EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG0402(02)

Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2019/539 a Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

OJ C 123, 2.4.2019, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/7


Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2019/539 a Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

(2019/C 123/11)

În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (1), se atrage atenția persoanelor vizate asupra informațiilor prezentate în continuare.

Temeiul juridic pentru această operațiune de prelucrare este Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului (2), astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2019/539 a Consiliului (3).

Operatorul pentru această operațiune de prelucrare este departamentul RELEX.1.C din cadrul Direcției generale Afaceri externe, extindere și protecție civilă – RELEX a Secretariatului General al Consiliului (SGC), care poate fi contactat la următoarea adresă:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul SGC poate fi contactat la următoarea adresă:

Responsabilul cu protecția datelor

data.protection@consilium.europa.eu

Scopul operațiunii de prelucrare constă în stabilirea și actualizarea listei persoanelor care fac obiectul unor măsuri restrictive în conformitate cu Decizia (PESC) 2015/1333, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2019/539.

Persoanele vizate sunt persoanele fizice care îndeplinesc criteriile de includere pe listă prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia.

Datele cu caracter personal colectate cuprind datele necesare identificării corecte a persoanei în cauză, expunerea de motive și alte eventuale date conexe.

Dacă este necesar, datele cu caracter personal colectate pot fi puse la dispoziția Serviciului European de Acțiune Externă și a Comisiei.

Fără a se aduce atingere restricțiilor în temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725, la cererile formulate în cadrul exercitării de către persoanele vizate a dreptului de acces, precum și a dreptului la rectificare sau la opoziție, se va răspunde în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de cinci ani din momentul în care persoana vizată a fost eliminată de pe lista persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive sau din momentul în care măsura a expirat ori pe durata procedurii judiciare, în eventualitatea în care o astfel de procedură a fost începută.

Fără a se aduce atingere eventualelor căi de atac judiciare, administrative sau nejudiciare, persoanele vizate pot depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295, 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 206, 1.8.2015, p. 34.

(3)  JO L 93, 2.4.2019, p. 15.


Top