504), doar 14 % din consumatorii europeni recunosc logourile produselor care beneficiază de o denumire de origine protejată (DOP), 20 % recunosc o indicație geografică protejată (IGP), iar 14 % recunosc o specialitate tradițională garantată, acestea fiind principalele sisteme de calitate ale Uniunii.

Impactul final preconizat este creșterea gradului de conștientizare a sistemului de calitate al Uniunii și creșterea competitivității și a consumului produselor înregistrate într-un sistem de calitate al Uniunii, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață.

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-ECOLOGICĂ

Obiective

Obiectivul este creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemului de calitate al Uniunii cu privire la producția ecologică.

Programele de informare și promovare cu privire la sistemul de calitate al Uniunii în ceea ce privește metoda de producție ecologică ar trebui să fie o prioritate-cheie pe piața internă, deoarece acest sistem oferă consumatorilor asigurări cu privire la sustenabilitatea, calitatea și caracteristicile produsului, procesul de producție utilizat și beneficiile de mediu pe care le generează, obțin valoare adăugată pentru produsele respective și le sporesc oportunitățile de piață.

Unul dintre rezultatele preconizate constă în creșterea și mai pronunțată a nivelurilor de recunoaștere a logoului de produs ecologic al UE de către consumatorii europeni. Conform Eurobarometrului special (nr. 504), nivelul de conștientizare a logoului de agricultură ecologică a crescut cu 29 de puncte procentuale începând cu 2017, 56 % din consumatorii europeni recunoscând logoul UE de agricultură ecologică.

Impactul final preconizat este creșterea nivelului de conștientizare cu privire la sistemul de calitate al Uniunii privind producția ecologică, precum și creșterea competitivității și a consumului de produse ecologice, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață.

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SUSTENABILĂ

Obiective

Acțiunile ar trebui să evidențieze viabilitatea agriculturii UE, subliniind rolul său benefic pentru acțiunea în domeniul climei și pentru mediu. Acțiunile ar trebui să vizeze modul în care produsul (produsele) promovat(e) și metoda (metodele) de producție a(le) acestora contribuie la:

(a)

atenuarea schimbărilor climatice (de exemplu, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră) și/sau adaptare (de exemplu, economii de apă, culturi și soiuri rezistente la climă); și

(b)

cel puțin una dintre următoarele:

(i)

conservarea biodiversității și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale (de exemplu, fauna sălbatică, peisajul, resursele genetice);

(ii)

gestionarea sustenabilă a apei (de exemplu, eficiența utilizării apei, reducerea încărcării cu nutrienți sau pesticide);

(iii)

gestionarea durabilă a solului (de exemplu, controlul eroziunii; echilibrul nutrienților; prevenirea acidificării, salinizarea, reducerea utilizării pesticidelor);

(iv)

metode de producție animală sustenabile și eficiente din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon;

(v)

reducerea utilizării antimicrobienelor;

(vi)

reducerea pierderii de alimente și a risipei de alimente;

(vii)

consumul sustenabil;

(viii)

bunăstarea animalelor.

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-DIETĂ-ADECVATĂ

Obiective

Comisia se angajează să promoveze practici alimentare adecvate, în conformitate cu Cartea albă a Comisiei Europene cu privire la o strategie privind problemele de sănătate legate de nutriție, excesul de greutate și obezitate (6). Acțiunile trebuie să evidențieze beneficiile consumului de fructe și legume proaspete în cadrul unei diete echilibrate. Mesajele s-ar putea axa în special pe: încercarea de a consuma zilnic cel puțin cinci porții dintr-o varietate de fructe și legume; locul fructelor și legumelor în piramida alimentară, impactul benefic asupra sănătății etc.

Obiectivul este creșterea consumului de fructe și legume proaspete din UE prin informarea consumatorilor asupra practicilor alimentare corecte și echilibrate.

Impactul final preconizat este creșterea competitivității și a consumului de fructe și legume din UE, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață.

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-CARACTERISTICI

Obiective

Obiectivul este evidențierea cel puțin a uneia dintre caracteristicile specifice ale metodelor de producție agricolă din Uniune, în special în ceea ce privește siguranța alimentară, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutriționale și de sănătate (inclusiv practicile alimentare adecvate și consumul responsabil de băuturi alcoolice eligibile), bunăstarea animalelor, respectul pentru mediu și sustenabilitatea (inclusiv beneficii pentru climă), precum și a caracteristicilor produselor agricole și alimentare, în special în ceea ce privește calitatea, gustul ori diversitatea lor sau tradițiile asociate.

Impactul final preconizat este creșterea nivelului de conștientizare în rândul consumatorilor europeni privind calitățile produselor agricole din Uniune, precum și creșterea competitivității și a consumului de produse agroalimentare din Uniune, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață.

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ASIA/AMERICA și ALTELE

Obiective

Programele de informare și promovare vizează una sau mai multe țări identificate în tema corespunzătoare.

Obiectivele acestor programe trebuie să respecte obiectivele generale și specifice stabilite la articolul 2 și obiectivele enumerate la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, subliniind în special caracteristicile specifice ale metodelor de producție agricolă din Uniune, în special în ceea ce privește siguranța alimentară, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutriționale și de sănătate, bunăstarea animalelor, respectul pentru mediu și sustenabilitatea, precum și caracteristicile produselor agricole și alimentare, mai ales sub aspectul calității, gustului, diversității lor sau tradițiilor asociate.

Impactul final preconizat este creșterea competitivității și a consumului de produse agroalimentare din Uniune, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață în aceste țări vizate.

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ECOLOGICĂ

Obiective

Obiectivul este creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemului de calitate al Uniunii cu privire la producția ecologică în țările terțe.

Programele de informare și promovare cu privire la sistemul de calitate al Uniunii cu privire la metoda de producție ecologică ar trebui să fie o prioritate-cheie, deoarece acest sistem oferă consumatorilor asigurări cu privire la sustenabilitatea, calitatea și caracteristicile produsului, procesul de producție utilizat și beneficiile de mediu pe care le generează, obțin valoare adăugată pentru produsele respective și le sporesc oportunitățile de piață.

Impactul final preconizat este creșterea nivelului de conștientizare cu privire la sistemul de calitate al Uniunii privind producția ecologică, precum și creșterea competitivității și a consumului de produse ecologice, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață în țările terțe.

Activități care pot fi finanțate

Activitățile care pot fi finanțate în cadrul prezentei cereri de propuneri sunt campaniile de informare și promovare care vizează produsele și sistemele enumerate la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014.

Mai multe detalii despre „Activitățile eligibile” sunt furnizate în secțiunea 6.

Impactul preconizat

Impactul final preconizat al prezentei cereri de propuneri este creșterea competitivității și a consumului produselor agroalimentare din UE și/sau creșterea gradului de conștientizare a sistemelor de calitate ale Uniunii, creșterea renumelui lor și creșterea cotei lor de piață în țările vizate.

Image 1 Pentru mai multe informații despre Promovarea produselor agricole, consultați https://ec.europa.eu/chafea/agri/en

3.   Buget disponibil

Bugetul disponibil este de 81 000 000 EUR.

Informații specifice despre buget, pe teme, pot fi găsite în tabelul de mai jos.

Piața internă

Temă

Buget temă

Detalii temă

1 —

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SC UE

5 000 000 EUR

Programe de informare și promovare care vizează creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (4) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014

2 —

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-ECOLOGICĂ

6 000 000 EUR

Programe de informare și promovare care vizează creșterea gradului de conștientizare și de recunoaștere a sistemului de calitate al Uniunii privind metoda de producție ecologică, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014

3 —

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-SUSTENABILĂ

6 000 000 EUR

Programe pentru creșterea gradului de conștientizare a agriculturii sustenabile a Uniunii și a rolului sectorului agroalimentar pentru acțiunile climatice și pentru mediu

4 —

AGRIP-SIMPLE-2021-PI-DIETĂ ADECVATĂ

9 100 000 EUR

Programe de informare și promovare care vizează creșterea consumului de fructe și legume proaspete pe piața internă în contextul unor practici alimentare corecte și echilibrate  (*1)

Produsele eligibile în cadrul acestei teme sunt cele enumerate în partea IX și bananele proaspete din partea XI a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

5 —

AGRIP-SIMPLE-2021-PI- CARACTERISTICI

6 000 000 EUR

Programe de informare și promovare care vizează evidențierea caracteristicilor specifice ale metodelor agricole din Uniune, a caracteristicilor produselor agroalimentare europene și a sistemelor de calitate definite la articolul 5 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014.

Țări terțe

Temă

Buget temă

Detalii temă

6 —

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ASIA

16 300 000 EUR

Programe de informare și promovare care vizează una sau mai multe dintre următoarele țări: China (inclusiv Hong-Kong și Macao), Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Asia de Sud-Est sau Asia de Sud

7 —

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-AMERICI

8 300 000 EUR

Programe de informare și promovare care vizează una sau mai multe dintre următoarele țări: Canada, Statele Unite sau Mexic

8 —

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ALTELE

12 300 000 EUR

Programe de informare și promovare care vizează alte zone geografice  (*2)

9 —

AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ECOLOGICĂ

12 000 000 EUR

Programe de informare și promovare care vizează produsele ecologice în cadrul sistemului de calitate al Uniunii definit la articolul 5 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 în orice țară terță  (*3)

Cuantumul bugetului aferent cererii de propuneri este condiționat de disponibilitatea creditelor prevăzute în bugetul general al UE pentru 2021 după adoptarea sa de către autoritatea bugetară a UE sau a creditelor prevăzute în doisprezecimile provizorii. Acest cuantum este condiționat, de asemenea, de disponibilitatea creditelor pentru următorii trei ani, luând în considerare natura nediferențiată a creditelor.

Ne rezervăm dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile și de a nu le redistribui între prioritățile cererii, în funcție de propunerile primite și de rezultatele evaluării.

Dacă pentru o temă dată nu există suficiente propuneri în clasament care să epuizeze întregul cuantum prevăzut, cuantumul rămas poate fi realocat altor teme, conform următoarelor criterii:

(a)

cuantumul total rămas prevăzut pentru cele cinci teme privind piața internă se va aloca proiectelor care vizează piața internă cu cel mai mare punctaj de calitate, indiferent de tema pentru care s-a solicitat finanțare;

(b)

aceeași abordare va fi adoptată în cazul celor patru teme pentru țările terțe;

(c)

în cazul în care cuantumul prevăzut tot nu se epuizează, cuantumurile rămase atât pentru piața internă, cât și pentru țările terțe vor fi fuzionate și atribuite proiectelor cu cel mai mare punctaj de calitate, indiferent de prioritatea și de tema pentru care s-a solicitat finanțare.

4.   Calendar și termene

Calendar și termene

Deschiderea cererii de propuneri:

28 ianuarie 2021

Termen de depunere:

28 aprilie 2021 – 17.00:00 CET (Bruxelles)

Evaluare:

Aprilie-septembrie 2021

Decizia Comisiei Europene

octombrie 2021

Informații privind rezultatele evaluării efectuate de statele membre

octombrie 2021

Semnarea AG între statele membre și beneficiari

< ianuarie 2022

5.   Admisibilitate

Propunerile trebuie depuse înainte de termenul-limită prevăzut în cererea de propuneri (consultați calendarul, secțiunea 3).

Propunerile trebuie trimise în format electronic prin intermediul sistemului de depunere electronică pe portalul Finanțare și licitații (accesibil pe pagina Teme din secțiunea Căutare finanțare și licitații). Depunerea cererilor pe suport de hârtie NU este posibilă.

Propunerile (inclusiv anexele și documentele justificative) trebuie depuse folosind formularele furnizate în sistemul de depunere ( Image 2 NU documentele disponibile pe pagina Teme, acestea având doar scop informativ).

Propunerile trebuie să fie complete și să conțină toate părțile, anexele și documentele justificative obligatorii.

Formularul de cerere constă în:

partea A (care se completează direct online) – conține informații administrative despre participanți (viitorul coordonator și viitorii beneficiari) și bugetul sintetizat al proiectului;

partea B (care va fi descărcată din sistemul de depunere de pe portal, completată și apoi compilată și reîncărcată ca PDF în sistem) – conține descrierea tehnică a proiectului;

anexele și documentele justificative obligatorii (care vor fi încărcate ca fișiere PDF).

La depunerea propunerii, va trebui să confirmați că aveți împuternicirea de a acționa pentru toți solicitanții. De asemenea, va trebui să confirmați că informațiile din cerere sunt corecte și complete și că participanții respectă condițiile pentru a primi finanțare din partea UE (în special de eligibilitate, de capacitate financiară și operațională, de excludere etc.). Înainte de a semna grantul, fiecare beneficiar va trebui să confirme acest lucru din nou prin semnarea unei declarații pe propria răspundere. Propunerile care nu sunt însoțite de toate documentele justificative vor fi respinse.

Cererea dumneavoastră trebuie să fie lizibilă, accesibilă și imprimabilă.

Propunerile sunt limitate la 70 de pagini. Evaluatorii nu vor lua în considerare nicio pagină suplimentară.

Anexe și documente justificative obligatorii

Anexele și documentele justificative obligatorii (disponibile direct în sistemul de depunere) pentru prezenta cerere de propuneri sunt:

bugetul detaliat (tabel);

CV-ul managerului de proiect și, eventual, CV-urile echipei de proiect;

rapoartele de activitate aferente ultimului an;

lista tuturor proiectelor finanțate de UE din ultimii trei ani cu indicarea proiectelor anterioare pentru care propunerea este o continuare în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1829;

documentele justificative care demonstrează că solicitanții sunt organizații sau organisme menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 pentru fiecare solicitant, documentație care demonstrează că îndeplinește criteriile de reprezentativitate stabilite la articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1829 (vezi secțiunea de mai jos), împreună cu documentele specifice persoanei juridice;

documentele financiare: conturi anuale (sau plan de afaceri), formular financiar completat în prealabil și, dacă este necesar, raport de audit (sau declarație proprie) (vezi secțiunea de mai jos).

Image 3 Pentru mai multe informații privind procesul de depunere (inclusiv aspectele IT), consultați Manualul online.

6.   Eligibilitate

Participanți eligibili

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie:

persoane juridice (organisme publice sau private);

cu sediul într-un stat membru al UE [inclusiv țări și teritorii de peste mări (TTPM)];

organizații sau organisme eligibile, menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014:

organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză din statul membru respectiv, în special organizațiile interprofesionale menționate la articolul 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și grupurile definite la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cu condiția să fie reprezentative pentru denumirea protejată în temeiul celui din urmă regulament, care face obiectul programului respectiv;

organizații de producători sau asociații de organizații de producători, menționate la articolele 152 și 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care au fost recunoscute de un stat membru; sau

organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector, definită în mod clar; aceste organisme trebuie să fie deja stabilite în mod legal în statul membru respectiv cu cel puțin doi ani înainte de data lansării cererii de propuneri menționate la articolul 8 alineatul (2).

Organizațiile care formulează propuneri menționate mai sus pot depune propuneri cu condiția să fie reprezentative și pentru sectorul sau produsul vizat de propunere, conform condițiilor prevăzute la articolul 1 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1829, și anume:

organizațiile profesionale sau, respectiv, interprofesionale stabilite într-un stat membru, menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, sunt considerate a fi reprezentative pentru sectorul vizat de program:

dacă reprezintă o proporție de cel puțin 50 % din numărul de producători sau 50 % din volumul sau din valoarea producției comercializabile a produsului (produselor) sau sectorului respectiv, în statul membru; sau

dacă reprezintă o organizație interprofesională recunoscută de statul membru în conformitate cu articolul 158 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sau cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8);

un grup, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a Parlamentului European și a Consiliului (9) și menționat la articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, este considerat reprezentativ pentru denumirea protejată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 și vizată de program dacă grupul reprezintă cel puțin 50 % din volumul sau din valoarea producției comercializabile a produsului sau produselor cu denumire protejată;

o organizație de producători sau o asociație de organizații de producători, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, este considerată reprezentativă pentru produsul (produsele) sau sectorul vizat(e) de program dacă este recunoscută de statul membru respectiv în conformitate cu articolul 154 sau 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sau cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

un organism din sectorul agroalimentar, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, este reprezentativ pentru sectorul (sectoarele) vizat(e) de program dacă printre membrii săi se numără reprezentanți ai sectorului sau produsului (produselor) respectiv(e).

Se pot accepta praguri de reprezentativitate mai mici de 50 % dacă organizația care formulează propunerea demonstrează în propunerea prezentată că există circumstanțe specifice, incluzând dovezi privind structura pieței, care ar justifica tratarea organizației care formulează propunerea ca fiind reprezentativă pentru produsul (produsele) sau sectorul respectiv.

Beneficiarii trebuie să se înregistreze în Registrul participanților – înainte de depunerea propunerii.

Pentru a evalua eligibilitatea participanților, sunt necesare următoarele documente:

entitate privată: extras din Monitorul Oficial, copie a statutului, extras din registrul comerțului sau din registrul asociațiilor, certificat de înregistrare în scopuri de TVA (în cazul în care, ca în anumite țări, numărul de registru al comerțului și numărul de TVA sunt identice, este necesar doar unul dintre aceste documente);

entitate publică: copie a rezoluției sau a deciziei prin care se instituie compania publică sau un alt document oficial de instituire a entității de drept public;

entități fără personalitate juridică: documente care dovedesc că reprezentantul (reprezentanții) lor au capacitatea de a-și asuma obligații juridice în numele lor.

Și alte entități pot participa la alte roluri ale consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractanți, terți care acordă contribuții în natură etc. (vezi secțiunea 12).

Cazuri specifice

Entități fără personalitate juridică – Entitățile care nu au personalitate juridică în temeiul legislației lor naționale pot participa în mod excepțional, cu condiția ca reprezentanții lor să aibă capacitatea de a-și asuma obligații legale în numele lor și să ofere garanții pentru protecția intereselor financiare ale UE echivalente cu cele oferite de persoanele juridice (10).

Asociații și grupuri de interese – Entitățile alcătuite din membri pot participa ca „beneficiari unici” sau ca „beneficiari fără personalitate juridică” (11).

Image 4 Vă rugăm să rețineți că, dacă acțiunea va fi pusă în aplicare de către membri, aceștia trebuie să participe și ei (fie ca beneficiari, fie ca destinatari ai sprijinului financiar pentru terți; în caz contrar, costurile lor nu pot fi acoperite de acțiune).

Măsuri restrictive ale UE – Se aplică reguli speciale pentru anumite entități [de exemplu, entități care se supun unor Măsuri restrictive ale UE în temeiul articolului 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și al articolului 215 din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE) (12) și entități vizate de Orientările 2013/C 205/05 ale Comisiei (13) ]. Astfel de entități nu sunt eligibile să participe în nicio calitate, de exemplu în calitate de beneficiari, parteneri asociați, terți care acordă contribuții în natură, subcontractanți sau beneficiari de sprijin financiar pentru terți (dacă există).

Componența consorțiului

Sunt permise propuneri depuse de candidați unici.

Propunerile trebuie depuse de una sau mai multe organizații menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, care trebuie să provină din același stat membru și să respecte condițiile de reprezentativitate pentru produsul sau sectorul promovat.

Organizațiile profesionale sau interprofesionale ale Uniunii care sunt reprezentative la nivelul Uniunii pentru produsul sau sectorul promovat [articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014] sunt excluse de la prezenta cerere de propuneri.

Activități eligibile

Activitățile eligibile sunt cele menționate în secțiunea 2 de mai sus.

Campaniile de informare și de promovare pot acoperi următoarele activități:

1.

Gestionarea proiectului

2.

Relații publice

Activități de relații cu publicul

Evenimente de presă

3.

Site, mijloace de comunicare socială

Creare, actualizare, întreținere site

Mijloace de comunicare socială (creare conturi, postări periodice)

Altele (aplicații mobile, platforme de e-learning, seminare online etc.)

4.

Publicitate

Tipărituri

TV

Radio

Online

În aer liber

Cinema

5.

Instrumente de comunicare

publicații, mape pentru presă, produse promoționale;

videoclipuri promoționale.

6.

Evenimente

standuri la târguri comerciale;

seminare, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare pentru comerț/bucătari, activități în școli;

săptămâni în restaurante;

sponsorizare de evenimente;

vizite de studiu în Europa.

7.

Promovare la punctul de desfacere

zile de degustare;

alte categorii: promovare în publicații ale comercianților cu amănuntul, publicitate la punctele de desfacere.

Image 5 Degustările și distribuția eșantioanelor nu sunt permise în contextul campaniilor privind consumul responsabil de alcool derulate pe piața internă; aceste activități sunt totuși acceptabile dacă sprijină sau contribuie la asigurarea de măsuri de informare privind sistemele de calitate și metoda de producție ecologică.

Activitățile ar trebui să fie complementare și să nu se suprapună cu activitățile finanțate prin politica agricolă comună și/sau prin intermediul fondurilor sau instrumentelor diferitelor state membre care sprijină la nivel național promovarea produselor agricole. Proiectele trebuie concepute astfel încât să completeze alte activități publice sau private implementate de organizația (organizațiile) care formulează propunerea pe piețele vizate; trebuie asigurate sinergii cu astfel de activități.

Proiectele ar trebui să ia în considerare rezultatele campaniilor cofinanțate anterioare, care să descrie în mod clar impactul lor și motivele redepunerii.

În propunerea de proiect (partea B a formularului de cerere) trebuie descrise complementaritățile.

Proiectele trebuie să respecte interesele și prioritățile politicilor UE (cum ar fi politica de mediu, privind clima, socială, de dezvoltare și comercială etc.).

Propunerile trebuie:

(a)

să asigure că măsurile sunt implementate prin organismele de punere în aplicare menționate la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014. Organizațiile care formulează propuneri trebuie să selecteze organisme responsabile cu implementarea programelor care să asigure cel mai bun raport calitate-preț și absența conflictelor de interese [vezi articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1829]. Organizația care formulează propunerea se angajează ca organismul responsabil cu implementarea programului să fie selectat cel târziu înainte de semnarea acordului de grant [vezi articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831];

(b)

să asigure că costurile aferente măsurii pe care intenționează să o realizeze nu depășesc tarifele normale ale pieței, dacă organizația care formulează propunerea propune implementarea anumitor părți ale propunerii;

(c)

să respecte legislația Uniunii care reglementează produsele respective și comercializarea lor și să aibă o dimensiune europeană;

(d)

în cazul propunerilor pentru piața internă, vizând unul sau mai multe dintre sistemele menționate la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, să se concentreze asupra sistemului (acestor sisteme) în mesajul lor principal privind Uniunea. Când, în programul respectiv, unul sau mai multe produse ilustrează sistemul (sistemele) respectiv(e), acesta/acestea trebuie să apară ca mesaj secundar în raport cu mesajul principal privind Uniunea;

(e)

pentru mesajele care conțin informații privind impactul asupra sănătății:

pe piața internă: să fie în conformitate cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (14) sau să fie acceptate de autoritatea națională responsabilă cu sănătatea publică din statul membru în care se desfășoară operațiunile;

în țări terțe: să fie acceptate de autoritatea națională responsabilă cu sănătatea publică din țara în care se desfășoară operațiunile;

(f)

pentru propunerile de menționare a originii sau a unor mărci: să respecte normele menționate în capitolul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831.

În scopul evaluării eligibilității activităților, trebuie furnizate următoarele informații:

pentru propunerile care se referă la sisteme naționale de calitate: documentație sau o trimitere la surse disponibile public care demonstrează că sistemul de calitate este recunoscut oficial de statul membru;

pentru propunerile care vizează piața internă și transmit un mesaj privind practicile alimentare adecvate sau consumul responsabil de alcool: o descriere a modului în care programul propus și mesajul (mesajele) său (sale) este (sunt) în conformitate cu normele naționale relevante în domeniul sănătății publice din statul membru în care se va desfășura programul (inclusiv trimiteri sau o documentație în susținerea acestei mențiuni);

pentru propuneri care promovează produse sau metode sustenabile: documentație sau o trimitere la surse disponibile public care dovedesc că produsul/metoda este certificat/ă ca fiind sustenabil/ă.

Sprijinul financiar acordat terților este permis pentru granturi în următoarele condiții:

sprijinul financiar se acordă numai entităților care au o legătură cu beneficiarul (15) și sunt identificate deja în propunerea de proiect;

proiectul precizează cuantumul maxim al sprijinului financiar pentru fiecare terță parte, precum și criteriile și procedurile pentru acordarea sprijinului financiar;

beneficiarii se asigură că costurile atribuite acțiunii sunt limitate la costurile suportate efectiv de respectivii terți și că entitățile respectă principiul bunei gestiuni financiare și păstrează evidența costurilor lor.

Locația geografică (țări țintă)

Cererile trebuie să se refere la activități care vizează una sau mai multe țări vizate de tema aleasă a cererii de propuneri.

Durata

Proiectele trebuie să aibă o durată minimă de 12 luni și o durată maximă de 36 de luni.

Propunerile trebuie să specifice durata acțiunii.

7.   Capacitatea financiară și operațională și excluderea

Capacitatea financiară

Solicitanții trebuie să aibă resurse stabile și suficiente pentru a implementa cu succes proiectele și a-și aduce propria contribuție. Organizațiile care participă la mai multe proiecte trebuie să aibă capacitatea suficientă de a implementa toate aceste proiecte.

Verificarea capacității financiare se va efectua pe baza următoarelor documente:

conturile anuale (inclusiv contul de profit și de pierdere și bilanțul) pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost închise conturile;

pentru entitățile nou create, un plan de afaceri (dacă conturile nu sunt disponibile);

formularul de viabilitate financiară completat în prealabil care rezumă datele necesare din conturile anuale ce contribuie la evaluarea capacității financiare.

În plus, pentru participantul care solicită o contribuție a UE de peste 750 000 EUR (prag per solicitant):

un raport de audit emis de un auditor extern autorizat care să certifice conturile pentru ultimul exercițiu financiar disponibil, dacă un astfel de raport este disponibil și este necesar un audit statutar în conformitate cu dreptul UE sau cu legislația națională

SAU

o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul autorizat al solicitantului, în care să se certifice valabilitatea conturilor sale. Declarația pe propria răspundere trebuie însoțită de documente juridice care să ateste identitatea reprezentantului legal și că acesta are dreptul să semneze în numele participantului.

Analiza se va baza pe indicatori financiari neutri, dar va lua în considerare și alte aspecte, precum dependența de finanțarea UE, deficitul și venitul din anii precedenți.

Verificarea se va efectua în mod normal pentru toți beneficiarii, cu excepția:

organismelor publice (entități înființate ca organism public în conformitate cu legislația națională, inclusiv autorități locale, regionale sau naționale);

situației în care cuantumul grantului solicitat individual nu depășește 60 000 EUR.

Capacitatea operațională

Solicitanții trebuie să aibă know-how-ul, calificările și resursele necesare pentru a implementa cu succes proiectele și a-și aduce propria contribuție (inclusiv o experiență suficientă în proiecte de natură și dimensiuni comparabile).

Solicitanții trebuie să demonstreze că cel puțin o persoană fizică care lucrează în baza unui contract de muncă cu solicitantul sau căreia i-a fost alocată acțiunea pe baza unui act de numire echivalent, a detașării contra plată sau pe baza altor tipuri de contracte directe (de exemplu, acoperirea prestării de servicii) va fi numită manager de proiect. Managerul de proiect trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în domeniul gestionării de proiecte.

Capacitatea operațională va fi evaluată în cadrul criteriului de atribuire „Calitate”, pe baza competenței și experienței solicitanților și a echipelor lor de proiect, inclusiv a resurselor operaționale (umane, tehnice și de altă natură) sau, în mod excepțional, a măsurilor propuse pentru a obține grantul, până la începerea realizării sarcinilor.

Dacă evaluarea criteriului de atribuire este pozitivă, se consideră că solicitanții dețin o capacitate operațională suficientă.

Solicitanții vor trebui să își demonstreze capacitatea prin intermediul următoarelor informații din formularul de cerere (partea B):

profilurile generale (calificări și experiență) ale personalului responsabil de gestionarea și implementarea proiectului (de exemplu, CV-ul managerului de proiect, CV-urile echipei principale de proiect etc.);

raportul de activitate al solicitantului din ultimul an;

lista proiectelor finanțate de UE din ultimii trei ani.

În cazurile în care organizațiile care formulează propuneri își exprimă intenția de a pune ele însele în aplicare anumite părți ale propunerilor, trebuie furnizate dovezi potrivit cărora organizațiile respective au cel puțin trei ani de experiență în punerea în aplicare a unor acțiuni de informare și promovare. Prin urmare, trebuie să se furnizeze următoarele informații:

descrierea activităților relevante efectuate de solicitant.

Pot fi solicitate documente justificative suplimentare, dacă este necesar, pentru a confirma capacitatea operațională a oricărui solicitant.

Excluderea

NU pot participa solicitanții care fac obiectul unor sancțiuni administrative din partea UE (de exemplu, decizie de excludere sau de penalizare financiară) (16) sau care se află în una dintre următoarele situații de excludere care îi împiedică să primească finanțare din partea UE:

faliment, lichidare, afaceri administrate de instanțe, concordat cu creditorii, activități comerciale suspendate sau alte proceduri similare (inclusiv proceduri pentru persoane cu răspundere nelimitată pentru datoriile solicitantului);

și-au încălcat obligațiile de securitate socială sau fiscale (inclusiv dacă sunt persoane cu răspundere nelimitată pentru datoriile solicitantului);

sunt vinovați de abateri profesionale grave (17) (inclusiv dacă sunt persoane cu puteri de reprezentare, de decizie sau de control, beneficiari efectivi sau persoane care sunt esențiale pentru acordarea/implementarea grantului);

au comis fraude sau fapte de corupție, au legături cu o organizație criminală, infracțiuni de spălare de bani, de terorism (inclusiv finanțarea terorismului), de exploatare prin muncă a copiilor sau trafic de persoane (inclusiv dacă sunt comise de persoane cu puteri de reprezentare, de decizie sau de control, beneficiari efectivi sau persoane care sunt esențiale pentru acordarea/implementarea grantului);

au arătat deficiențe semnificative în ceea ce privește respectarea obligațiilor principale în temeiul unui contract UE de achiziții publice, al unui acord de grant, al unui contract de premiere, de expertiză sau al unui alt contract similar (inclusiv dacă sunt persoane cu puteri de reprezentare, de decizie sau de control, beneficiari efectivi sau persoane care sunt esențiale pentru acordarea/implementarea grantului);

sunt vinovați de abateri în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (18) (inclusiv dacă sunt persoane cu puteri de reprezentare, de decizie sau de control, beneficiari efectivi sau persoane care sunt esențiale pentru acordarea/implementarea grantului);

s-au constituit sub o altă jurisdicție cu intenția de a eluda obligațiile fiscale, sociale sau de altă natură în țara de origine sau au creat o altă entitate cu acest scop (inclusiv dacă sunt persoane cu puteri de reprezentare, de decizie sau de control, beneficiari efectivi sau persoane care sunt esențiale pentru acordarea/implementarea grantului).

De asemenea, solicitanții vor fi respinși dacă se dovedește că (19):

în cadrul procedurii de atribuire, au denaturat informațiile necesare ca condiție pentru participare sau nu au furnizat informațiile respective;

au fost implicați anterior în pregătirea cererii de propuneri, iar acest lucru implică o denaturare a concurenței care nu poate fi remediată în alt mod (conflict de interese).

8.   Procedura de evaluare și atribuire

Propunerile vor trebui să urmeze procedura standard de depunere și evaluare (depunere într-o singură etapă + evaluare într-o singură etapă).

Propunerile vor fi verificate mai întâi pentru conformitatea cu cerințele formale (admisibilitate și eligibilitate), iar apoi evaluate (pentru fiecare temă, separat) de către un comitet de evaluare (asistat de experți externi independenți) pentru capacitatea operațională și criteriile de atribuire (vezi secțiunile 7 și 9), după care sunt ierarhizate în funcție de punctajul de calitate obținut.

Pentru propunerile cu același punctaj (din cadrul aceleiași teme), se va stabili o ordine de prioritate, pe baza abordării următoare:

Pentru fiecare grup de propuneri ex aequo, începând cu grupul cu cel mai mare punctaj și continuând în ordine descrescătoare, vor fi prioritare propunerile care permit o diversificare în ceea ce privește produsele sau piețele vizate.

Aceasta înseamnă că, între cererile ex aequo aparținând aceleiași teme, se va acorda prioritate cererilor care nu sunt încă reprezentate în propunerile cu punctaj mai mare, în primul rând în ceea ce privește produsele, în al doilea rând în ceea ce privește piața vizată.

Dacă aceste criterii nu pot fi aplicate, atunci vor fi selectate proiectele cu cel mai mare punctaj pentru criteriile individuale de atribuire.

Mai întâi vom compara punctajele proiectelor pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Calitate”.

Ordinea din clasament va fi urmată strict.

Comisia Europeană adoptă un act de punere în aplicare care determină programele simple selectate, modificările ce trebuie aduse acestora și bugetele corespunzătoare (decizia de atribuire). Această decizie a Comisiei va enumera programele selectate acceptate pentru o contribuție financiară din partea Uniunii în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014. Decizia va fi adresată statelor membre competente.

De îndată ce adoptă acest act de punere în aplicare, Comisia transmite statelor membre respective copiile programelor selectate. Statele membre informează fără întârziere organizațiile respective care au formulat propuneri dacă cererile lor au fost sau nu acceptate.

9.   Criterii de atribuire

Criteriile de atribuire pentru prezenta cerere de propuneri sunt următoarele:

Relevanța (25 de puncte):

Relevanța acțiunii propuse în raport cu obiectivele generale și specifice enumerate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, cu scopurile enumerate la articolul 3 din același regulament, precum și cu prioritățile, obiectivele și rezultatele preconizate anunțate în cadrul priorității tematice relevante a cererii de propuneri.

Contribuția proiectului propus de informare și promovare în raport cu obiectivele climatice și de mediu ale PAC, ale Pactului verde și ale strategiei „De la fermă la consumator”, în special în ceea ce privește sustenabilitatea producției și a consumului.

Calitatea și relevanța analizei de piață.

Coerența strategiei, a obiectivelor specifice, a grupurilor țintă și a mesajelor-cheie ale acțiunii.

Mesajul campaniei la nivelul UE.

Calitatea (50 de puncte):

Selectarea oportună a activităților în raport cu obiectivul și cu strategia acțiunii, combinația adecvată de mijloace de comunicare, sinergia între activități.

Descrierea concisă a activităților și a rezultatelor preconizate.

Calitatea metodelor de evaluare propuse și a indicatorilor propuși.

Alocarea adecvată a bugetului în raport cu obiectivele și cu amploarea activităților.

Descrierea clară a costurilor estimate și acuratețea bugetului.

Coerența între costurile estimate și rezultatele preconizate.

Organizarea proiectului și structura de gestionare.

Mecanismele de control al calității și gestionarea riscurilor.

Impactul (25 de puncte):

Impactul proiectului la nivelul UE.

Justificarea nivelului global al investiției.

Criterii de atribuire

Punctaj minim necesar

Punctaj maxim

Relevanța

15

25

Calitatea

30

50

Impactul

15

25

Punctaje minime (necesare) totale

60

100

Număr maxim de puncte: 100 de puncte.

Praguri individuale per criteriu: 15/25 și 30/50 puncte.

Prag global: 60 de puncte.

Propunerile care depășesc pragurile individuale ȘI pragul global vor fi luate în considerare pentru finanțare – în limitele bugetului disponibil al cererii de propuneri. Alte propuneri vor fi respinse.

10.   Structura juridică și financiară a acordurilor de grant

Statele membre respective sunt responsabile cu implementarea corespunzătoare a programelor simple selectate și pentru plățile relevante.

Statele membre încheie acorduri de grant pentru implementarea programelor cu organizațiile solicitante selectate, în conformitate cu cerințele menționate la articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831.

Acest acord de grant va stabili cadrul pentru grantul dumneavoastră, precum și termenii și condițiile sale, îndeosebi în ceea ce privește rezultatele preconizate, raportările și plățile.

Modelul de acord de grant care va fi utilizat (și toate celelalte șabloane și documente de orientare relevante) pot fi găsite la secțiunea Documente de referință din portal.

Data de începere și durata proiectului

Data de începere și durata proiectului vor fi stabilite în acordul de grant (Fișa de date, punctul 1). În mod normal, data de începere va fi ulterioară datei de semnare a grantului. Aceasta nu trebuie să aibă loc la mai mult de șase luni de la data intrării în vigoare a acordului de grant. O cerere retroactivă poate fi acceptată în mod excepțional din motive justificate în mod corespunzător – dar niciodată mai devreme de data de depunere a propunerii.

Durata proiectului: minimum 12 luni, maximum 36 de luni.

Rezultate preconizate

Rezultatele preconizate pentru fiecare proiect vor fi detaliate în anexa 1 la acordul de grant.

Forma grantului, rata de finanțare și cuantumul maxim al grantului

Parametrii grantului (cuantumul maxim al grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabilite în acordul de grant (Fișa de date, punctul 3 și articolul 5).

Bugetul proiectului: Fără limită. Grantul atribuit poate fi mai mic decât suma solicitată.

Grantul va fi un mix între costurile efective și resursele bugetare. Aceasta înseamnă că vă va rambursa DOAR anumite tipuri de costuri (costuri eligibile) și DOAR costurile suportate efectiv pentru proiectul dumneavoastră (NU costurile bugetate).

Costurile vor fi rambursate la rata de finanțare stabilită în acordul de grant [75/85 % pentru beneficiarii stabiliți în statele membre ale UE care primesc asistență financiară și 70 % (pentru programe simple pe piața internă)/80 % (pentru programe simple în țări terțe) pentru beneficiari din alte țări].

Norma de non-profit se aplică organizațiilor cu scop lucrativ care se înscriu în cadrul prezentei cereri de propuneri. Grantul NU poate produce profit. Dacă există un profit (adică un excedent de venituri + costuri peste grantul UE), îl vom deduce din suma finală a grantului.

Mai mult, vă rugăm să rețineți că suma finală a grantului poate fi redusă în cazul nerespectării acordului de grant (de exemplu, implementare defectuoasă, neîndeplinirea obligațiilor etc.).

Categorii bugetare și reguli privind eligibilitatea costurilor

Categoriile bugetare și regulile privind eligibilitatea costurilor sunt stabilite în acordul de grant (Fișa de date, punctul 3 și articolul 6).

Categorii bugetare pentru prezenta cerere de propuneri:

A. Costuri cu personalul

A.1 Angajați, A.2 Persoane fizice cu contract direct, A.3 Persoane detașate

A.4 Proprietari de IMM-uri și beneficiari persoane fizice

B. Costuri de subcontractare

C. Costuri de achiziție

C.1 Deplasare și diurnă

C.2 Echipamente

C.3 Alte bunuri, lucrări și servicii

D. Alte categorii de costuri

D.1 Sprijin financiar pentru terți

E. Costuri indirecte

Condiții de eligibilitate costuri specifice pentru prezenta cerere de propuneri:

costuri cu personalul:

plăți suplimentare: standard;

cost unitar proprietar IMM/persoană fizică: Da;

costuri cu voluntarii: Nu;

costuri de deplasare și diurnă: costuri efective;

costuri cu echipamentele: depreciere;

alte categorii de costuri:

costuri pentru sprijin financiar acordat terților: acceptate pentru granturi; cuantum maxim pentru un terț de 60 000 EUR, cu excepția cazului în care este necesară o sumă mai mare, deoarece obiectivul acțiunii ar fi altfel imposibil sau extrem de dificil de realizat, iar acest lucru este justificat în mod corespunzător în formularul de cerere;

rată forfetară costuri indirecte: 4 % din costurile cu personalul eligibile directe (categoria A);

TVA: TVA nedeductibilă este eligibilă (însă rețineți că, din 2013, TVA plătită de beneficiarii care sunt organisme publice care acționează ca autoritate publică NU este eligibilă);

costuri diverse:

sunt acceptate contribuții în natură cu titlu gratuit, care însă sunt neutre din perspectiva costurilor, adică nu pot fi declarate drept costuri;

ședință inițială: costurile pentru ședința inițială organizată de autoritatea care acordă grantul sunt eligibile (costuri de deplasare pentru maximum două persoane, bilet dus-întors la Bruxelles și cazare pentru o noapte) numai dacă ședința are loc după data de începere a proiectului stabilită în acordul de grant; data de începere poate fi modificată printr-un amendament, dacă este necesar;

contribuțiile financiare acordate de terți, care urmează să fie utilizate în mod specific pentru costurile eligibile în cadrul acțiunii, nu sunt acceptate, cu excepția cazului în care sunt acordate de membrii organizației beneficiarului.

Regimul de raportări și de plăți

Regimul de raportări și de plăți este stabilit în acordul de grant (Fișa de date, punctul 4 și articolele 21 și 22).

După semnarea grantului, aveți dreptul să primiți o plată în avans pentru a începe să lucrați la proiect (în mod normal, o sumă flotantă de 20 % din valoarea maximă a grantului).

Organizația care formulează propunerea poate depune o cerere de plată în avans către statul membru respectiv, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831.

Plata în avans se achită cu condiția ca organizația care formulează propunerea să fi depus o garanție egală cu suma avansului în favoarea statului membru, în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei (20).

Va exista o plată intermediară (cu raportare detaliată a costurilor) la sfârșitul fiecărui an de implementare finalizată a acțiunii.

Cererea de plată intermediară se înaintează statului membru de către organizația care formulează propunerea în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831.

Cererea de plată a soldului se înaintează statului membru de către organizația care formulează propunerea în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831. Statul membru va calcula cuantumul final al grantului. Dacă totalul plăților anterioare este mai mare decât cuantumul final al grantului, statul membru va solicita coordonatorului să ramburseze diferența (recuperare).

Toate plățile vor fi efectuate către coordonator, dacă există.

Adeverințe

În funcție de tipul acțiunii, de mărimea cuantumului grantului și de tipul de beneficiari, este posibil să vi se solicite să depuneți diferite adeverințe. Tipurile, calendarele și pragurile pentru fiecare adeverință sunt stabilite în acordul de grant (Fișa de date, punctul 4 și articolul 24).

Regim de răspundere pentru recuperări

Regimul de răspundere pentru recuperări va fi stabilit în acordul de grant (Fișa de date, punctul 4.4 și articolul 22).

Pentru beneficiari, este unul dintre următoarele:

răspundere în solidar limitată cu praguri individuale — fiecare beneficiar până la valoarea maximă a grantului;

răspundere în solidar necondiționată – fiecare beneficiar până la valoarea maximă a grantului pentru acțiune;

sau

responsabilitate financiară individuală – fiecare beneficiar, numai pentru propriile sale datorii.

Dispoziții privind implementarea proiectului

Reguli de securitate: vezi modelul de acord de grant (articolul 13)

Reguli etice: vezi modelul de acord de grant (articolul 14)

Reguli DPI: vezi modelul de acord de grant (articolul 16 și anexa 5)

lista documentelor de referință: Da

drepturi de utilizare: Da

Comunicare, diseminare și vizibilitatea finanțării vezi modelul de acord de grant (articolul 17 și anexa 5)

activități suplimentare de comunicare și diseminare: Da

logo special: Da

Reguli specifice pentru realizarea acțiunii: vezi modelul de acord de grant (articolul 18 și anexa 5)

reguli specifice pentru campaniile de informare și promovare a produselor agricole;

reguli specifice pentru sprijin financiar acordat terților.

Nerespectarea și încălcarea contractului

Acordul de grant (capitolul 5) prevede măsurile pe care le putem lua în caz de încălcare a contractului (și alte probleme de neconformitate).

Image 6 Pentru mai multe informații, consultați AGA – Acord de grant adnotat.

11.   Ajutor

Pe cât posibil, vă rugăm să găsiți singuri răspunsurile de care aveți nevoie, în acest document și în cealaltă documentație (avem resurse limitate pentru gestionarea întrebărilor directe):

Manual online

Întrebări frecvente pe pagina Teme (pentru întrebări specifice cererii de propuneri)

Întrebări frecvente pe portal (pentru întrebări generale)

Întrebări frecvente specifice privind politica de promovare (https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html)

De asemenea, vă invităm să consultați periodic pagina Teme, deoarece o vom folosi pentru a publica actualizările cererilor de propuneri.

Contact

Pentru întrebări punctuale despre sistemul de depunere prin intermediul portalului, vă rugăm să contactați Biroul de asistență IT.

Întrebările care nu sunt legate de IT trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu

Vă rugăm să indicați clar referința cererii de propuneri și tema la care se referă întrebarea dumneavoastră (vezi prima pagină).

12.   Important

Image 7 IMPORTANT

Nu așteptați până în ultimul moment – Completați cererea cu suficient timp înainte de termenul-limită pentru a evita eventuale probleme tehnice de ultim moment. Vă asumați în totalitate riscul pentru problemele apărute din cauza depunerilor în ultimul moment (de exemplu, trafic aglomerat etc.). Termenele-limită menționate în cererea de propuneri NU pot fi prelungite.

Consultați periodic pagina Teme a portalului. Vom folosi această pagină pentru a publica actualizări și informații suplimentare cu privire la cererea de propuneri (actualizări ale cererii și temelor).

Sistemul de schimb electronic pe portalul Finanțare și licitații – Prin depunerea cererii, toți participanții acceptă să utilizeze sistemul de schimb electronic în conformitate cu Termenii și condițiile portalului.

Înregistrare – Înainte de a depune cererea, toți beneficiarii trebuie să se înregistreze în Registrul participanților. Codul de identificare a participantului (PIC) (unul pentru fiecare participant) este obligatoriu pentru formularul de cerere. Partenerii asociați se pot înregistra ulterior (cel târziu în timpul pregătirii grantului).

Roluri în cadrul consorțiului – Când vă înființați consorțiul, trebuie să aveți în vedere organizații care vă ajută să atingeți obiectivele și să rezolvați problemele.

Rolurile trebuie atribuite în funcție de nivelul de participare la proiect. Participanții principali ar trebui să participe ca beneficiari; pot participa și alte entități, ca parteneri asociați, subcontractanți, terți care oferă contribuții în natură. Partenerii asociați și terții care acordă contribuții în natură ar trebui să suporte propriile costuri (nu vor deveni beneficiari oficiali ai finanțării din partea UE). Subcontractarea trebuie efectuată de terți (nu de unul dintre beneficiari).

Coordonator – În cadrul granturilor cu mai mulți beneficiari, beneficiarii participă în calitate de consorțiu (grup de beneficiari). Aceștia vor trebui să aleagă un coordonator, care se va ocupa de gestionarea și coordonarea proiectului și va reprezenta consorțiul față de autoritatea care acordă grantul. În cazul granturilor cu un singur beneficiar, beneficiarul unic va fi automat coordonator.

Parteneri asociați – Solicitanții pot participa cu parteneri asociați (adică organizații partenere care participă la acțiune, dar fără dreptul de a primi fonduri de grant). Aceștia participă fără finanțare și, prin urmare, nu este necesar să fie validați.

Acord de consorțiu – Din motive practice și juridice, se recomandă stabilirea unor mecanisme interne care să vă permită să faceți față unor circumstanțe excepționale sau neprevăzute (în toate cazurile, chiar dacă nu sunt obligatorii în temeiul acordului de grant). Acordul de consorțiu vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a redistribui fondurile grantului în conformitate cu principiile interne și parametrii interni ai consorțiului (de exemplu, un beneficiar poate reatribui propriile fonduri ale grantului unui alt beneficiar). Acordul de consorțiu vă permite astfel să personalizați grantul UE în funcție de nevoile din cadrul consorțiului și vă poate ajuta, de asemenea, să vă protejați în caz de litigii.

Buget echilibrat al proiectului – Cererile de grant trebuie să asigure un buget echilibrat al proiectului și alte resurse suficiente pentru a implementa proiectul cu succes (de exemplu, contribuții proprii, venituri generate de acțiune, contribuții financiare de la terți etc.). Este posibil să vi se solicite să reduceți costurile estimate, dacă acestea nu sunt eligibile (inclusiv dacă sunt excesive).

Norma de non-profit – Granturile NU pot aduce profit (adică excedent de venituri + costuri peste grantul UE). Acest lucru va fi verificat de noi la finalul proiectului.

Fără dublă finanțare – Există o interdicție strictă privind dubla finanțare din bugetul UE (cu excepția granturilor UE pentru Sinergii). În afara unor astfel de cereri de propuneri pentru Sinergii, orice acțiune dată poate primi doar UN SINGUR grant de la bugetul UE, iar elementele de cost nu pot fi declarate în NICIO situație pentru două acțiuni diferite ale UE.

Proiecte finalizate/în derulare – Propunerile de proiecte care au fost deja finalizate vor fi respinse; propunerile de proiecte care au început deja vor fi evaluate de la caz la caz (în acest caz, nu pot fi rambursate costuri pentru activitățile care au avut loc înainte de data de începere a proiectului/depunere a propunerii).

Combinație cu granturi de funcționare ale UE – Combinația cu granturi de funcționare ale UE este posibilă dacă proiectul rămâne în afara programului de lucru al grantului de funcționare și dacă vă asigurați că elementele de cost sunt clar separate în contabilitate și NU sunt declarate de două ori (vezi AGAmodel de Acord de grant adnotat, articolul 6.2.E).

Propuneri multiple – Solicitanții pot depune mai multe propuneri pentru proiecte diferite în cadrul aceleiași cereri de propuneri (și li se va acorda o finanțare pentru acestea).

Organizațiile pot participa în cadrul mai multor propuneri.

DAR: dacă există mai multe propuneri pentru un proiect foarte asemănător/același proiect, doar o singură cerere va fi acceptată și evaluată; solicitanților li se va solicita să retragă una dintre ele (sau va fi respinsă).

Redepunere – Propunerile pot fi modificate și retrimise până la termenul-limită de depunere.

Respingere – Prin depunerea cererii, toți solicitanții acceptă condițiile cererii de propuneri stabilite în prezentul document (și în documentele la care face referire cererea de propuneri). Propunerile care nu respectă toate condițiile cererii de propuneri vor fi respinse. Acest lucru se aplică și solicitanților: toți solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile; dacă oricare dintre aceștia nu le respectă, el va trebui înlocuit sau întreaga propunere va fi respinsă.

Anulare – Pot exista circumstanțe care pot necesita anularea cererii de propuneri. În acest caz, veți fi informat printr-o actualizare a cererii de propuneri sau a unei teme. Vă rugăm să rețineți că anulările exclud dreptul la despăgubiri.

Regim lingvistic – Puteți trimite propunerea dumneavoastră în orice limbă oficială a UE. Cu toate acestea, din motive de eficiență, vă recomandăm cu insistență să utilizați limba engleză.

Transparență – În conformitate cu articolul 38 din Regulamentul financiar al UE, informații cu privire la granturile UE atribuite sunt publicate în fiecare an pe site-ul Europa.

Aceasta include următoarele:

numele beneficiarilor;

adresele beneficiarilor;

scopul pentru care a fost atribuit grantul;

cuantumul maxim atribuit.

În mod excepțional, se poate renunța la publicare (pe baza unei solicitări motivate și justificate în mod corespunzător), dacă există riscul ca divulgarea să vă afecteze drepturile și libertățile în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a UE sau să vă lezeze interesele comerciale.

Protecția datelor – Depunerea unei propuneri în cadrul prezentei cereri de propuneri implică culegerea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu cadrul juridic aplicabil. Ele vor fi prelucrate exclusiv în scopul evaluării propunerii dumneavoastră, al gestionării ulterioare a grantului și, dacă este necesar, al monitorizării, al evaluării și al comunicării aferente programului. Detaliile sunt explicate în Declarația de confidențialitate a portalului Finanțare și licitații.


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului (JO L 317, 4.11.2014, p. 56).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1829 al Comisiei din 23 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe (JO L 266, 13.10.2015, p. 3).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831 al Comisiei din 7 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe (JO L 266, 13.10.2015, p. 14).

(5)  Decizia de punere în aplicare C(2020) 8835 final a Comisiei din 16 decembrie 2020 privind adoptarea programului de lucru pentru 2021 și a deciziei de finanțare pentru punerea în aplicare a promovării produselor agricole.

(6)  COM(2007) 279 final, din 30 mai 2007.

(*1)  Programul simplu pentru „fructe și legume” pentru piața internă este eligibil și în cadrul altor teme. Mesajul campaniilor privind consumul de fructe și legume propuse în cadrul altor teme care vizează piața internă trebuie să fie altul decât evidențierea beneficiilor consumului de fructe și legume în cadrul unei diete echilibrate și adecvate [exceptând situația în care fructele și legumele sunt asociate cu un alt produs (alte produse)].

(*2)  Programele care vizează țările cel mai puțin dezvoltate conform listei ONU disponibile la https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf ar trebui să fie coerente cu obiectivele de dezvoltare ale UE. Solicitanții vor fi rugați să prezinte propria lor evaluare, explicând de ce programul de promovare propus nu va avea un impact negativ asupra obiectivelor politicii de dezvoltare a UE în țara cel mai puțin dezvoltată vizată de programul de promovare.

(*3)  Programele simple de promovare a produselor ecologice în țări terțe se înscriu la tema AGRIP-SIMPLE-2021-TT-ECOLOGICĂ. Ele nu pot fi înscrise la alte teme, cu excepția cazului în care produsele ecologice sunt combinate cu alte produse.

(7)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(8)  JO L 354, 28.12.2013, p. 1.

(9)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(10)  Vezi articolul 197 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/1046.

(11)  Pentru definiții, vezi articolul 187 alineatul (2) și articolul 197 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/1046.

(12)  Vă rugăm să rețineți că Jurnalul Oficial al UE conține lista oficială și, în caz de conflict, conținutul său prevalează asupra celui din Harta sancțiunilor UE.

(13)  Orientările 2013/C 205/05 ale Comisiei privind eligibilitatea entităților israeliene și a activităților acestora în teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967 pentru granturi, premii și instrumente financiare finanțate de UE începând cu 2014 (JO UE C 205, 19.7.2013, p. 9).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, p. 9).

(15)  „Entitățile asociate” sunt entități care au o legătură cu beneficiarul, în special o legătură juridică sau de capital, care nu este limitată la acțiune și nici nu este stabilită în unicul scop al implementării acțiunii.

(16)  Vezi articolul 136 din Regulamentul (UE) 2018/1046.

(17)  Abaterile profesionale includ: încălcarea standardelor etice ale profesiei, conduită culpabilă cu impact asupra credibilității profesionale, fals în declarații/denaturarea informațiilor, participarea la un cartel sau la un alt acord care denaturează concurența, încălcarea DPI, tentativa de a influența procese de luare a deciziilor sau de a obține informații confidențiale de la autorități publice în scopul obținerii de avantaje.

(18)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(19)  Vezi articolul 141 din Regulamentul (UE) 2018/1046.

(20)  JO L 255, 28.8.2014, p. 18.


Top