EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3765

Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema „Programul privind piața unică”

COR 2018/06261

OJ C 86, 7.3.2019, p. 259–271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 86/259


Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema „Programul privind piața unică”

(2019/C 86/13)

Raportor:

Deirdre FORDE (IE-PPE), membru al Consiliului Comitatului Cork

Documente de referință:

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826

COM(2018) 441 final

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826

COM(2018) 441 final, anexele 1 și 4

I.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1

Considerentul (7)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Prin urmare, este oportun să se stabilească un program pentru piața internă , competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și pentru statisticile europene (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să fie instituit pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 2021 și 2027.

Prin urmare, este oportun să se stabilească programul privind piața unică, pentru consolidarea pieței interne și îmbunătățirea funcționării acesteia, în domenii precum competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, standardizarea, protecția consumatorilor și statisticile europene (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să fie instituit pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 2021 și 2027.

Amendamentul 2

Considerentul (9)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

O piață internă modernă promovează concurența și este favorabilă consumatorilor, întreprinderilor și angajaților. O mai bună utilizare a pieței interne a serviciilor, aflată în permanentă evoluție, va ajuta întreprinderile europene să genereze locuri de muncă și creștere la nivel transfrontalier, să ofere o gamă mai largă de servicii la prețuri mai accesibile și să mențină standarde ridicate pentru consumatori și lucrători. Pentru a atinge acest obiectiv, programul ar trebui să contribuie la înlăturarea barierelor rămase și să asigure un cadru de reglementare care să poată găzdui noi modele de afaceri inovatoare.

O piață internă modernă se bazează pe principiile echității și transparenței, promovează concurența și este favorabilă consumatorilor, întreprinderilor și angajaților. O mai bună utilizare a pieței interne a serviciilor, aflată în permanentă evoluție, va ajuta întreprinderile europene să genereze locuri de muncă și creștere la nivel transfrontalier, să ofere o gamă mai largă de servicii la prețuri mai accesibile și să mențină standarde ridicate pentru consumatori și lucrători. Pentru a atinge acest obiectiv, programul ar trebui să contribuie la monitorizarea mai eficientă a evoluțiilor de pe piața internă, inclusiv a impactului noilor tehnologii și a unor modele de afaceri inovatoare, la identificarea și înlăturarea barierelor rămase și să asigure un cadru de reglementare care să poată găzdui noi modele de afaceri inovatoare , inclusiv antreprenoriatul social .

Amendamentul 3

Considerentul (15)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Achizițiile publice sunt utilizate de autoritățile publice pentru a asigura un bun raport cost-beneficiu pentru fondurile publice cheltuite și pentru a contribui la o piață internă mai inovatoare, durabilă, incluzivă și competitivă. Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului[49], Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului[50] și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului[51] prevăd cadrul juridic pentru integrarea și funcționarea eficace a piețelor de achiziții publice reprezentând 14 % din produsul intern brut al Uniunii în beneficiul autorităților publice, al întreprinderilor și al cetățenilor, inclusiv al consumatorilor. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine măsuri care să asigure o mai bună absorbție a achizițiilor publice strategice, profesionalizarea achizitorilor publici, îmbunătățirea accesului IMM-urilor la piețele de achiziții, creșterea transparenței, integritatea și date de o calitate mai bună, stimularea transformării digitale a achizițiilor și promovarea achizițiilor comune, prin consolidarea abordării de tip parteneriat cu statele membre, îmbunătățirea procesului de colectare și analiză a datelor, inclusiv prin dezvoltarea de instrumente informatice dedicate, sprijinirea schimbului de experiență și de bune practici, furnizarea de orientări, urmărirea acordurilor comerciale benefice, consolidarea cooperării dintre autoritățile naționale și lansarea de proiecte-pilot.

Achizițiile publice sunt utilizate de autoritățile publice pentru a asigura un bun raport cost-beneficiu pentru fondurile publice cheltuite și pentru a contribui la o piață internă mai inovatoare, durabilă, incluzivă și competitivă. Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului[49], Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului[50] și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului[51] prevăd cadrul juridic pentru integrarea și funcționarea eficace a piețelor de achiziții publice reprezentând 14 % din produsul intern brut al Uniunii în beneficiul autorităților publice, al întreprinderilor și al cetățenilor, inclusiv al consumatorilor. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine măsuri care să asigure o mai bună absorbție a achizițiilor publice strategice, profesionalizarea achizitorilor publici , consolidarea capacității IMM-urilor de a accesa piețele de achiziții publice prin raționalizarea și simplificarea procedurilor de achiziții, creșterea transparenței, integritatea și date de o calitate mai bună, stimularea transformării digitale a achizițiilor și promovarea achizițiilor comune, prin consolidarea abordării de tip parteneriat cu statele membre, îmbunătățirea procesului de colectare și analiză a datelor, inclusiv prin dezvoltarea de instrumente informatice dedicate, sprijinirea schimbului de experiență și de bune practici, furnizarea de orientări, introducerea unor dispoziții reciproce referitoare la achizițiile publice în acordurile comerciale, consolidarea cooperării dintre autoritățile naționale și, după caz, regionale și lansarea de proiecte-pilot.

Expunere de motive

Trimiterea la „(urmărirea) acordurilor comerciale benefice” este formulată în mod neclar și nu vizează problema abordată aici, și anume achizițiile publice.

Amendamentul 4

Considerentul (16)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Pentru îndeplinirea obiectivelor programului și pentru a facilita viața cetățenilor și activitatea întreprinderilor, trebuie instituite servicii publice de înaltă calitate, axate pe utilizator. Acest lucru înseamnă că va fi necesar ca administrațiile publice să înceapă să lucreze conform unor metode noi, să elimine elementele de separare dintre diferitele părți ale administrațiilor lor și să creeze aceste servicii publice împreună cu cetățenii și cu întreprinderile. Mai mult, dezvoltarea continuă și constantă a activităților transfrontaliere pe piața internă necesită furnizarea unor informații actualizate privind drepturile întreprinderilor și ale cetățenilor, precum și informații care să explice formalitățile administrative. De asemenea, devine esențială furnizarea de consultanță juridică și asistență pentru soluționarea problemelor care apar la nivel transnațional. În plus, este necesară conectarea administrațiilor naționale într-un mod simplu și eficient, precum și evaluarea modului în care piața internă funcționează pe teren. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine următoarele instrumente existente privind guvernanța pieței interne: portalul „Europa ta”, care ar trebui să stea la baza portalului digital unic, „Europa ta – Consiliere”, SOLVIT, sistemul de informare al pieței interne (IMI) și tabloul de bord al pieței interne pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor și capacitatea întreprinderilor de a desfășura activități transfrontaliere.

Pentru îndeplinirea obiectivelor programului și pentru a facilita viața cetățenilor și activitatea întreprinderilor, trebuie instituite servicii publice de înaltă calitate, axate pe utilizator. Acest lucru înseamnă că va fi necesar ca administrațiile publice să înceapă să lucreze conform unor metode noi, să elimine elementele de separare dintre diferitele părți ale administrațiilor lor și să creeze aceste servicii publice împreună cu cetățenii și cu întreprinderile. Mai mult, dezvoltarea continuă și constantă a activităților transfrontaliere pe piața internă necesită furnizarea unor informații actualizate privind drepturile întreprinderilor și ale cetățenilor, precum și informații care să explice formalitățile administrative. De asemenea, devine esențială furnizarea de consultanță juridică și asistență pentru soluționarea problemelor care apar la nivel transnațional. În plus, este necesară conectarea administrațiilor naționale într-un mod simplu și eficient, precum și evaluarea modului în care piața internă funcționează pe teren. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine următoarele instrumente existente privind guvernanța pieței interne: portalul „Europa ta”, care ar trebui să stea la baza portalului digital unic, „Europa ta – Consiliere”, SOLVIT, sistemul de informare al pieței interne (IMI) și tabloul de bord al pieței interne pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor și capacitatea întreprinderilor de a desfășura activități transfrontaliere. Pentru a asigura că aceste instrumente de guvernanță sunt utilizate la întregul lor potențial, ar trebui, de asemenea, să se depună eforturi pentru a sensibiliza autoritățile locale și regionale și alte organizații care sprijină cetățenii și întreprinderile pe teren, în special cu privire la portalul „Europa ta”.

Expunere de motive

Eforturile de a spori utilizarea și eficacitatea instrumentelor de guvernanță a pieței interne, cum ar fi portalurile online orientate către cetățeni și întreprinderi, trebuie să fie însoțite de eforturi de sensibilizare cu privire la existența și disponibilitatea acestora. Sensibilizarea autorităților locale și regionale și a reprezentanților lor aleși ar trebui să fie esențială pentru aceste eforturi, având în vedere rolul lor în ceea ce privește sprijinirea și gestionarea problemelor de zi cu zi ale întreprinderilor și ale cetățenilor.

Amendamentul 5

Considerentul (23)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

IMM-urile se confruntă cu provocări comune, care nu afectează în aceeași măsură întreprinderile mai mari în ceea ce privește obținerea de finanțare, găsirea de forță de muncă calificată, reducerea sarcinilor administrative, adoptarea de soluții creative și inovatoare, accesarea piețelor și promovarea activităților în materie de internaționalizare. Programul ar trebui să abordeze aceste disfuncționalități ale pieței în mod proporțional, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața internă.

IMM-urile se confruntă cu provocări comune, care nu afectează în aceeași măsură întreprinderile mai mari în ceea ce privește obținerea de finanțare, găsirea de forță de muncă calificată, reducerea sarcinilor administrative, adoptarea de soluții creative și inovatoare, accesarea piețelor și promovarea activităților în materie de internaționalizare. Aceste provocări sunt deosebit de importante pentru IMM-urile din regiunile rurale sau periferice și ultraperiferice. Programul ar trebui să abordeze aceste disfuncționalități ale pieței în mod proporțional , acordând o atenție specială acțiunilor care aduc beneficii directe IMM-urilor și rețelelor de întreprinderi , fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața internă.

Expunere de motive

Deși toate IMM-urile se confruntă cu provocările evidențiate la considerentul 23, IMM-urile din regiuni rurale și/sau periferice raportează provocări mai mari în ceea ce privește găsirea de lucrători calificați și accesul la infrastructură, cum ar fi conexiunea în bandă largă și alte forme de conectivitate necesare pentru asumarea inovațiilor și favorizarea activităților de internaționalizare.

Amendamentul 6

Considerentul (39)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor oferă asistență consumatorilor pentru a se bucura de avantajele drepturilor ce le revin în calitate de consumatori ai Uniunii atunci când cumpără bunuri sau servicii din afara frontierelor, de pe piața internă și din SEE, fie online, fie în cursul călătoriilor. Această rețea care cuprinde 30 de centre, finanțată în comun de peste 10 ani prin programele Uniunii privind protecția consumatorilor, a dovedit că aduce valoare adăugată pentru consolidarea încrederii consumatorilor și comercianților în piața internă. Ea primește peste 100 000 de cereri din partea consumatorilor în fiecare an și ajunge la milioane de cetățeni prin activitățile sale de informare prin presă și online. Este una dintre cele mai apreciate rețele de asistență pentru cetățeni din Uniune și majoritatea centrelor găzduiesc puncte de contact în domeniul legislației privind piața internă, cum ar fi Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului (59), iar din evaluarea acesteia reiese importanța continuării activităților sale. Rețeaua intenționează, de asemenea, să dezvolte mecanisme de reciprocitate cu organisme similare din țări terțe.

Programul ar trebui să sprijine și Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor , care oferă asistență consumatorilor pentru a se bucura de avantajele drepturilor ce le revin în calitate de consumatori ai Uniunii atunci când cumpără bunuri sau servicii din afara frontierelor, de pe piața internă și din SEE, fie online, fie în cursul călătoriilor. Această rețea care cuprinde 30 de centre, finanțată în comun de peste 10 ani prin programele Uniunii privind protecția consumatorilor, a dovedit că aduce valoare adăugată pentru consolidarea încrederii consumatorilor și comercianților în piața internă. Ea primește peste 100 000 de cereri din partea consumatorilor în fiecare an și ajunge la milioane de cetățeni prin activitățile sale de informare prin presă și online. Este una dintre cele mai apreciate rețele de asistență pentru cetățeni din Uniune și majoritatea centrelor găzduiesc puncte de contact în domeniul legislației privind piața internă, cum ar fi Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului (59), iar din evaluarea acesteia reiese importanța continuării activităților sale . Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor ar putea constitui, în același timp, o importantă sursă de informații referitoare la provocările și problemele cu care se confruntă consumatorii la nivel local, acestea fiind relevante pentru elaborarea politicilor Uniunii și pentru protejarea intereselor consumatorilor. Prin urmare, programul ar trebui să permită crearea și intensificarea sinergiilor între reprezentarea consumatorilor la nivel local și la nivelul Uniunii, în vederea consolidării acțiunilor de promovare a intereselor acestora. Rețeaua intenționează, de asemenea, să dezvolte mecanisme de reciprocitate cu organisme similare din țări terțe.

Expunere de motive

Motivele sunt evidente.

Amendamentul 7

Considerentul (41)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Cetățenii sunt afectați, în special, de funcționarea piețelor de servicii financiare. Acestea sunt o componentă esențială a pieței interne și necesită un cadru solid de reglementare și supervizare, care să asigure nu numai stabilitatea financiară și o economie durabilă, ci care să ofere, de asemenea, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare, inclusiv a investitorilor individuali, a titularilor de conturi de economii, a deținătorilor de polițe de asigurare, a membrilor și beneficiarilor fondurilor de pensii, a acționarilor individuali, a debitorilor și a IMM-urilor. Este important să se îmbunătățească capacitatea acestora de a participa la elaborarea politicilor pentru sectorul financiar.

Cetățenii sunt afectați, în special, de funcționarea piețelor de servicii financiare. Acestea sunt o componentă esențială a pieței interne și necesită un cadru solid de reglementare și supervizare, care să asigure nu numai stabilitatea financiară și o economie durabilă, ci care să ofere, de asemenea, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare, inclusiv a investitorilor individuali, a titularilor de conturi de economii, a deținătorilor de polițe de asigurare, a membrilor și beneficiarilor fondurilor de pensii, a acționarilor individuali, a debitorilor și a IMM-urilor. Este important să se îmbunătățească capacitatea acestora de a participa la elaborarea politicilor pentru sectorul financiar și să se sprijine activitățile de sensibilizare cu privire la drepturile consumatorilor în acest domeniu, inclusiv sensibilizarea privind procedurile de recurs atunci când este cazul.

Expunere de motive

Eforturile de a spori participarea consumatorilor și a utilizatorilor finali la elaborarea politicilor pentru sectorul financiar sunt bine-venite. Cu toate acestea, având în vedere posibilitatea ca orice abuz sau gestionare defectuoasă din sectorul financiar să aibă un impact asupra vieții cetățenilor, ar trebui să se țină seama în mod special de chestiunea sensibilizării în domeniul protecției consumatorilor.

Amendamentul 8

Considerentul (58)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Acțiunile puse în aplicare în cadrul programelor și al liniilor bugetare precedente s-au dovedit adecvate și ar trebui păstrate. Acțiunile noi introduse în cadrul programului au scopul de a consolida buna funcționare a pieței interne. Pentru a asigura o executare mai simplă și mai flexibilă a programului și, astfel, pentru a lucra mai bine în vederea atingerii obiectivelor acestuia, acțiunile ar trebui definite numai în funcție de categorii globale, generice. În program ar trebui să se includă, de asemenea, liste cu activități orientative privind obiectivele specifice din domeniul competitivității sau activități specifice decurgând din cerințele de reglementare, cum ar fi în domeniul standardizării, al reglementării lanțului alimentar și al statisticilor europene.

Acțiunile puse în aplicare în cadrul programelor și al liniilor bugetare precedente s-au dovedit adecvate și ar trebui păstrate. Acțiunile noi introduse în cadrul programului au scopul de a consolida buna funcționare a pieței interne. Pentru a asigura o executare mai simplă și mai flexibilă a programului și, astfel, pentru a lucra mai bine în vederea atingerii obiectivelor acestuia, acțiunile ar trebui definite numai în funcție de categorii globale, generice. În program ar trebui să se includă, de asemenea, liste cu activități orientative privind obiectivele specifice din domeniul competitivității sau activități specifice decurgând din cerințele de reglementare, cum ar fi în domeniul supravegherii pieței și al siguranței produselor, al protecției consumatorilor, al standardizării, al reglementării lanțului alimentar și al statisticilor europene.

Expunere de motive

Motivele sunt evidente.

Amendamentul 9

Articolul 1 alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

Obiect

Obiect

Prezentul regulament instituie programul pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne și a competitivității întreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii și a cadrului de finanțare a dezvoltării, elaborării și diseminării statisticilor europene în sensul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 (denumit în continuare „programul”).

Prezentul regulament instituie programul pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne și a competitivității întreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii , a întreprinderilor sociale, a rețelelor de întreprinderi, a standardizării, a protecției consumatorilor și a cadrului de finanțare a dezvoltării, elaborării și diseminării statisticilor europene în sensul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 (denumit în continuare „programul”).

Regulamentul stabilește obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele privind acordarea unei astfel de finanțări.

 

Expunere de motive

Asigurarea coerenței în ceea ce privește domeniul de aplicare a programului [a se vedea, în special, amendamentul la considerentul (7)].

Amendamentul 10

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

să îmbunătățească funcționarea pieței interne și, în special, să protejeze și să capaciteze cetățenii, consumatorii și întreprinderile, în special microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea respectării dreptului Uniunii, prin facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea de standarde și prin promovarea sănătății umane, a animalelor și a plantelor, precum și prin promovarea bunăstării animalelor; precum și să consolideze cooperarea dintre autoritățile competente ale statelor membre și dintre autoritățile competente ale statelor membre și Comisie și agențiile descentralizate ale Uniunii;

să creeze locuri de muncă durabile, să abordeze disfuncționalitățile pieței, să îmbunătățească funcționarea pieței interne și, în special , să consolideze economia locală și să promoveze economia circulară , să protejeze și să capaciteze cetățenii, consumatorii și întreprinderile, în special microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea respectării dreptului Uniunii, prin facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea de standarde și prin promovarea sănătății umane, a animalelor și a plantelor, precum și prin promovarea bunăstării animalelor; precum și să consolideze cooperarea dintre autoritățile competente ale statelor membre și dintre autoritățile competente ale statelor membre și Comisie și agențiile descentralizate ale Uniunii;

Expunere de motive

Nu se aplică.

Amendamentul 11

Articolul 3 alineatul (2) litera (a)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

să eficientizeze piața internă, să faciliteze prevenirea și înlăturarea obstacolelor, să sprijine dezvoltarea, implementarea și aplicarea dreptului Uniunii în domenii precum piața internă a bunurilor și serviciilor, achizițiile publice, supravegherea pieței, precum și în domenii precum dreptul societăților comerciale, dreptul contractual și dreptul responsabilității extracontractuale, combaterea spălării banilor, libera circulație a capitalurilor, serviciile financiare și concurența, inclusiv dezvoltarea de instrumente de guvernanță;

să eficientizeze piața internă , să promoveze dezvoltarea economiei locale , să faciliteze prevenirea și înlăturarea obstacolelor, să sprijine dezvoltarea, implementarea și aplicarea dreptului Uniunii în domenii precum piața internă a bunurilor și serviciilor , inclusiv economia socială , achizițiile publice, supravegherea pieței, precum și în domenii precum dreptul societăților comerciale, dreptul contractual și dreptul responsabilității extracontractuale, combaterea spălării banilor, libera circulație a capitalurilor, serviciile financiare și concurența, inclusiv dezvoltarea de instrumente de guvernanță;

Expunere de motive

Nu se aplică.

Amendamentul 12

Articolul 8 alineatul (3)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendamentul CoR

(e)

sprijinirea competitivității întreprinderilor și a unor sectoare întregi ale economiei, precum și sprijinirea adoptării de către IMM-uri a inovării și a colaborării de-a lungul lanțului valoric prin conectarea strategică a ecosistemelor și a clusterelor, inclusiv inițiativa comună privind clusterele;

(e)

sprijinirea competitivității întreprinderilor și a unor sectoare întregi ale economiei, precum și sprijinirea adoptării de către IMM-uri a inovării și , în special, a adoptării de către acestea a unor noi modele de afaceri, mai ales a celor asociate cu economia socială și colaborativă, precum și asumarea colaborării de-a lungul lanțului valoric prin conectarea strategică a ecosistemelor și a clusterelor, inclusiv inițiativa comună privind clusterele;

II.   RECOMANDĂRI PRIVIND POLITICILE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

1.

salută propunerea Comisiei de a institui un nou program privind piața unică în vederea îmbunătățirii funcționării pieței interne pentru perioada 2021-2027, care vizează consolidarea guvernanței sale, sprijinirea competitivității IMM-urilor, îmbunătățirea protecției consumatorilor și respectarea drepturilor consumatorilor, promovarea sănătății umane, a animalelor și a plantelor și bunăstarea animalelor, precum și asigurarea unui cadru statistic european adecvat;

2.

recunoaște că piața internă este unul dintre principalele succese ale UE, dar ea trebuie să continue să se adapteze într-un mediu în rapidă schimbare, caracterizat prin digitalizare și globalizare. Constată că pe lângă barierele semnificative care persistă încă în calea unei piețe interne funcționale, se adaugă noi obstacole;

3.

recunoaște importanța vitală, pentru buna funcționare a pieței interne, a informării cetățenilor și întreprinderilor cu privire la drepturile lor, a autorităților publice cu privire la modul de aplicare a normelor și a instanțelor cu privire la expertiza și competența de a le aplica. În acest sens, este important ca sistemele educative ale diverselor țări să integreze cunoștințele de bază despre UE, asigurând treptat cunoașterea de către toți cetățenii mai tineri a drepturilor care le revin și fructificarea mai bună a avantajelor pe care le oferă piața internă;

4.

subliniază provocările permanente cu care se confruntă IMM-urile în ceea ce privește accesul la finanțare, sarcina administrativă care apasă asupra întreprinderilor, dificultățile cu care se confruntă în valorificarea oportunităților care li se oferă grație internaționalizării și incapacitatea lor de a profita în mod suficient de avantajele pieței unice; acest lucru are drept rezultat o fragmentare continuă și anomalii ale pieței în multe sectoare și regiuni, în detrimentul întreprinderilor și deopotrivă al consumatorilor; salută accentul pus de Comisie pe consolidarea sprijinului acordat sectorului IMM-urilor prin acest program;

5.

recunoaște că dezvoltarea instrumentelor de informare și a programelor de formare este de cea mai mare importanță pentru buna funcționare a pieței interne și că acest demers trebuie să se bazeze pe o analiză solidă a datelor, pe studii și evaluări efectuate în strânsă cooperare cu statele membre și autoritățile lor competente, inclusiv cu autoritățile regionale și locale;

6.

recunoaște amploarea programului și obiectivul de a raționaliza eforturile de promovare a unei mai bune coordonări în ceea ce privește gestionarea pieței interne, dar observă că asigurarea unei coordonări eficiente va fi solicitantă din punctul de vedere al guvernanței;

7.

subliniază necesitatea ca programul să aibă flexibilitatea de a răspunde rapid și proactiv la orice perturbare a funcționării pieței interne sau la perturbarea schimburilor comerciale pentru IMM-uri, care ar putea rezulta, de exemplu, din posibilele efecte negative ale Brexitului;

Piața unică

8.

recunoaște că piața unică se află în centrul integrării economice și politice a UE și este formată din 500 de milioane de consumatori și 21 de milioane de întreprinderi, fiind sprijinită de un corpus substanțial de legislație care garantează libera circulație a persoanelor, bunurilor, capitalurilor și serviciilor pe întregul teritoriu al UE și al Spațiului Economic European extins (1);

9.

amintește că, în conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, piața internă a Uniunii „acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului. Aceasta promovează progresul științific și tehnic”;

10.

recunoaște că propunerea Comisiei respectă principiile subsidiarității și proporționalității;

11.

Concurența pe piața unică ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a acestor obiective, printre altele prin asigurarea celor mai avantajoase prețuri pentru consumatori și întreprinderi, în special prin costuri mai mici ale tranzacțiilor și o piață mai mare care oferă economii de scară, încurajând creșterea inovării și asigurând un răspuns mai rapid la nevoile consumatorilor în condiții de concurență echitabile și evitându-se totodată orice formă de dumping. Cu toate acestea, consideră că avantajele pieței unice trebuie să fie mai bine comunicate cetățenilor, întreprinderilor și celorlalți agenți economici și recunoaște că autoritățile locale și regionale au un rol important de jucat în transmiterea acestui mesaj important;

12.

recunoaște că piața unică este un proces continuu, că rămâne incompletă în aspecte importante și că o mai bună funcționare a pieței unice și eliminarea barierelor comerciale rămase, în special în domeniile serviciilor și al pieței unice digitale, ar stimula considerabil creșterea economică;

Piața unică a serviciilor

13.

recunoaște eforturile Comisiei de a continua liberalizarea sectorului serviciilor în Europa, în special în contextul pachetului privind serviciile (2), având în vedere că este necesar să se depună multe eforturi, după cum reiese din evaluarea inter pares a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile, care confirmă faptul că există încă prea multe obstacole, inclusiv restricții privind dreptul de stabilire (3). Consideră, în același timp, că este nevoie de o mai mare claritate a reglementărilor la nivelul UE în ceea ce privește serviciile legate de economia colaborativă;

14.

consideră că este important ca noile programe să contribuie la îmbunătățirea funcționării pieței interne a serviciilor și se întreabă care este modul în care instrumentele pieței interne pot fi utilizate mai eficient pentru a asigura o piață a serviciilor mai integrată;

Piața unică a bunurilor

15.

recunoaște că aplicarea normelor UE privind produsele rămâne în continuare o problemă serioasă, prea multe produse pe piață nefiind conforme. Sugerează că este nevoie urgentă de un branding clar, de vizibilitate și de evitarea dublării în multitudinea de instrumente care există sau care sunt propuse pentru a garanta că cetățenii și întreprinderile înțeleg normele aplicabile, drepturile și obligațiile ce le revin, precum și canalele care le stau la dispoziție atunci când consideră că normele sunt încălcate;

16.

constată că există peste 500 de autorități de supraveghere a pieței pe teritoriul Europei, multe dintre ele având constrângeri legate de resurse, precum și o rată redusă de descurajare a încălcărilor normelor actuale. Recomandă ca, pe lângă sporirea cooperării și asigurarea unor rețele mai bine integrate, să se aloce mai multe fonduri directe acestor domenii. Recomandă cu fermitate ca autoritățile naționale în domeniul concurenței să dispună de resurse adecvate și să fie independente de guvern pentru a-și desfășura în mod eficient activitatea, care trebuie susținută efectiv de sistemul judiciar și de instanțe, cu respectarea diverselor competențe ale acestor autorități din statele membre. Aceasta este o necesitate absolută în cazul în care se dorește aplicarea eficientă a legislației UE pe teren;

Standarde

17.

salută angajamentul constant al Comisiei de a înlocui 28 de standarde naționale cu un standard european. Salută, de asemenea, utilizarea mai intensă a sistemelor IT și a procedurilor pentru reducerea sarcinii administrative și schimbul de informații cu părțile interesate. Recomandă luarea unor măsuri adecvate pentru a garanta că IMM-urile sunt implicate în mod corespunzător în elaborarea standardelor, asigurând astfel o transparență adecvată și evitând ca întreprinderile sau structurile mai mari să devină dominante în acest proces;

Achizițiile publice

18.

subliniază că autoritățile locale și regionale au responsabilități importante în punerea în aplicare a politicilor și legislației UE, inclusiv în ceea ce privește bunăstarea consumatorilor (ca urmare a apropierii lor de cetățeni) și achizițiile publice;

19.

sprijină obiectivul de a îmbunătăți capacitatea autorităților naționale, regionale și locale pentru o mai bună punere în aplicare a normelor actuale, dar sugerează că complexitatea legislației privind achizițiile publice poate constitui o barieră în calea unei mai mari participări a IMM-urilor la procesul de achiziții publice;

20.

subliniază că este important ca Comisia să coopereze cu autoritățile naționale, regionale și locale, dacă se dorește realizarea unei piețe a achizițiilor publice competitive, deschise și bine reglementate. Acest lucru este esențial pentru ca fondurile publice să fie utilizate optim;

Instrumente pentru guvernanța pieței unice

21.

salută angajamentul Comisiei de a continua investițiile în instrumentele existente pentru guvernanța pieței interne, cum ar fi portalul „Europa ta” și rețeaua SOLVIT; consideră că sunt necesare mai multe eforturi pentru a promova utilizarea acestor instrumente la fața locului, în rândul cetățenilor, al consumatorilor și al autorităților de la diferite niveluri, pentru a repera mai bine aceste instrumente în mediu online și a consolida capacitatea lor de a furniza informații actualizate; recomandă o implicare mult mai mare a autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a acestor instrumente de guvernanță, ca mijloc de îmbunătățire a funcționării lor; în același timp, observă că îmbunătățirea instrumentelor menționate nu ar trebui să creeze sarcini financiare și administrative pentru autoritățile locale și regionale;

IMM-urile și concurența

22.

recunoaște că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, reprezentând 99 % din toate întreprinderile din UE și fiind responsabile pentru crearea a peste 85 % din noile locuri de muncă în ultimii 5 ani, și că, împreună cu antreprenoriatul, reprezintă cheia creșterii economice, a inovării și a creării de locuri de muncă. Sprijină apelurile pentru un cadru stabil al UE după 2020 și pentru o mai mare implicare a autorităților locale și regionale în sprijinirea mediului de afaceri și dezvoltarea parteneriatelor public-privat (4);

23.

recunoaște că o problemă esențială este de a garanta că diferitele programe UE completează și nu concurează cu măsurile de susținere a întreprinderilor disponibile la nivelul statelor membre. Prin urmare, recomandă cu fermitate ca măsurile de sprijin pentru IMM-uri prevăzute în cadrul Programului privind piața unică și măsurile disponibile la nivelul organismelor naționale și regionale să fie furnizate printr-o abordare de tip „ghișeu unic”;

24.

ia act de propunerea ca mecanismului de garantare a împrumuturilor, care funcționează în prezent în cadrul programului COSME, să-i fie transferată alocarea în cadrul Fondului InvestEU în următoarea perioadă de finanțare. În acest context, recomandă utilizarea în continuare a intermediarilor care au o relație de lungă durată cu IMM-urile, dar este preocupat că nu toate statele membre ar putea avea structuri la nivel național sau regional care să permită accesul la fondurile de garantare în cadrul InvestEU. IMM-urile ar putea întâmpina dificultăți în accesarea fondurilor de garantare a împrumuturilor în cadrul InvestEU, dacă organismele intermediare nu au o prezență substanțială în toate teritoriile statelor membre și recomandă ca instituțiile europene să depună eforturi cu statele pentru a garanta că IMM-urile pot avea acces în mod omogen la aceste fonduri în toate statele membre;

25.

solicită UE să se asigure că o componentă de echilibru regional va fi integrată în fondurile de garantare în cadrul inițiativei InvestEU, deoarece acest lucru va prezenta un interes deosebit pentru autoritățile locale și regionale, în special cele care reprezintă regiunile defavorizate;

26.

solicită să se clarifice mai bine care va fi bugetul alocat garanției pentru IMM-uri acordat în cadrul programului COSME și pus la dispoziția fondului de garantare din cadrul programului InvestEU și modul în care acesta va sprijini finanțarea IMM-urilor cu risc sporit, în special în regiunile mai îndepărtate și cele periferice;

27.

subliniază cu fermitate necesitatea de a face în mod specific referire la inițiativa în favoarea întreprinderilor mici („Small Business Act”), care rămâne un cadru general pentru politica UE privind IMM-urile, ale cărui orientări strategice ar trebui luate în considerare la stabilirea programelor anuale de lucru în sprijinul IMM-urilor. În același context, consideră că este important să se facă trimitere la rețeaua reprezentanților IMM-urilor, având în vedere rolul acesteia în armonizarea tuturor politicilor care au un impact asupra IMM-urilor la nivelul UE. Subliniază că principiul „a gândi mai întâi la scară mică”, care garantează că interesele IMM-urilor sunt luate în considerare în stadiul inițial de elaborare a politicilor, ar trebui să se aplice Programului privind piața unică și tuturor programelor relevante din noul cadru financiar multianual;

28.

solicită detalii suplimentare privind rolul și ambițiile viitoare ale Rețelei întreprinderilor europene, având în vedere provocările cu care se confruntă IMM-urile (identificate de Comisie), și privind modul în care se propune adaptarea rețelei la aceste provocări într-o epocă a digitalizării și globalizării, astfel încât rețeaua să fie mai bine adaptată la nevoile întreprinderilor și mai bine aliniată la sprijinul oferit de statele membre;

29.

salută continuarea programului cunoscut sub numele Erasmus pentru tineri antreprenori, având în vedere contribuția semnificativă a acestuia la consolidarea mediului de afaceri și a spiritului antreprenorial și observă că denumirea sa a fost modificată în „sistem de mentorat pentru tinerii întreprinzători”. Sprijină cu fermitate perspectiva extinderii geografice a programului, pentru a oferi mai multe oportunități tinerilor antreprenori;

30.

sprijină ferm dezvoltarea rețelelor de ecosisteme și clustere antreprenoriale în Europa, astfel cum a afirmat anterior CoR (5); prin urmare, salută angajamentul Comisiei de a promova în continuare inițiativele comune privind clusterele și de a sprijini dezvoltarea activităților comune și a strategiilor de parteneriat transnațional, furnizând, de asemenea, legăturile necesare cu centrele de inovare digitală ale UE;

31.

subliniază că problema facilitării accesului la finanțare pentru cea mai largă gamă de IMM-uri care operează în diferite teritorii este de o importanță crucială și că autoritățile locale și regionale au un rol în diseminarea informațiilor și comunicarea orientată cu beneficiarii cu privire la diferite instrumente și scheme de sprijin disponibile pentru IMM-uri, în cooperare cu instituțiile intermediare;

32.

recunoaște provocările suplimentare cu care se confruntă IMM-urile din regiunile rurale și/sau periferice sau cele din regiunile care se confruntă cu probleme demografice, de exemplu, în ceea ce privește accesul la forță de muncă calificată și la infrastructură, cum ar fi conexiunea în bandă largă și alte forme de conectivitate necesare pentru asumarea inovațiilor și favorizarea activităților de internaționalizare. Solicită mai multă claritate din partea Comisiei cu privire la modul în care programul va aborda aceste provocări semnificative;

33.

reamintește că, în ceea ce privește regiunile ultraperiferice, Comisia Europeană s-a angajat ca viitoarele planuri de sprijinire a IMM-urilor să țină seama de nevoile speciale ale acestor întreprinderi, pentru a le îmbunătăți competitivitatea pe piețele internaționale și a le sprijini în procesul de integrare pe piața internă a UE;

Politica în domeniul concurenței

34.

salută angajamentul constant al Comisiei de a asigura o concurență loială pe piața internă prin investiții în instrumente și expertiză, pentru a permite acesteia să aplice în mod eficient normele de concurență în economia digitală. În general, subliniază necesitatea unui angajament continuu și eficace între Comisie și autoritățile naționale din domeniul concurenței;

Statistici

35.

recunoaște că este important să fie disponibile statistici de înaltă calitate pentru a sprijini luarea deciziilor bazate pe dovezi și pune sub semnul întrebării integrarea Programului statistic european în Programul privind piața unică, având în vedere importanța vizibilității și a independenței programului statistic. Constată că, la nivel local și regional, există o lipsă de statistici suficient de detaliate și actualizate și invită Eurostat, în asociere cu institutele naționale de statistică, să abordeze această problemă;

36.

recomandă ca viitorul program statistic european să-și păstreze forma juridică actuală – și anume să fie instituit printr-un regulament distinct și independent;

37.

salută introducerea furnizării de indicatori privind regiunile, în special regiunile ultraperiferice, în ansamblul acțiunilor eligibile pentru programul statistic european; solicită ca, pe lângă furnizarea informațiilor deja existente, să se includă ca acțiuni eligibile în cadrul programului și colectarea de date suplimentare și construirea de noi indicatori, mai adecvați și mai ilustrativi ai caracterului ultraperiferic al acestor regiuni;

Consumatorii, protecția consumatorilor și politica alimentară

38.

salută angajamentul asumat în noul program de a consolida drepturile consumatorilor și de a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor, siguranța produselor și de a acorda asistență consumatorilor atunci când întâmpină probleme. Constată că instrumentele prevăzute în program îi vor alerta pe consumatori cu privire la produsele periculoase și vor pune la dispoziție deopotrivă centre online ale consumatorilor, pentru a-i ajuta pe cetățeni să soluționeze problemele, dar sugerează că o reprezentare eficientă și sporită a consumatorilor prin finanțarea adecvată a unor organisme independente va consolida capacitatea acestor organisme de a se implica în mod eficient în problemele legate de piața unică care îi afectează pe consumatori, inclusiv accesul la justiție;

39.

apreciază recunoașterea faptului că „cetățenii sunt afectați în special de funcționarea piețelor de servicii financiare” și subliniază necesitatea ca programul să sprijine în mod eficient drepturile consumatorilor și sensibilizarea lor în acest domeniu. Ia notă de angajamentul de a sprijini în continuare implicarea sporită a consumatorilor în elaborarea de politici ale Uniunii în domeniul serviciilor financiare și de măsuri de promovare a unei mai bune înțelegeri a sectorului financiar. Solicită Comisiei să se bazeze în continuare pe această activitate în cooperare cu organizațiile de consumatori din întreaga UE;

40.

în plus, subliniază necesitatea de a asigura o finanțare adecvată a organizațiilor de consumatori, astfel încât acestea să poată apăra în mod eficient interesele consumatorilor și să acționeze ca entități calificate în cadrul procedurilor de recurs colectiv. Atrage atenția că organizațiile de consumatori, în special în statele membre mai mici, sunt deosebit de îngrijorate;

41.

salută introducerea în cadrul noului Program privind piața unică a unei „componente alimentare” specifice. Fiind cel mai mare sector al industriei prelucrătoare din UE, industria alimentară și a băuturilor are nevoie de un lanț de aprovizionare puternic, competitiv și durabil, susținut de un cadru de reglementare stabil și de o funcționare mai bună a recunoașterii reciproce în domenii nearmonizate;

42.

reiterează solicitarea de măsuri politice de stimulare și susținere a dezvoltării sistemelor de producție și de consum alimentar care sprijină practicile de producție durabile, reducând astfel impactul asupra mediului și sporind securitatea alimentară cu produse de calitate la prețuri rezonabile, astfel cum reiese din avizele sale anterioare (6); dorește să atragă atenția asupra achizițiilor publice în sectorul alimentar, ca un catalizator pentru stimularea producției de alimente pe o cale mai durabilă; recomandă, prin urmare, măsuri de facilitare a formării achizitorilor publici în domeniul alimentar și crearea unor rețele care să sprijine autoritățile naționale, regionale și locale competente;

Abordarea în materie de programare

43.

recunoaște că noua abordare în materie de programare propusă de Comisie ar trebui să genereze, în principiu, eficiență și reducerea costurilor, să ofere un grad de flexibilitate în liniile bugetare pentru a răspunde condițiilor în schimbare și pentru a îmbunătăți furnizarea și execuția; constată că este în primul rând vorba de o chestiune de coordonare administrativă internă și este neclar dacă o abordare unică a programului va genera de la sine sinergiile necesare și economiile de costuri;

44.

constată că liniile bugetare incluse în program interesează mai multe direcții generale și își pune întrebări cu privire la modul de funcționare concretă. Constată că obiectivul de a asigura flexibilitatea liniilor bugetare poate fi dificil de pus în practică, întrucât structurile nu au fost încă definite;

45.

subliniază lipsa de transparență în liniile bugetare, deoarece, în unele cazuri, costurile administrative sunt clar delimitate, dar nu și în altele. Propune stabilirea mai clară a unui tip de buget destinat asistenței tehnice, pentru a diferenția costurile de programare de cele asociate aplicării de măsuri concrete.

Bruxelles, 5 decembrie 2018.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Karl-Heinz LAMBERTZ


(59)  Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile pe piața internă (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

(59)  Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile pe piața internă (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

(1)  Avizul COR – Modernizarea pieței unice: (ECON-VI/010).

(2)  Avizul CoR – Pachetul privind serviciile: O economie a serviciilor avantajoasă pentru europeni (ECON-VI/022).

(3)  http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/implementation/evaluation_en

(4)  Avizul CoR: Viitorul programului COSME după 2020: perspectiva autorităților locale și regionale (ECON-VI/027).

(5)  Avizul CoR: Acordarea de sprijin întreprinderilor nou-înființate și celor în curs de extindere în Europa: perspectiva locală și regională (ECON-VI/021).

(6)  Avizul CoR – Către o politică alimentară durabilă a UE (NAT-VI/014).


Top