EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020M9717

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 64/09

PUB/2020/179

OJ C 64, 27.2.2020, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 64/34


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2020/C 64/09)

1.   

La data de 20 februarie 2020, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Bergé y Cía S.A (Spania) („Bergé”), care aparține grupului Bergé;

Mitsubishi Corporation (Japonia) („MC”);

Bergé Automoción S.L. (Spania) („Bergé Auto”), controlată de Bergé.

Bergé și MC dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Bergé Auto.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Bergé: Bergé face parte din grupul Bergé. Grupul Bergé își desfășoară activitatea în sectorul porturilor maritime, al distribuției de autovehicule, al logisticii, al energiei din surse regenerabile și al finanțelor;

în cazul întreprinderii MC: MC își desfășoară activitatea în mai multe sectoare, printre care finanțele industriale, energia, metalele, utilajele, substanțele chimice, produsele alimentare și mediul, precum și distribuția de autovehicule;

în cazul întreprinderii Bergé Auto: activitatea întreprinderii Bergé Auto constă în importul, vânzarea cu ridicata și cu amănuntul de autovehicule aparținând mai multor mărci, precum și în furnizarea de servicii postvânzare, financiare și de alte servicii în Europa și în America de Sud.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9717 Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top