EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9551

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

PUB/2019/2

OJ C 315, 19.9.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 315/8


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 315/09)

1.   

La data de 10 septembrie 2019, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Toyota Motor Corporation (Japonia);

Panasonic Corporation (Japonia).

Toyota și Panasonic dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Prime Life Technologies JV.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Toyota: activă în principal în proiectarea, producția, asamblarea și vânzarea de vehicule de transport de pasageri, furgonete și vehicule comerciale (cum ar fi camioanele), precum și părți și accesorii, la nivel mondial;

—   în cazul întreprinderii Panasonic: activă în principal în dezvoltarea, producția și vânzarea unei game largi de produse audiovizuale și de comunicații, aparate de uz casnic, componente și dispozitive electronice (inclusiv baterii), produse industriale și alte produse la nivel mondial;

—   în cazul întreprinderii Prime Life Technologies JV: urmează să fie activă în domeniul serviciilor de construcții, al construcțiilor de locuințe, al remodelării locuințelor și/sau al serviciilor de îngrijire a persoanelor în vârstă, în principal în Japonia.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top