EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8753

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8753 – HASCO/Magna/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE. )

JO C 37, 1.2.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 37/28


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8753 – HASCO/Magna/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 37/09)

1.

La data de 24 ianuarie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Huayu Automotive Systems Co., Ltd. („HASCO”, China) controlată de Shanghai Automotive Industry Corporation Group („SAIC”, China);

Magna International Inc. („Magna”, Canada);

HASCO Magna Electric Drive System Co., Ltd, („E-Drive Ltd”, China).

HASCO și Magna dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii E-Drive Ltd.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii HASCO: producția și comercializarea de piese auto pentru diferiți producători de autovehicule;

—   în cazul întreprinderii Magna: producția și furnizarea la nivel mondial de piese auto, inclusiv sisteme de propulsie pentru vehiculele electrice;

—   în cazul întreprinderii E-Drive Ltd: va asambla motoare electrice, cutii de viteză, invertoare și alte piese conexe într-un sistem de propulsie pentru vehicule electrice pe care îl va vinde producătorilor de echipamente originale.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8753 – HASCO/Magna/JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top